facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Top 10 vědeckých objevů za leden: Volby vedou ke zvýšené úzkosti a depresi

1. 2. 2023
Top 10 vědeckých objevů za leden: Volby vedou ke zvýšené úzkosti a depresi

Jak hydratace organismu ovlivňuje zdraví člověka? Představuje potrat větší trauma než adopce a nechtěný porod? Jakou roli zastávají sociální média v sociální samodiagnostice? V novém přehledu přinášíme deset vědeckých objevů, které vzbudily největší pozornost na sociálních sítích v globálním měřítku za uplynulý měsíc.

deprese

1. Méně práce, více štěstí

Pracovat méně hodin je podle nového výzkumu publikovaného v Health Economics Review spojeno s vyšší životní spokojeností. Více zde.

2. Voda pomáhá

Studie zjistila, že dospělí, kteří jsou dobře hydratovaní, se zdají být zdravější, trpí méně chronickými onemocněními, plicními onemocněními, jsou srdeční a žijí déle než ti, kteří dostatek tekutin nepřijímají. Více zde.

3. Touha po dětech zůstává

Klesající porodnost v USA není způsobena menší touhou mít děti – mladí Američané nezměnili už desítky let počet dětí, které zamýšlejí mít, uvádí studie. Obavy mladých lidí o budoucnost však mohou rodičovství oddalovat. Více zde.

4. Problémy s těhotenstvím

Studie zjistila, že potrat může být spojen s nižším dlouhodobým psychickým strádáním ve srovnání s adopcí i nechtěným porodem. Více zde.

5. Dělníci méně revoltují

Dělníci v posledních desetiletích méně často stávkují, protože se častěji zadlužují a obávají se ztráty zaměstnání. Studie zkoumala případy v Japonsku, Koreji, Švédsku, Spojených státech a Spojeném království v období 1970–2018. Více zde.

6. Abstinence pomáhá

Studie ukazuje, že 63 % těžkých alkoholiků vykazuje významné kognitivní zlepšení do 18 dnů po abstinenci. Více zde.

7. Sociální samodiagnostika

Samodiagnostika různých stavů včetně úzkosti, deprese, poruch příjmu potravy, autismu a stavů souvisejících s genderovou identitou byla významně spojena s platformami sociálních médií. Více zde.

8. Izolace je globálním problémem

Přibývá důkazů, že extrémní sociální izolace (fenomén hikikomori) je globálním fenoménem. Více zde.

9. Americké volby vedou k depresi

Studie naznačuje, že volby ve Spojených státech amerických v roce 2020 vedly ke zvýšené úzkosti a depresi napříč politickým spektrem. Více zde.

10. ADHD a také...

Diagnóza ADHD výrazněji předjímá zhoršení duševního zdraví u dospělých, než je tomu ve srovnání s autismem. Dospělí s vysokou úrovní příznaků poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) mají větší pravděpodobnost, že budou pociťovat úzkost a depresi než dospělí s vysokou úrovní autistických rysů. Více zde.

 

Články jsou sumarizovány do čtivé podoby, jejich závěry, stejně jako použité metody, mohou být problematizovány a zjednodušená deskripce ve formě popularizačního sdělení nepřesná. Zájemce proto pro bližší informace odkazujeme na obšírnější články, popř. studie. Nemusí se také jednat o top vědecké objevy ve smyslu přelomových poznatků v různých oborech, ty často nevzbuzují takovou pozornost na sítích, ale pro aplikační či teoretickou rovinu mohou být důležitější.

Analýza je vyhotovena na základě altmetriky (popularity na digitálních sítích), konkrétně nejlépe hodnocených příspěvků v největším vědeckém fóru na americké sociální síti Reddit. Jedná se o popularitu za poslední měsíc (v některých případech mohou být výzkumy starší). Žebříček může být také modifikován a vybrán jiný výzkum.

Pro podrobnější analýzu impaktu na sítích je možno využít software Altmetric.com (altmetrika), jež počítá skóre vědeckých výzkumů na základě zmínek na Twitteru či v médiích. Zde je např. analytické vyhodnocení prvního výzkumu. Z něj je patrné, že jen na Twitteru jej sdílelo přes 1000 uživatelů, kteří mají celkem více než 1 107 000 sledujících.

Analytický přehled byl vyhotoven k 31. 1. 2023.

 

Autor: Eduard Petiška

Autor působí ve společnosti Sciencecom Agency, která se zabývá komunikační a analytickou činností pro české a zahraniční univerzity a výzkumné organizace.