facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Country Report 2019: Česká věda má co zlepšovat

5. 3. 2019
Country Report 2019: Česká věda má co zlepšovat

Vytvoření funkčního inovačního ekosystému založeného na tuzemském výzkumu a vývoji, zvýšení investic do výzkumu, důraz na kvalifikované lidské zdroje a zlepšení kvality veřejného výzkumu v klíčových oborech. To jsou jen některé výzvy pro Česko v oblasti výzkumu a vývoje popsané v nedávné zprávě Evropské komise určené dalším evropským orgánům.

Evropská komise vydala pravidelnou sérii dokumentů, takzvaných Country Reports, které popisují stav hospodářského rozvoje v jednotlivých členských státech Evropské unie. Podle zprávy pro Českou republiku je pokračující hospodářský růst významnou příležitostí pro provedení některých důležitých strukturálních reformních kroků. Současně zpráva upozorňuje na pravděpodobné ochlazení ekonomiky v příštích letech a apeluje na zodpovědný státní rozpočet. Zpráva zmiňuje i některé problémy České ekonomiky jako nedostatek kvalifikovaných pracovních sil nebo postupný růst regionálních rozdílů.

Dokument kromě stávajícího stavu ekonomiky popisuje pokrok v naplňování specifických doporučení a reformní priority v oblastech veřejných financí, pracovního trhu, vzdělávání, sociálních politik či konkurenceschopnosti. Část zprávy se specificky věnuje také výzkumu a vývoji.

Inovační ekosystém není zcela funkční

Podle autorů dokumentu Česko zatím ještě nevytvořilo plně funkční inovační ekosystém založený na tuzemském výzkumu a vývoji. Odkazují se přitom na výsledky posledního žebříčku European Innovation Scoreboard, kde byla Česká republika hodnocena jako „moderate innovator“ a její výsledek vůči evropskému průměru se dokonce oproti roku 2010 zhoršil.  Roztříštěnost a pokles inovační výkonnosti českému systému VaV před časem vytkla také kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu.

Veřejné investice do výzkumu stagnují

Podnikatelské výdaje na výzkum a vývoj ve vztahu k HDP sice mezi lety 2010 a 2017 vzrostly asi o polovinu, ale téměř dvě třetiny těchto výdajů vynaložily v Česku zahraniční firmy. Veřejné investice do výzkumu a vývoje podle zprávy postrádají jasnou strategii, která by měla vést ke zvýšení inovačního výkonu země. Při zachování dosavadního trendu by tak nemuselo být dosaženo jednoprocentního podílu veřejných výdajů na HDP v roce 2020.

Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) si přitom nedávno vytyčila nový cíl – dosáhnout 2,5% podílu celkových výdajů na výzkum a vývoj na HDP v roce 2025 a 3% podíl v roce 2030. Zpráva dále upozorňuje na stále nízký podíl institucionálního financování pro české vysoké školy a výzkumné organizace.

Výkon veřejného výzkumu zůstává nízký

Ačkoliv od roku 2000 vzrostl podíl publikovaných českých vědeckých článků v prvním decilu nejcitovanějších publikací, vůči výši veřejných prostředků investovaných do výzkumu a vývoje je dle zprávy celkový vědecký výkon podprůměrný – jak lze vidět v následujícím grafu.

HCP2015

Podíl TOP 10 % publikací vůči výši veřejných výdajů na VaV (Zdroj: Country Report Czech Republic 2019)

 

Ve vědě ubývají kvalifikovaní pracovníci a absolventi nejsou systematicky vybaveni některými, především tzv. měkkými, dovednostmi. Proto zpráva doporučuje další investice do rozvoje vzdělávání v klíčových oborech. V oblasti výzkumné spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem sice dochází k pozitivním aktivitám, její úroveň je ale stále nízká a odehrává se především ad-hoc, nikoliv systematicky. Normativní nebo finanční nástroje totiž podle zprávy dostatečně nestimulují výzkumné organizace k tomu, aby zohledňovaly poptávku a potřeby průmyslu.

Schází lepší koordinace politik

Zpráva se dotýká i zrušeného projektu Národního inovačního fondu a neexistence vhodného nástroje, který by podporoval inovativní projekty v počátečních fázích. V politické rovině upozorňuje na prostor pro větší synergii mezi strategiemi konkurenceschopnosti, inteligentní specializace (RIS3) a politikou výzkumu a vývoje.

Na problémy reaguje inovační strategie

Řadu výzev popsaných ve zprávě Evropské komise chce RVVI řešit skrze teprve nedávno představenou Inovační strategii České republiky: The Czech Republic: Country for The Future. Jedním z klíčových indikátorů jejího úspěchu by měl být právě posun ČR v žebříčku European Innovation Scoreboard.

Celý dokument Evropské komise Country Report Czech Republic 2019 naleznete v příloze.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Stáhnout přílohy: