facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Top 10 vědeckých objevů za červen: Antikoncepční pilulky zvyšují riziko deprese

4. 7. 2023
Top 10 vědeckých objevů za červen: Antikoncepční pilulky zvyšují riziko deprese

Jak jsou potravinové lístky prospěšné pro děti z chudých rodin? Zabírá u laboratorních myší lék na alzheimera? A proč přenáší děti covid-19? Eduard Petiška přináší již tradiční přehled TOP 10 nejvíce sdílených vědeckých článků na sociálních sítích, tentokrát za měsíc červen.

stock thepill

1. Potravinové lístky pomáhají dětem

Když mají chudé děti přístup k potravinovým lístkům, žijí déle, vydělávají více, jsou vzdělanější, žijí v lepších čtvrtích a je méně pravděpodobné, že se dostanou do vězení. Každý 1 dolar investovaný do potravinových lístků pro děti do 5 let přináší společenský přínos v hodnotě 62 USD. Více ve studii zde.

2. Lék na alzheimera

Izraelští vědci dali umělou molekulu, kterou vynalezli, 30 myším trpícím Alzheimerovou chorobou a zjistili, že se všechny uzdravily a znovu získaly plné kognitivní schopnosti. Více se dočtete zde.

3. Děti přenáší covid-19

Více než 70 % šíření covid-19 v amerických domácnostech začalo prostřednictvím dítěte. Po otevření amerických škol na podzim 2020 děti výrazně přispívaly k odvozenému přenosu v rámci domácnosti. Během letních a zimních prázdnin docházelo k opaku. Tento vzorec je platný pro dva po sobě jdoucí školní roky. Více ve studii zde.

4. Pohyb zlepšuje vitalitu

Muži, kteří vykonávají i jen pár minut namáhavého cvičení, se budou cítit více sexuálně vzrušeni než ti, kteří necvičí. Zvýšené fyzické reakce související se cvičením, jako je zvýšená srdeční frekvence a dýchání, umožňují ještě větší fyzickou reakci na sexuální podněty. Více si přečtěte zde.

5. Inteligentní lidé jsou pomalejší

Inteligentním mozkům trvá řešení obtížných problémů déle: účastníci studie s vyšším skóre inteligence byli rychlejší pouze při řešení jednoduchých úkolů, zatímco řešení obtížných problémů jim trvalo déle, než subjektům s nižším skóre IQ. Více zde.

6. Pýcha předchází pád

Série dvou studií nedávno zjistila, že lidé, kteří jsou nejhorší v odhalování nesmyslů, nejenže výrazně nadhodnocují své schopnosti v jejich odhalování, ale také nadhodnocují své schopnosti ve srovnání s ostatními lidmi. Jinými slovy, nejenže věří, že jsou v odhalování nepravd lepší, než ve skutečnosti jsou, ale také věří, že jsou v tom lepší než průměrný člověk. Více si přečtěte zde.

7. Výrobci chemikálií zakryli nebezpečí

Nový dokument zkoumá dokumenty společností DuPont a 3M, největších výrobců PFAS (per- a polyfluoralkylové látky, které se vyskytují ve vodě i v půdě a mají silně negativní vliv na zdraví člověka – způsobují rakovinu či neplodnost), a analyzuje průmyslové taktiky používané ke zpomalení povědomí veřejnosti o toxicitě PFAS a následně ke zpoždění předpisů upravujících jejich použití. Více naleznete zde.

8. Antikoncepční pilulky zvyšují riziko deprese

Antikoncepční pilulky zvyšují u žen riziko rozvoje deprese během prvních 2 let užívání o 73 %. Riziko je o 130 % vyšší u žen, které začaly užívat antikoncepční pilulky jako dospívající a o 92 % v dospělosti. Více zde.

9. Biblická doslovnost koreluje s tendencí věřit tzv. konspiračním teoriím

Nová studie zjistila, že jak křesťanský nacionalismus, tak biblický literalismus (tedy velmi silné lpění na doslovné formulaci bible) jsou spojeny s větší tendencí věřit v konspirační teorie. Zjištění poskytují vhled do sociokulturních faktorů, které přispívají k šíření konspiračních přesvědčení v určitých skupinách populace. Více si přečtěte zde.

10. Lék na cukrovku

Kmenové buňky z lidského žaludku mohou být přeměněny na buňky, které vylučují inzulín v reakci na rostoucí hladinu cukru v krvi, což podle preklinické studie nabízí slibný přístup k léčbě cukrovky. Více zde.

 

Články jsou sumarizovány do čtivé podoby, jejich závěry, stejně jako použité metody, mohou být problematizovány a zjednodušená deskripce ve formě popularizačního sdělení nepřesná, zájemce pro bližší informace proto odkazujeme na obšírnější články, popř. studie. Nemusí se také jednat o top vědecké objevy ve smyslu přelomových poznatků v různých oborech, ty často nevzbuzují takovou pozornost na sítích, ale pro aplikační či teoretickou rovinu mohou být důležitější.

Analýza je vyhotovena na základě altmetriky (popularity na digitálních sítích), konkrétně nejlépe hodnocených příspěvků v největším vědeckém fóru na americké sociální síti Reddit. Jedná se o popularitu za poslední měsíc (v některých případech mohou být výzkumy starší). Žebříček může být také modifikován a vybrán jiný výzkum.

Pro podrobnější analýzu impaktu na sítích je možno využít software Altmetric.com (altmetrika), jež počítá skóre vědeckých výzkumů na základě zmínek na Twitteru či v médiích. Zde je např. analytické vyhodnocení prvního výzkumu. Z něj je patrné, že jen na Twitteru jej sdílelo přes 1 000 uživatelů, co mají celkem více než 8 715 000 sledujících.

 

Analytický přehled byl vyhotoven k 27. červnu 2023.

 

Autor: Eduard Petiška

Autor působí ve společnosti Sciencecom Agency, která se zabývá komunikační a analytickou činností pro české a zahraniční univerzity a výzkumné organizace.