facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Medici vyhlížejí moderní komplex

22. 6. 2017
Medici vyhlížejí moderní komplex

Péče o zdraví obyvatel. Tomu má jít v souladu s národní strategií vstříc výzkumný a výukový komplex v Hradci Králové, jejž hodlá v letech 2019 až 2022 zbudovat Univerzita Karlova (UK) za 2,6 miliard korun.

Dvě její hradecké fakulty – farmaceutická a lékařská – chtějí v novém kampusu sdílet své učebny i laboratoře, aby vychovávaly kvalitní zdravotníky, farmaceuty a lékaře. Záměr je to ambiciózní: stojí skoro tři miliardy korun!

„Projekt odpovídá na zvyšující se regionální i celorepublikovou poptávku po absolventech zdravotnických oborů a stabilizaci počtu lékařů a zdravotnických pracovníků. Navazuje na první etapu MEPHARED1, která byla financována v rámci předchozího programového období,“ píše se v podkladech, jež LN získaly. Komplex, do nějž se má z nevyhovujících podmínek sestěhovat osazenstvo obou fakult, byměl dodávat Česku lékaře. Ti dle řady analýz chybějí; za pár let bude potřeba doplnit až 2500 úvazků.

Noví lékaři a biotechnologie

„Hlavním věcným záměrem je programově i prostorově propojit dvě dislokované fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a vytvořit unikátní centrum zaměřené na biomedicínu a farmacii s úzkým napojením na klinickou činnost s bezprostředně související Fakultní nemocnicí Hradec Králové a Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany,“ potvrdil LN Tomáš Zima, rektor UK. Počítá se i se zlepšením přípravy tamních studentů.

„Dalším efektem bude posílení aplikovaného výzkumu ve spádovém regionu, zvláště v případě medicínského a biotechnologického zaměření místních inovačních firem, z nichž některé představují světovou špičku v daném oboru – ELLA-CS, Generi-Biotech, Contipro a další,“ doplňuje vedení největší české univerzity. Do karet záměru hraje i soulad s takzvanou regionální inteligentní specializací (RIS3), která v Královéhradeckém kraji cílí na zvyšování kvality života, biotechnologie a rovněž biomedicínské bádání.

Z předběžných materiálů, které bude univerzita předkládat ministerstvu školství, vyplývá, že v centru MEPHARED2 se mají lékaři a farmaceuti zaměřovat na vývoj a výzkum účinnosti medikamentů, na problematiku stárnutí české populace a civilizační choroby.

Účet na 2,644 miliardy korun

„Pokud jde o celkovou cenu, předpokládaná výše způsobilých výdajů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) činí 2,644 miliardy korun, přičemž v sumě je již zahrnuta pětiprocentní spoluúčast Univerzity Karlovy, tedy asi 132 milionů,“ říká mluvčí školy Václav Hájek.

Stejnou cifru potvrzuje i ministerstvo, jež unijní fondy spravuje. „Evropská komise vyžaduje získání neformálního souhlasu před zařazením projektu na seznam tzv. velkých projektů. Ten se nám již podařilo získat... Nyní probíhá příprava samotné žádosti k posouzení a schválení ze strany Evropské komise,“ sdělil LN Václav Velčovský, náměstek nejspíše brzy již končící ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD).
Velké projekty jsou ty, jež po Bruselu požadují podporu větší než padesát milionů eur (nad 1,3 miliardy korun). Podobně tomu bylo v minulosti třeba u superlaseru ELI v Dolních Břežanech za 6,7 miliardy anebo aktuálně u projektu „výzkumáku“ Kriminalistického ústavu Praha, jenž má za dvě miliardy korun vzniknout v Praze-Zbraslavi, jak popsaly LN.

Výzva pro centrum MEPHARED2 by mohla být vyhlášena počátkem roku 2018. Dá se ale projekt vůbec stihnout, když programovací období rychle pádí ku konci? „Projektový záměr je ve vysoké fázi rozpracovanosti. Podle našich informací na něm UK pracuje více než dva roky, čímž došlo k podstatné úspoře času. Realizační fáze projektu, tedy samotná výstavba a nákup technologií, je plánována na období 1. ledna 2019 až 31. prosince 2022, z toho výstavba proběhne v prvních třech letech. Dle stavebních expertů by měla doba obsahovat dostatečnou časovou rezervu,“ říká náměstek Velčovský. Podle něj mají obě královéhradecké fakulty i slušné zkušenosti z dřívějšího čerpání, jichž mohou využít.

Evropská komise prý navíc navrhla zrychlený proces schvalování takto velkých projektů. „Času není nadbytek, ale projekt se zvládnout dá,“ věří rektor Zima, že na konci roku 2022 bude v Hradci Králové fungovat důstojné zázemí pro výchovu mediků.

Prostor pro vědu i výuku

  • Farmaceutická a lékařská fakulta Univerzity Karlovy, jež obě sídlí v Hradci Králové, hodlají ve velkém projektu MEPHARED2 propojit svá pracoviště. Cena celého komplexu má být 2,644 milionu korun.
  • Peníze by měly jít z operačního programu ministerstva školství, z prioritní osy na rozvoj vysokých škol.
  • V roce 2022 tak má vzniknout „unikátní biomedicínské a farmaceutické pracoviště“ zaměřené nejen na medicínu a vývoj léků, ale i klinickou praxi v přímo sousedící fakultní nemocnici.
  • Počítá se s výukou lékařů i s vazbami na technologické firmy: ELLA-CS, Generi-Biotech, Contipro aj.
  • Výhledově by měl záměr přispět i k navýšení a pak stabilizaci počtu lékařů v Česku.
  • Mezi plánovaná výzkumná témata patří: farmakokinetika (výzkum chování léčiv v organismu), biofarmacie, stárnutí evropské populace, civilizační choroby nebo regenerace buněk i tkání.

Pramen: LN, UK, MŠMT

 

Autor: Martin Rychlík 

Článek byl publikován 24. května 2017 v Lidových novinách.