facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Komise J. Williama Fulbrighta

Komise J. Williama Fulbrighta

Komise J. Williama Fulbrighta je mezivládní česko-americkou organizací založenou za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím stipendijních programů a poradenských a informačních služeb. Hlavním posláním Fulbrightovy komise je budovat a podporovat vzájemné porozumění mezi národy obou států prostřednictvím kulturních výměn v oblasti vzdělávání. Stipendijní programy pro české vědce, studenty, profesní odborníky, pracovníky státní správy i neziskového sektoru jsou dostupné zde. Komise vznikla v roce 1991 na základě dohody mezi vládami České republiky a Spojených států. Obě vlády se podílejí na financování Fulbrightova programu a práce Komise.

Petra Urbanová v médiích často vystupuje jako česká forenzní antropoložka a vysvětluje rozdíly mezi svou prací a zobrazováním tohoto oboru ve filmech a v literatuře. Je docentkou a ředitelkou Ústavu antropologie na Masarykově univerzitě. Na přelomu roku 2013 strávila šest měsíců na North Carolina State University ve městě Raleigh jako stipendistka Fulbrightova programu.

20. 11. 2022

Konflikty jsou staré jako lidstvo samo a Jiří Hutečka z Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové se při jejich studiu zaměřuje na to, jak poražené strany ospravedlňují vynaložené úsilí. V roce 2010 strávil letní semestr na Boston University ve státě Massachusetts jako stipendista Fulbrightova programu. 

13. 11. 2022

Břetislav Dančák je politolog a prorektor pro internacionalizaci Masarykovy univerzity, od roku 2020 je také členem správní rady Fulbrightovy komise. Co podle něj vycestování za hranice přináší? A jaké má sám zkušenosti s dlouhodobými pobyty v zahraničí?

28. 10. 2022

Lenka Slavíková působí na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a v roce 2022 pobývala díky Fulbright-Masarykovu stipendiu devět měsíců na University of Massachusetts, Amherst. Jaká byla její zkušenost s životem v Massachusetts? A s čím se musí vyrovnávat rodiče-vědci, kteří do zahraničí vyjíždí se svými školou povinnými dětmi?

21. 10. 2022

Co pozitivního mohla přinést pandemická opatření? Jak vyřešit situaci, když neodjedete na zahraniční stáž, protože je pandemie? Jak vypadá rotační provoz kanceláře na Kolumbijské univerzitě? A proč je život v New Yorku splněný sen? Přečtěte si o cestě Katrin Wolfové, která vyjela jako stipendistka Fulbright-Masarykova programu do USA na Columbia University.

14. 10. 2022

Jak se dělá architektura v USA a ve Skandinávii? Jaké postavení mají ženy v architektuře a je možné tento obor vyučovat jinak? Přečtěte si rozhovor s Reginou Loukotovou, rektorkou soukromé vysoké školy ARCHIP, která vyjela na Carnegie Mellon University v Pittsburghu jako stipendistka Fulbright-Masarykova programu.

7. 10. 2022

Tara Kolar Bryan je badatelka v oblasti veřejné správy na University of Nebraska at Omaha, kde se zabývá rolí neziskových organizací. V České republice strávila celý akademický rok v Brně na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Jaké jsou její zkušenosti z Česka a co jí pobyt s rodinou v zahraničí přinesl?

30. 9. 2022

Barbora Pafčo působí na Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky a zkoumá střevní parazity a bakterie vyskytující se u lidí a ostatních primátů. V letech 2017/2018 strávila osm měsíců na University of Minnesota ve městě Minneapolis. Jaká byla její zkušenost?

23. 9. 2022

Filip Černoch je politolog a na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně se věnuje energetice. Jeho hlavním výzkumným zájmem je energetická tranzice, tedy přechod od fosilních paliv k nízkouhlíkovým zdrojům energie. V září roku 2021 vyjel s Fulbrightovým stipendiem na prestižní univerzitu Dartmouth College.

16. 9. 2022

Jaká je energetická budoucnost Česka? A jaké jsou silné stránky české vědy? Přečtěte si rozhovor s Ondřejem Novákem, vědcem z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské na ČVUT v Praze, který v rámci stipendia Komise J. Williama Fulbrighta vyjel na University of Tennessee v americkém městě Knoxville.

9. 9. 2022