facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

K mediálním zprávám o úmyslu zopakovat protiprávní jmenování do RVVI z doby vlády Nagyové s Nečasem

18. 12. 2017
K mediálním zprávám o úmyslu zopakovat protiprávní jmenování do RVVI z doby vlády Nagyové s Nečasem

Zprávy o perspektivním jmenování Miroslavy Kopicové zpět do Rady pro výzkum, vývoj a inovace sice působí oprávněné pozdvižení, pokud to ale není jen vypuštěná navnazovací kachna. Podobně jako dříve třeba zmínka o Juniorovi jako ministru financí, byl by to pořád ještě výhled, kde by na paniku bylo několik měsíců času.

Miroslava Kopicová byla odvolána 2. 7. 2014 usnesením vlády č. 523. Funkční období je čtyřleté a smí být podle paragrafu 35 odst. 6 zákona 130/2002 vykonáváno nejvýše dvě po sobě jdoucí období. To dále podle posudku Ústavu státu a práva nelze vykládat jinak, než že mezi koncem jednoho a začátkem druhého musí uběhnout doba celého funkčního období (nejde švejkovat přerušením třeba na jeden den, argumentaci viz např. zde, byť si to JUDr. Mlsna může myslet a může o tom leckoho přesvědčovat stejně, jako to dělal v době vlády Nagyové s Nečasem). Miroslava Kopicová působila spolu s Petrem Fialou a Zbyňkem Frolíkem v rozporu s právem již v době svého odvolání resp. třetího jmenování vládou Nagyové a Nečase (a bylo na to poukazováno, viz např. zdezde, ale zejména při jmenování samém 30. 11. 2011, kdy byl ovšem nakonec svým hlasem aktivně proti usnesení 891 pouze ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, 11 z 13 přítomných členů vlády Nagyové s Nečasem krok v rozporu se zákonem naopak podpořilo), to ale padalo na hlavu vlády Nagyové s Nečasem.

Pokud by byla Miroslava Kopicová zpět do RVVI jmenována dříve než 3. července 2018, bylo by to od vlády, která tak učiní, v přímém rozporu se zákonem a bylo by to stejnou protiprávní svévolí, jako v době vlády Nagyové a Nečase. Na vládní úrovni by přitom stávající právní garance představované ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem měly být snad silnější než to, co za Nagyové a Nečase poskytoval JUDr. Mlsna stejně kreativně, jako to ukázal nedávno na MV ČR při registraci kandidátů prezidentských voleb (i zde je sice následně problém s oprávněností možné žaloby na věc, ale Mlsnovu ohebnost by snad nikdo neměl opakovat).

Vláda nezákonně Kopicovou jmenující by přitom z hlediska aktivní odpovědnosti za krok proti zákonu byla v pozici horší než byly vlády Rusnoka nebo Sobotky, které pouze nezákonný stav prolongovaly a oddalovaly odvolání (to z posudku Ústavu státu a práva reprodukuje ve své době i zpráva ČTK uvedená zde). Navíc by tak na rozdíl od vlády Nagyové s Nečasem učinila v situaci, kdy jsou informace osvětlující nezákonnost působení Miroslavy Kopicové v RVVI dostatečně známy a byly např. i zevrubně diskutovány a kompetentním činitelům pravidelně v plném rozsahu jako písemné informace poskytovány na fórech Odborné skupiny České fyzikální společnosti JČMF Organizace výzkumu, a jmenování by tedy nebylo ani hypoteticky ospravedlnitelné dobrou vírou vlády v takový krok.

Celkově by se tedy mělo dát spolehnout na to, že zprávy o cestě Miroslavy Kopicové do RVVI jsou více jejím vlastním PR, možná návnadou vůči některým aktérům v Poslanecké sněmovně (přinejmenším Petr Fiala má máslo na hlavě srovnatelného kalibru jako Miroslava Kopicová), než na to, že by úmysl takového kroku mohl být míněn vážně.

 

Autor: Jiří Zlatuška