facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Top 10 vědeckých objevů za červenec: Sebemluvou k bankrotu

2. 8. 2023
Top 10 vědeckých objevů za červenec: Sebemluvou k bankrotu

Proč si konzervativci stěžují? Jak borovice může léčit? A může daň zabránit zubnímu kazu? Eduard Petiška přináší již tradiční přehled TOP 10 nejvíce sdílených vědeckých článků na sociálních sítích, tentokrát za měsíc červenec.

stock borovice

1. Konzervativci si stěžují

Je pravděpodobnější, že zákazníci s konzervativním politickým přesvědčením si budou stěžovat více, než jejich liberální protějšky, a to napříč širokým spektrem služeb. Více zde.

2. Borovicí proti bolesti

Vědci našli způsob, jak vytvořit dva celosvětově nejrozšířenější léky proti bolesti, paracetamol a ibuprofen, ze sloučeniny nalezené v borovicích, která je navíc odpadním produktem z papírenského průmyslu. Více zde.

3. Asistovaná sebevražda jako únik od společnosti

Nová studie zjistila, že se v Nizozemsku rozhodlo několik lidí s poruchami učení a autismem ukončit legálně svůj život pomocí eutanázie a asistované sebevraždy. Pro tento krok se rozhodli z důvodu pocitu nemožnosti zvládat každodenní život, změny v něm anebo kvůli tomu, že měli problém s navazováním přátelství. Více zde

4. Klimatické cíle prý potřebují nižší energie

Pokud mají být splněny mezinárodní cíle v oblasti změny klimatu, spotřebitelé v bohatších, rozvinutých zemích budou muset přijmout omezení spotřeby energie. Veřejná podpora pro snižování poptávky po energii je možná, pokud veřejnost bude systémy považovat za spravedlivé a zajistí klimatickou spravedlnost. Více zde.

5. Tlustí se balamutí

Podle mezinárodní studie s více než 745 000 dospívajícími se nyní méně dospívajících vnímá jako osoby s nadváhou. Nárůst podcenění může být však známkou potřeby intervencí k posílení správného vnímání hmotnosti, uvedli autoři. Více zde.

6. Korporace mohou být nezodpovědné

Dekády mediální masáže o recyklování ve Spojených státech amerických vytlačily z veřejného prostoru informace o zodpovědnějších a udržitelnějších možnostech práce s odpadem. Více zde.

7. Pozitivně věřící bankrotují

Lidé, kteří věří v manifestaci – schopnost vesmírně přitahovat úspěch v životě prostřednictvím pozitivní sebemluvy, vizualizace a symbolických akcí – jsou častěji přitahováni k riskantním investicím a zažili bankrot. Více zde.

8. Nemocnice potřebují lepší organizaci

Nedostatečný personál nemocnice a špatné pracovní podmínky korelují s vyhořením lékařů a ošetřujícího personálu a případně jejich úmyslem odejít z pracoviště. Řešením není trénink odolnosti pro klinické lékaře, který jim pomůže lépe se vyrovnat s nepříznivými pracovními podmínkami, ale organizační zlepšení, které bude aktivně řešit přílišné pracovní zatížení a zlepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Více zde.

9. Daní proti zubnímu kazu

Celostátní australská daň ve výši 20 % na slazené nápoje by mohla zabránit více než 500 000 zubních kazů a v důsledku by celkově ušetřila náklady ve výši 63,5 milionů dolarů. Více zde.

10. Drogově závislí na opioidech

Více než 80 % Newyorčanů, kteří injekčně užívají drogy, má pozitivní test na opioid fentanyl, přestože pouze 18 % uvádí, že jej užívalo záměrně. Více zde.

 

Články jsou sumarizovány do čtivé podoby, jejich závěry, stejně jako použité metody, mohou být problematizovány a zjednodušená deskripce ve formě popularizačního sdělení nepřesná, zájemce pro bližší informace proto odkazujeme na obšírnější články, popř. studie. Nemusí se také jednat o top vědecké objevy ve smyslu přelomových poznatků v různých oborech, ty často nevzbuzují takovou pozornost na sítích, ale pro aplikační či teoretickou rovinu mohou být důležitější.

Analýza je vyhotovena na základě altmetriky (popularity na digitálních sítích), konkrétně nejlépe hodnocených příspěvků v největším vědeckém fóru na americké sociální síti Reddit. Jedná se o popularitu za poslední měsíc (v některých případech mohou být výzkumy starší). Žebříček může být také modifikován a vybrán jiný výzkum.

Pro podrobnější analýzu impaktu na sítích je možno využít software Altmetric.com (altmetrika), jež počítá skóre vědeckých výzkumů na základě zmínek na Twitteru či v médiích. Zde je např. analytické vyhodnocení druhého výzkumu. Z něj je patrné, že jen na Twitteru jej sdílelo přes 13 uživatelů, co mají celkem více než 33 011 sledujících.

Analytický přehled byl vyhotoven k 30. 7. 2023.

 

Autor: Eduard Petiška

Články v rubrice Blogy a komentáře nijak neodrážejí názory redakce.