facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Leidenský manifest: 10 principů hodnocení výzkumu

9. 2. 2018
Leidenský manifest: 10 principů hodnocení výzkumu

Jak by se měl hodnotit výzkum? Jaká jeho dimenze by měla být chráněna a jaké rozdíly je třeba zohledňovat? Leidenský manifest popisující 10 principů, jež v rámci rozvoje vědy a jejího vztahu ke společnosti doporučuje dodržovat, je nyní dostupný i v české verzi.

Hodnocení výzkumu lze označit za téma, o kterém se stále hojně diskutuje, a jeho směřování je zároveň velmi důležité pro vědce, rozvoj výzkumných institucí i vědy jako takové. Téma je v České republice obzvláště aktuální s ohledem na zavádění nového hodnocení výzkumných organizací (Metodika 2017+), které vzbuzuje množství reakcí (přečtěte si například názory Daniela Münicha (zdezde), Vlastimila Růžičky a Vladimíra Majera, Jitky Moravcové, Karla Melzocha nebo postoj Rady vysokých škol).

S deseti principy, které mají pomoci k tomu, aby hodnocení výzkumu hrálo důležitou roli v rozvoji vědy a jejího vztahu ke společnosti, nás prostřednictvím Leidenského manifestu seznamuje pět odborníků na vědní a veřejnou politiku a scientometrii – Diana Hicks, Paul Wouters, Ludo Waltman, Ismael Rafols a Sarah de Rijcke. Posledně jmenovaná nedávno osobně představila myšlenky manifestu i na půdě Akademie věd ČR.

Díky práci Terezy Benhartové a podpoře Strategie AV21 je tento doporučující dokument nyní přeložen do českého jazyka. V manifestu je podrobněji vysvětleno následujících 10 principů:

  1. Kvantitativní hodnocení by mělo sloužit jako podpora kvalitativního, odborného posouzení.
  2. Měřte výkonnost ve vztahu k výzkumným cílům instituce, skupiny nebo výzkumníka.
  3. Je třeba chránit vynikající výzkum regionálního významu.
  4. Sběr a analýza dat by měly být otevřené, transparentní a jednoduché.
  5. Ti, kteří jsou hodnoceni, by měli mít možnost ověřit data a analýzy.
  6. Je nutné zohledňovat rozdíly mezi obory v publikační a citační praxi.
  7. Hodnocení jednotlivých výzkumníků by mělo být založeno na kvalitativním posouzení jejich portfolií.
  8. Vyhněte se nemístné konkrétnosti a falešné přesnosti.
  9. Věnujte pozornost vlivu hodnocení a indikátorů na systém.
  10. Indikátory by měly být pravidelně přezkoumávány a aktualizovány.

Přehledné seznámení s principy poskytuje i následující video, které již obsahuje i české titulky.

Ne všichni akademici však s doporučeními Leidenského manifestu zcela souhlasí. Poměrně kritický komentář Dalibora Štyse si můžete přečíst zde.

Celý manifest je ke stažení zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (NS)

Zdroj: Strategie AV21, Leidenmanifesto.org