facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
NKC - gender a věda

NKC - gender a věda

Národní kontaktní centrum – gender a věda je specializovaným oddělením Sociologického ústavu Akademie věd ČR, které se zaměřuje na výzkum v oblasti genderové sociologie vědy, genderových studií vědy, genderové rovnosti a genderového mainstreamingu ve vědě v ČR. Zabezpečuje též expertízy, podkladové materiály, analýzy a konzultační činnost pro orgány státní a veřejné správy a výzkumné a vysokoškolské instituce v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu.

Český výzkum dlouhodobě není schopen dát příležitost kvalifikovaným ženám. Zbytečně tak přicházíme o potenciál, který by nás jako společnost posunul dál. Společnost NKC gender a věda zmapovala zastoupení žen ve vědě u nás i v zahraničí.

10. 2. 2024

Ruská matematička Irina Perfiljeva na konci 90. let minulého století volila mezi Londýnem a Českem. Zvolila naši zemi, vdala se tu a i nadále se věnovala oboru, k němuž tíhla od mala. V roce 2022 poskytla rozhovor pro Národní kontaktní centrum - gender a věda u příležitosti udělování Cen Milady Paulové.

13. 10. 2023

Účast českých vědců, a především vědkyň, je v rámcových programech EU nízká, a to včetně účasti na ERC grantech. Ještě nižší je pak podíl žen v rámci ERC grantů, a to i přesto, že úspěšnost při podávání ERC grantů je podobná u mužů i u žen. Situace se navíc nezlepšuje, zůstává spíše stejná. NKC – gender a věda proto vytvořilo dotazník ke zmapování konkrétních důvodů, proč tomu tak je.

4. 9. 2023

Jiřina Bartůňková se zabývá poruchami imunity a z toho vyplývajícími nemocemi. V oblasti nádorové imunologie například spolu s týmem vyvinula vakcínu, která je vyráběna z bílých krvinek nemocné či nemocného. Působí jako přednostka Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v roce 2017 získala Cenu Milady Paulové.

8. 7. 2023

Kariéra Evy Gescheidtové je, kromě čtyřicetiletého pedagogického působení, neodmyslitelně spjata s přístroji založenými na magnetické rezonanci. Její výzkumné působení tak má velký vliv na zdravotnictví, a to zejména v oblasti diagnostiky chorob. O tom, co ji k oboru přivedlo, proč elektrotechnika láká především muže, ale i o tom, jak se jí dařilo kombinovat práci s rodinou, promluvila v rozhovoru pro NKC – gender a věda.

2. 7. 2023

První univerzitní profesorka českého jazyka, dlouholetá šéfredaktorka časopisu Český jazyk a literatura, spoluzakladatelka češtinářské olympiády a aktivní autorka. Jen krátký výčet úspěchů Marie Čechové, držitelky Ceny Milady Paulové 2019, která v rozhovoru pro NKC – gender a věda hovořila o celoživotním nadšení pro učitelství a český jazyk, i o změnách, které se za jejího působení v oboru udály.

11. 6. 2023

Profesorka japonského jazyka Zdeňka Švarcová, která za svou kariéru významným způsobem ovlivnila podobu a rozvoj české japanologie, za své zásluhy při výuce japonštiny a propagaci japonské kultury obdržela v roce 2010 vyznamenání Řád vycházejícího slunce, zlaté paprsky s nákrční stuhou. V rozhovoru pro NKC – gender a věda hovořila o vývoji svého oboru i své profesní cestě.

27. 5. 2023

Daniela Pelclová se zabývá jednak nemocemi z povolání, kde se zaměřuje na rizika poškození zdraví z nových chemických látek – nanočástic či prachů poškozujících plíce nebo přetěžování organizmu fyzickými nebo psychickými zátěžemi. Také se věnuje toxikologii, např. aktualizaci databáze a publikování otrav z nových zdrojů a produktů.

20. 5. 2023

Eliška Walterová se zabývá srovnávací pedagogikou, analýzou zahraničních vzdělávacích systémů a možnostmi využití jejich zkušeností v českém vzdělávání. V roce 2018 se stala laureátkou Ceny Milady Paulové. Jak vypadala srovnávací pedagogika dřív, jak je na tom obor dnes a co je vlastně jeho cílem?

6. 5. 2023

Více než dvacetileté působení na pozici vedoucí katedry germanistiky na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, post předsedkyně Svazu germanistů České republiky či naprosto zásadní obohacení české historiolingvistiky o transkripci a jazykovou analýzu nesčetných německých středověkých a raně novověkých medicínských rukopisů. Jen krátký výčet úspěchů profesorky Lenky Vaňkové.

1. 5. 2023