facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TOP 10 globálních vědeckých objevů za rok 2022

11. 1. 2023
TOP 10 globálních vědeckých objevů za rok 2022

Jak působí posypová sůl na životní prostředí? Může být atraktivita muže ovlivněna tím, že doma uklízí? Jak se online výuka podepsala na známkách atraktivních studentek? V článku přinášíme deset vědeckých objevů, které vzbudily největší pozornost na sociálních sítích v globálním měřítku za uplynulý rok 2022.

GamingPCVideohry zvyšují dětem inteligenci

1. Kráse online nepomáhá

Atraktivní studentky již nedostávaly vyšší známky, když se výuka během covid-19 přesunula na online. Více zde.

2. Řada dospělých nechce děti

Jeden z pěti dospělých nechce děti – a rozhodují se brzy v životě. Více zde.

3. Chytří losi soukromničí

Ukázalo se, že losi opouštěli veřejné pozemky, když začala lovecká sezóna, a schovávali se na soukromém pozemku. Více zde.

4. Černá díra chrlí materiál

,,Nikdy předtím jsme nic takového neviděli”. Astronomové pozorovali černou díru, která vyvrhuje zbytky hvězdy několik let poté, co ji roztříštila a pohltila. Část materiálu není černou dírou pohlcena a je vyvržena zpět do vesmíru. Více zde.

5. Konopí nezvyšuje kreativitu

Užívání konopí nezvyšuje skutečnou kreativitu, ale zvyšuje to, jak kreativní si myslíte, že jste, zjistila studie. Více zde.

6. Na inzulin až 40 % příjmů

Nová studie zjistila, že pro více než 14 % lidí, kteří v USA užívají inzulin, spotřebují náklady na inzulin nejméně 40 % jejich dostupného příjmu. Více zde.

7. Uvězněni v pasti chudoby

Výzkum naznačuje, že chudoba není v zásadě výsledkem schopností nebo postojů lidí. Spíše jsou velmi chudí lidé obvykle uvězněni v pasti chudoby, ve které jim počáteční nedostatek zdrojů brání zlepšit jejich situaci (viz Matoušův efekt). Více zde

8. Videohry zvyšují dětem inteligenci

Vědci zjistili, že děti, které trávily nadprůměrný čas hraním videoher, zvýšily svou inteligenci více než průměr, zatímco sledování televize nebo sociálních sítí nemělo ani pozitivní, ani negativní efekt. Více zde.

9. Muži, co neuklízí, nejsou atraktivní

Když ženy dělají více domácích prací, vidí svého partnera jako závislého a sexuální touha klesá, zjistila studie. Více zde.

10. Silniční sůl zabíjí

Studie odhaluje, že silniční sůl zvyšuje salinizaci jezer a zabíjí zooplankton, což poškozuje sladkovodní ekosystémy, které poskytují pitnou vodu v Severní Americe a Evropě. Více zde.

 

Články jsou sumarizovány do čtivé podoby, jejich závěry stejně jako použité metody mohou být problematizovány a zjednodušená deskripce ve formě popularizačního sdělení nepřesná, zájemce pro bližší informace proto odkazujeme na obšírnější články, popř. studie. Nemusí se také jednat o top vědecké objevy ve smyslu přelomových poznatků v různých oborech, ty často nevzbuzují takovou pozornost na sítích, ale pro aplikační či teoretickou rovinu mohou být důležitější.

Analýza je vyhotovena na základě altmetriky (popularity na digitálních sítích), konkrétně nejlépe hodnocených příspěvků v největším vědeckém fóru na americké sociální síti Reddit. Jedná se o popularitu za poslední měsíc (v některých případech mohou být výzkumy starší). Žebříček může být také modifikován a vybrán jiný výzkum.

Pro podrobnější analýzu impaktu na sítích je možno využít software Altmetric.com (altmetrika), jež počítá skóre vědeckých výzkumů na základě zmínek na Twitteru či v médiích. Zde je např. analytické vyhodnocení prvního výzkumu. Z něj je patrné, že jen na Twitteru jej sdílelo přes 980 uživatelů, co mají celkem více než 4 268 000 sledujících.

Analytický přehled byl vyhotoven k 30. 12. 2022.

 

Autor: Eduard Petiška

Autor působí ve společnosti Sciencecom Agency, která se zabývá komunikační a analytickou činností pro české a zahraniční univerzity a výzkumné organizace.