facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
NKC - gender a věda

NKC - gender a věda

Národní kontaktní centrum – gender a věda je specializovaným oddělením Sociologického ústavu Akademie věd ČR, které se zaměřuje na výzkum v oblasti genderové sociologie vědy, genderových studií vědy, genderové rovnosti a genderového mainstreamingu ve vědě v ČR. Zabezpečuje též expertízy, podkladové materiály, analýzy a konzultační činnost pro orgány státní a veřejné správy a výzkumné a vysokoškolské instituce v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu.

Začínala jako matematička ve skupině fyziků v oddělení reaktorové fyziky a pracovala také jako redaktorka matematických učebnic a literatury. Dnes Jarmila Novotná vzdělává učitele matematiky a věnuje se také vlivu jazyka na porozumění matematice. V roce 2021 byla nominována na Cenu Milady Paulové. 

19. 3. 2023

Marie Hušková patří k našim předním odbornicím v oblasti matematiky, konkrétně matematické statistiky. V roce 2021 obdržela Cenu Milady Paulové která chtěla upozornit na a zároveň oslavit 115. výročí narození česko-americké matematičky Olgy Tausky-Todd. K příležitosti její výhry s ní udělalo NKC – Gender a věda rozhovor na téma jejích úspěchů a také postavení žen ve (matematické) vědě.

12. 3. 2023

Eva Kubala Havrdová patří mezi nejuznávanější představitele oboru neurologie a klinické medicíny v České republice a mezi přední světové osobnosti na poli klinického výzkumu roztroušené sklerózy (RS) a dalších demyelinizačních a autoimunitních onemocnění nervové soustavy. V roce 2022 se stala vítězkou Ceny Milady Paulové, která se tento rok zaměřovala na ženy v neurovědách.

5. 3. 2023

Naďa Vondrová je vedoucí katedry matematiky a didaktiky matematiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2021 byla nominovaná na Cenu Milady Paulové, která se v tomto ročníku zaměřovala právě na matematiku. Jak se k didaktice matematiky dostala a jak vnímá hodnocení české vědy?

18. 2. 2023

U příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě připravilo Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR informační kampaň zaměřenou na téma bezpečí a respektu v akademickém a vědeckém prostředí. Zastoupení žen ve vědě je v ČR stále velmi nízké, 28 % představuje jedno z nejnižších čísel v rámci zemí EU.

11. 2. 2023

Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR vydalo Monitorovací zprávu o zastoupení žen ve vědě a výzkumu za rok 2020. V ní mapuje postavení žen ve vědě a inovacích v České republice. Zastoupení žen mezi výzkumníky po stagnaci posledních let mírně roste, přesto se však jedná o jedno z nejnižších zastoupení žen.

23. 12. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním kontaktním centrem — gender a věda Sociologického ústavu AV ČR uspořádaly 4. října setkání ombudsosob a dalších lidí, kteří mají na českých vysokých školách na starosti problematiku sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí.

16. 10. 2022

Prosíme výzkumníky a výzkumnice, aby vyplnili dotazník, který se týká potřeb a preferencí ohledně zajištění péče nejen o děti, ale i další osoby. Do ankety je možné se zapojit do 29. 4. 2022.

20. 4. 2022

Na konci března končí projekt H2020 CASPER, jehož úkolem bylo vypracovat studii proveditelnosti zavedení certifikačního schématu v oblasti genderové rovnosti v evropském výzkumu a vysokém školství. Validace navržených scénářů ukazuje na významné geografické rozdíly v preferencích evropských vysokých škol a výzkumných organizací.

25. 3. 2022

GA ČR podporuje genderovou dimenzi ve vědě a výzkumu, a proto v letošních soutěžích nově příjemce zavazuje k přijetí plánů genderové rovnosti. Jak tento plán připravit, poradí mimo jiného i e-learningový kurz Národního kontaktního centra – gender a věda (NKC).

18. 3. 2022