facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Top 10 vědeckých objevů za únor: Zelený vodík a videohry

28. 2. 2023
Top 10 vědeckých objevů za únor: Zelený vodík a videohry

Ovlivňuje hraní her kognitivní schopnosti malých dětí? Jaký je vztah mezi prostitucí a násilím? Pomáhá ivermektin s léčbou onemocnění covid-19? V novém přehledu přinášíme deset vědeckých objevů, které vzbudily největší pozornost na sociálních sítích v globálním měřítku za uplynulý měsíc.

stock console

1. Vodík z mořské vody

Vědci rozdělili přirozenou mořskou vodu na kyslík a vodík s téměř 100% účinností, aby vyrobili zelený vodík elektrolýzou. Více zde.

2. Díky prostituci méně násilí

Zákazy prostituce vedou k výraznému nárůstu počtu znásilnění, zatímco liberalizace prostituce vede k výraznému poklesu počtu znásilnění. To naznačuje, že prostituce je náhražkou sexuálního násilí (studie provedena na základě evropských dat). Více zde.

3. Videohry neškodí malým dětem

Studie zjistila, že hraní videoher nepoškozuje kognitivní schopnosti malých dětí – bez ohledu na délku hraní a žánr videoher. Více zde.

4. Úzkost je nesympatická

Lidé se sociální úzkostí mají tendenci využívat „bezpečnostní strategie", aby kompenzovali negativní projevy úzkosti. Toto chování je však v očích druhých činí méně sympatickými. Více zde.

5. Boháči nejsou chytřejší

Extrémně bohatí lidé nejsou extrémně chytří. Studie ve Švédsku zjistila, že příjem souvisí s inteligencí až do přibližně 90. percentilu příjmu. Nad touto úrovní nesouvisí rozdíly v příjmech s kognitivními schopnostmi. Více zde.

6. Mateřské mléko podporuje zdraví

Irská studie zjistila, že děti krmené výhradně mateřským mlékem výrazně méně často onemocní. Více zde.

7. Test moči odhalí rakovinu

Test moči odhalí rakovinu prostaty a slinivky s téměř dokonalou přesností. Více zde.

8. Vyšší dávky ivermektinu nepomáhají

Randomizovaná, kontrolovaná studie (RCT) ukazuje, že ani při vyšší dávce a delším trvání léčby antimalarikum ivermektin nezkrátilo dobu do trvalého zotavení z covid-19. Více zde.

9. Časté kontroly odrazují od demokracie

Nový výzkum ukazuje, jak jsou komunity, ve kterých jejich členové nejčastěji interagují s policií, odrazovány od toho, abych se podílely na politickém procesu. To se ukazuje například na volební účasti. Více zde.

10. Přistěhovalecké komunity brání zločinu

Studie na téměř 200 000 bývalých zločincích na Floridě zjistila, že ti, kteří se přesídlili do komunit s velkým počtem přistěhovalců, měli o 21 % nižší míru recidivy, což naznačuje, že komunity přistěhovalců by mohly podporovat snižování kriminality a zvyšování bezpečnosti. Jedním z možných vysvětlení jsou pevnější sociální vazby v těchto komunitách. Více zde.

 

Články jsou sumarizovány do čtivé podoby, jejich závěry stejně jako použité metody mohou být problematizovány a zjednodušená deskripce ve formě popularizačního sdělení nepřesná, zájemce pro bližší informace proto odkazujeme na obšírnější články, popř. studie. Nemusí se také o top vědecké objevy ve smyslu přelomových poznatků v různých oborech, ty často nevzbuzují takovou pozornost na sítích, ale pro aplikační či teoretickou rovinu mohou být důležitější.

Analýza je vyhotovena na základě altmetriky (popularity na digitálních sítích), konkrétně nejlépe hodnocených příspěvků v největším vědeckém fóru na americké sociální síti Reddit. Jedná se o popularitu za poslední měsíc (v některých případech mohou být výzkumy starší). Žebříček může být také modifikován a vybrán jiný výzkum.

Pro podrobnější analýzu impaktu na sítích je možno využít software Altmetric.com (altmetrika), jež počítá skóre vědeckých výzkumů na základě zmínek na Twitteru či v médiích. Zde je např. analytické vyhodnocení prvního výzkumu. Z něj je patrné, že jen na Twitteru jej sdílelo přes 12 uživatelů, co mají celkem více než 3,919,050 sledujících.

Analytický přehled byl vyhotoven k 26. 02. 2023.

 

Autor: Eduard Petiška

Autor působí ve společnosti Sciencecom Agency, která se zabývá komunikační a analytickou činností pro české a zahraniční univerzity a výzkumné organizace.