facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Kanadská inspirace: trochu jiný start-up akcelerační program

15. 10. 2018
Kanadská inspirace: trochu jiný start-up akcelerační program

Tento článek je určen těm, kteří se zajímají o způsoby podpory univerzitních start-ups. Jeho cílem je stručně představit program Creative Destruction Labs (CDL), do kterého jsou aktuálně zapojeny čtyři kanadské a jedna americká univerzita. CDL se přitom poněkud liší od modelu, který známe z našich končin.

V následujícím textu je proto vždy nejdříve vysvětleno, co má program CDL v principu společného se start-up akceleračními programy, které jsou realizovány na některých českých univerzitách či v inovačních centrech a na to pak následuje popis vnímané odlišnosti:

Společného (S1): Chtěným cílem je podpora vzniku a rozvoje technologicky orientovaných startupů.

Odlišnost (O1): Do programu jsou zapojeni renomovaní akademičtí pracovníci, kteří poskytují technickou expertízu startupistům i mentorům. Patří mezi ně i celebrity typu profesora Yoshua Bengio, nezpochybňované ikony v oblasti Deep Learning (h-index 125).

S2: CDL je programem, do kterého se podává přihláška, který začíná výběrem vhodných začínajících firem a trvá jasně stanovenou dobu, v tomto případě 10 měsíců.

O2: Pro nadcházející běh 2018/2019 bylo z 800 zájemců vybráno 375 a to celkem v pěti metropolích (Toronto, Halifax, Vancouver, Calgary, Montreal a New York City). To je v průměru 160 zájemců a 75 vybraných start-up firem na jednu lokalitu!

S3: Hlavní úlohu sehrávají externí mentoři, kteří představují úspěšné podnikatele a byznys anděly. Zakladatelé start-upu poté společně s mentory sledují stanovené cíle a milníky.

O3: Start-up si musí pro nadcházející 2 měsíce v programu stanovit pouze 3 priority, které probere se svými (dvěma) mentory, případně je upraví. Následně proběhne setkání v širším panelu mentorů, před kterým mentor daného startupu obhajuje zvolené priority, probíhá debata mezi jednotlivými účastníky, startupisté jsou především v roli posluchačů. Kdokoliv z tohoto panelu se může přihlásit k závazku, že se pro následující 2 měsíce stane mentorem konkrétního start-upu a bude radit, jak nejlépe zvolené priority naplnit. Toto kolečko se vždy po dvou měsících opakuje. Primární motivací mentorů je vstoupit do start-upu.

S4: Existuje shoda v názoru, že vyskytne-li se příležitost podpořit škálovatelný, technologicky orientovaný start-up, je velmi pravděpodobné, že krom dalších, technicky zdatných lidských kapacit, bude potřeba mít – zavčasu - v týmu také osoby, které dohlédnou nad nastavením interních procesů, financí, recruitement atd.

O4: CDL program je v jednotlivých místech spravován ekonomickými školami (zejména business fakulty dané univerzity, např. Rotman School of Management na University of Toronto). Studenti ekonomických oborů jsou proto zapojováni do procesu rozvoje jednotlivých start-upů, tzn. jsou jak v roli těch, kdo získává zkušenost od samotných zakladatelů firem a mentorů, tak v roli těch, kdo pomáhá s rozvojem finančních modelů či tržních strategií apod. Zároveň jsou do této role zapojováni i studenti z jiných, více technicky orientovaných disciplín. Ti nejlepší z nich se stávají součástí managementu podpořených firem.

Tento krátký výčet nechci ukončovat poměřováním, v čem a jak moc naše podpůrná infrastruktura v porovnání s tou kanadskou zaostává (např. vyjádřeno sumou investic do rizikového kapitálu). Spíše podle mě stojí za povšimnutí, že tento program původně vznikl na University of Toronto a postupně se spontánně rozšířil do dalších částí Severní Ameriky. Možná ještě významnější je uvědomění si, že do podpory start-ups jsou zapojeni aktéři širšího ekosystému, včetně akademických pracovníků či studentů bez podnikatelského nápadu.

Při setkání se zástupcem ředitele CDL programu, p. Kristjanem Sigurdsonem, jsem položil otázku, proč mají program otevřen i pro firmy ze zámoří. Logicky lze očekávat, že se tyto firmy nebudou chtít podílet na tvorbě pracovních míst v provincii Ontario. Odpověď byla relativně přímočará: jde o to být místem, kde se potkává to nejlepší v daném oboru s potenciálem vytvoření firmy, která bude v budoucnu viditelná na světovém trhu.

 

Článek mohl vzniknout díky účasti na Technologické misi, kterou zorganizovala Agentura CzechInvest a Velvyslanectví ČR v Kanadě na konci září 2019.

 

Autor: Martin Duda, Technologická agentura ČR