facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Top 10 vědeckých objevů za říjen: Pravěké lovkyně a nová léčba vztekliny

31. 10. 2023
Top 10 vědeckých objevů za říjen: Pravěké lovkyně a nová léčba vztekliny

Byly pravěké ženy také lovkyně? Jak léčit vzteklinu? A proč je důležité napodobovat děti? Eduard Petiška přináší již tradiční přehled TOP 10 nejsdílenějších vědeckých článků na sociálních sítích, tentokrát za měsíc říjen.

stock wolf1. Nová léčba vztekliny

Byla objevena možná léčba vztekliny pomocí monoklonální protilátky F11. Virus vztekliny je smrtelný, jakmile se dostane do centrálního nervového systému. Terapie F11 omezuje virovou zátěž v mozku a je schopna zvrátit symptomy onemocnění.

Více zde.

2. Pravěké lovkyně?

Nová studie vyvrací názor, že v dávných dobách byli lovci pouze muži. Našlo se jen málo důkazů, které by podpořily myšlenku, že role byly přiděleny specificky každému pohlaví. Ženy byly nejen fyzicky schopné být lovkyněmi, ale existuje jen málo důkazů, které by podporovaly tvrzení, že nelovily.

Více zde.

3. Rodiče dětem prospívají

Malé děti, které jsou blízko svým rodičům, s větší pravděpodobností vyrostou jako laskavé, společensky užitečné a „pro-sociální“ osobnosti.

Více zde.

4. Bod zvratu v soláru?

Nový výzkum naznačuje, že svět možná překročil „bod zvratu“, po kterém se solární energie nevyhnutelně stane naším hlavním zdrojem energie.

Více zde.

5. Řeči matek

Odborníci upozornili, že negativní komentáře matek o tělesné hmotnosti mohou mít nepříznívý vliv na spokojenost jejich dcer s vlastním tělem a v extrémních případech mohou také přispívat k poruchám příjmu potravy. 

Více zde.

6. Imitace u dětí a dospělých je vzájemná

Nová studie ukazuje, že děti se učí napodobovat ostatní, protože jsou napodobovány. Čím více je matka vnímavější a napodobuje své šestiměsíční dítě, tím větší je schopnost dítěte ve věku 18 měsíců napodobovat ostatní. 

Více zde.

7. 60 % života pod léky nad předpis

Američtí chlapci a dívky narození v roce 2019 podle výzkumu mohou podle nové analýzy očekávat, že stráví 48 až 60 % svého života užíváním léků na předpis.

Více zde.

8. Nový lék na hubnutí

Nový druh léku na hubnutí – testovaný na myších – vykazuje slibné nové výsledky. Funguje tím způsobem, že přesvědčuje svaly obézních myší, že cvičí více než ve skutečnosti. Tím tak zrychluje jejich metabolismus a zvyšuje vytrvalost. 

Více zde.

9. Změna stravování vede ke snížení CO2

Výzkum ukazuje, že i mírné změny nebo nahrazení masa ve stravě, jako je přechod z hovězího na kuřecí nebo pití rostlinného mléka místo kravského mléka, by mohlo snížit uhlíkovou stopu průměrného Američana o 35 % a zároveň zvýšit kvalitu stravy o 4–10 %.

Více zde.

10. Osamělí lidé vidí fiktivní postavy jako své přátele

Nová studie zjistila, že u osamělých lidí se hranice mezi skutečnými přáteli a oblíbenými fiktivními postavami podle výzkumu stírá v té části mozku, která je aktivní, když myslíme na ostatní.

Více zde.

 

Zdroj: Eduard Petiška

Autor působí ve společnosti Sciencecom Agency, která se zabývá komunikační a analytickou činností pro české a zahraniční univerzity a výzkumné organizace.

Články v rubrice Blogy a komentáře nijak neodrážejí názory redakce.


 

Články jsou sumarizovány do čtivé podoby, jejich závěry, stejně jako použité metody, mohou být problematizovány a zjednodušená deskripce ve formě popularizačního sdělení nepřesná, zájemce pro bližší informace proto odkazujeme na obšírnější články, popř. studie. Nemusí se také jednat o top vědecké objevy ve smyslu přelomových poznatků v různých oborech, ty často nevzbuzují takovou pozornost na sítích, ale pro aplikační či teoretickou rovinu mohou být důležitější.

Analýza je vyhotovena na základě altmetriky (popularity na digitálních sítích), konkrétně nejlépe hodnocených příspěvků v největším vědeckém fóru na americké sociální síti Reddit. Jedná se o popularitu za poslední měsíc (v některých případech mohou být výzkumy starší). Žebříček může být také modifikován a vybrán jiný výzkum.

Pro podrobnější analýzu impaktu na sítích je možno využít software Altmetric.com (altmetrika), jež počítá skóre vědeckých výzkumů na základě zmínek na X či v médiích. Zde je např. analytické vyhodnocení prvního výzkumu. Z něj je patrné, že jen na X jej sdílelo přes 40 uživatelů, co mají celkem více než 199 sledujících.

Analytický přehled byl vyhotoven k 28. 10. 2023.