facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Potřebujeme více talentovaných lidí

4. 6. 2020
Potřebujeme více talentovaných lidí

Poradní skupina pro gender ve výzkumu a inovacích (SWG GRI) Výboru pro Evropský výzkumný prostor a inovace (ERAC), jejíž předsedkyní je vedoucí Národního kontaktního centra – gender a věda Marcela Linková, minulý týden zveřejnila poziční dokument o doporučeních pro budoucnost rovnosti žen a mužů v Evropském výzkumném prostoru (ERA).

Doporučení staví na analýzách současného stavu implementace genderově rovných opatření a podporují nedávno přijatou Evropskou strategii pro rovnost žen a mužů 2020–2025 a stanovisko ERAC k budoucnosti ERA.

science in hd StGNEUWXDBI unsplash

V současnosti statistika She Figures 2018 uvádí, že ženy tvoří téměř polovinu studujících v doktorských programech (47,9 % v roce 2016 ve srovnání s 45,9 % v roce 2007), ale představují pouze asi jednu třetinu výzkumných pracovníků (33,4 % v roce 2016 oproti 33 % v roce 2012 a 30 % v roce 2006). Ve většině zemí navíc počet žen, které získaly titul PhD., rostl v porovnání s mužskými absolventy napříč obory STEM (věda, technika, inženýrství a matematika) výrazně pomaleji. Ženy tak např. tvoří pouze 21 % PhD. absolventů v oboru informačních a komunikačních technologií, 29 % ve strojírenství, ale 68 % v oblasti vzdělávání. Na vyšších akademických pozicích ženy zastupovaly v roce 2016 pouze 23,7 % profesorských míst, což znamená zhruba 5% nárůst v období 11 let. Míra změny, zejména na vyšších a rozhodovacích pozicích, je tak podle pozičního dokumentu SWG GRI velmi nízká.

Systematické překážky v organizaci a kultuře výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) i nadále přetrvávají. Jinými slovy – k zaručení úspěchu talent sám o sobě nestačí. Četné faktory – vědomé a nevědomé, kulturní a institucionální – způsobují, že ženy musí čelit překážkám, jimž jejich mužští kolegové nečelí, nebo jim čelí jen v podstatně nižší míře.

Jedním ze závěrů SWG GRI je tedy celková potřeba většího počtu talentovaných lidí, pročež je důležité pracovat na udržení žen ve STEM oborech. Dále je podle ní kritické, aby tvůrci politik a evropští stakeholdeři byli v rámci aktivit na potírání genderových nerovností transparentní. Jedině tak ženy povzbudíme k setrvání v systému VaVaI a v důsledku zamezíme produkci jednotvárných výsledků výzkumu, jež neprospívají všem segmentům společnosti stejně.

Více o doporučeních Poradní skupiny pro gender ve výzkumu a inovacích naleznete přímo v pozičním dokumentu.

 

Zdroj: NKC - gender a věda 

Ilustrační foto: Unsplash


Stálá poradní skupina ERAC pro gender ve výzkumu a inovacích (Výbor pro Evropský výzkumný prostor a inovace, ERAC, Standing Working Group on Gender in Research and Innovation) vznikla v roce 2017, kdy byla přetransformována z dřívější Helsinské skupiny. Pracovní skupina ERAC je složena ze zástupců členských a přidružených států a Evropské komise. Skupina poskytuje poradenskou službu Radě EU a Evropské komisi o politikách a iniciativách, týkajících se genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích. Členy a členky skupiny tvoří zástupci a zástupkyně všech členských států a zemí asociovaných k Rámcovému programu z řad odpovědných ministerských úřednic a úředníků, aktivních vědeckých pracovnic či genderových expertů a expertek.