facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Může umělá inteligence nastartovat změnu v procesu podávání grantových žádostí?

1. 11. 2023
Může umělá inteligence nastartovat změnu v procesu podávání grantových žádostí?

Posuzování vědeckých publikací a žádostí o výzkumné granty jsou zásadními součástmi akademického prostředí. Procesy spojené s přijímáním grantových žádostí mají za úkol zajistit kvalitu a relevanci budoucích vědeckých výsledků a zároveň garantovat efektivní využití veřejných či soukromých finančních prostředků. Nicméně, tato hodnocení nejsou bez výzev.

Havelka

Samotná příprava grantových žádostí vyžaduje často desítky až stovky hodin práce, což může být zklamáním v případě neúspěšné žádosti, kdy veškeré úsilí může být marné. Úspěch v grantovém procesu bývá často nejistý, neboť konečné rozhodnutí o tom, zda projekt získá financování, nese na sobě nezanedbatelnou míru subjektivity hodnoticích orgánů. Členové komisí, kteří rozhodují o tom, které projekty budou podpořeny, musí podstoupit komplexní rozhodovací proces na základě různých kritérií a doporučení posuzovatelů.

Naštěstí se dnes pro žadatele o grant otevírá nová perspektiva: využívání generativní umělé inteligence, jako je například ChatGPT, která mění způsob, jakým se grantové návrhy mohou připravovat a celkovou náročnost tohoto procesu. Nedávno zveřejněný průzkum v časopise Nature odhalil, že více než patnáct procent vědců využívá umělou inteligenci při psaní grantových návrhů. Toto číslo bude pravděpodobně stále narůstat, jak se bude šířit povědomí o možnostech umělé inteligence. Již dnes umělá inteligence je schopna generovat významnou část požadovaných materiálů během zlomku původně potřebného času, což představuje obrovský přínos pro žadatele.

Ti tak mohou značné úsilí a čas věnovat k získání detailní představy o konceptu výzkumného projektu namísto toho, aby se primárně soustředili na vypracování obsáhlého textu zahrnujícího popis stávajícího stavu poznání, analýzy dopadu či rizik. I když tato příprava pomáhá vědcům ujasnit myšlenky týkající se samotného výzkumu, většina času jde na rutinní práci s textem, což je oblast, v které nyní dominuje umělá inteligence.

Někteří lidé se obávají etického použití ChatGPT a dalších generativních umělých inteligencí při psaní grantových žádostí. Tyto obavy nás však pobízejí k zamyšlení a otázkám: Proč vůbec žádat vědce, aby vytvářeli dokumenty, které lze snadno a rychle generovat umělou inteligencí? Jakou skutečnou přidanou hodnotu tím zajišťujeme? Je opravdu smysluplné věnovat desítky až stovky hodin vytváření textů, z nichž většina neprojde a neposkytne žádný, případně minimální užitek?

Možná existuje jednoduché řešení, jak snížit celkovou časovou náročnost přípravy a to právě zkrácením rozsahu grantových žádostí. Tím by se též snížil význam umělé inteligence, která pomůže zejména u rozsáhlejších žádostí. Nicméně skutečnost, že umělá inteligence zřejmě dokáže udělat většinu práce, nám umožňuje jít i cestou jinou než omezováním výhod tohoto nástroje. Umožňuje nám přehodnotit samotný přístup k poskytování finanční podpory. Vzhledem k rostoucímu počtu výzkumníků ve světě se bude za současných podmínek také snižovat procento úspěšných žadatelů o grant. Skupin bez potřebného financování tudíž bude neustále přibývat. Bude pro ně tedy zásadní hledat prostředky i z jiných zdrojů.

 

Autor: Ondřej Havelka

Foto: Vytvořeno autorem za pomoci umělé inteligence Bing.

Zdroj: Nature, Science Business

Příspěvky z rubriky Blogy a komentáře nijak nevyjadřují názory a postoje redakce.