facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aféra v Olomouci - kde je pravda?

5. 9. 2019
Aféra v Olomouci - kde je pravda?

Ve vědecké veřejnosti vzbuzují již několik měsíců pozornost diskuse o tom, že v jedné z publikací olomouckého profesora Radka Zbořila v prestižním časopise JACS (Heřmánek et al. JACS 2007; 129(35):10929-36) byl použit graf zmanipulovaný tak, aby lépe podporoval hlavní hypotézu studie.

Původní, nezmanipulovaný graf pocházel z disertační práce M. Heřmánka z roku 2006 a svědčil o přítomnosti příměsi šťavelanu železnatého v měřeném nanomateriálu katalyticky aktivního oxidu železitého, zatímco v publikovaném článku byly z příslušného grafu umazány části („píky“) odpovídající této příměsi. Tato manipulace mohla podpořit významný vědecký závěr práce.

Historie toho, kdo a jak upozornil na tento problém a jaké to mělo důsledky, významně přispěla k současnému konfliktnímu dění na Univerzitě Palackého v Olomouci (UP).

Pro tuto kauzu je charakteristické množství vzájemně protichůdných svědectví a absence 100% spolehlivých důkazů (situace „slovo proti slovu“). Snažil jsem se zorientovat v této zamotané záležitosti a zejména si ujasnit, jestli nedošlo k poškození doktorského studenta, který jako první na onu manipulaci upozornil. Výsledky tohoto mého bádání naleznete zdezde. Podotýkám, že moje subjektivní (samozřejmě v dané situaci potenciálně i nesprávné) závěry jsou ve shodě s nálezy Etické komise UP.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že nemám naprosto žádný zájem na nějakém poškozování, či naopak zvýhodňování kteréhokoli účastníka této záležitosti, ani na případném zneužívání této věci v současných sporech provázejících chystané organizační změny na UP.

Jako zcela nestrannému pozorovateli mi ale záleží na tom, aby v české vědě nedocházelo k eticky nepřijatelným praktikám, a to zvláště pokud jsou jejich aktéry vynikající badatelé a mohou jimi být poškozováni ti, kteří upozorní na nepříjemný problém.

 

Autor: Václav Hořejší

 

Reakci Radka Zbořila na tento článek si můžete přečíst zde.