facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Volby rektorů 2021: Dosavadní rektoři ČZU a TUL obhájili svou pozici

15. 10. 2021
Volby rektorů 2021: Dosavadní rektoři ČZU a TUL obhájili svou pozici

České vysoké školy čeká na podzim 2021 hned několik rektorských voleb. Aktuálně vedení České zemědělské univerzity obhájil dosavadní rektor Petr Sklenička. V čele Technické univerzity v Liberci bude i nadále pokračovat Miroslav Brzezina. Stejně tak staronový rektor Alois Nečas obhájil svou pozici i na Veterinární univerzitě Brno.

Na podzim roku 2021 čeká několik českých vysokých škol pravidelná volba kandidátů na pozici rektora. Minulý týden v pátek 8. října 2021 proběhly volby na České zemědělské univerzitě v Praze a na začátku tohoto týdne, v úterý 12. října 2021, se zase volil nový kandidát na pozici rektora na Technické univerzitě v Liberci. Ve volbách 7. října 2021 se také volil nový kandidát na rektora na Veterinární univerzitě Brno. Zvolené kandidáty na rektora musí nyní ještě jmenovat prezident republiky.

Petr Sklenička obhájil vedení České zemědělské univerzity

Ve volbách 8. října na České zemědělské univerzitě (ČZU) uspěl ve volbě dosavadní rektor Petr Sklenička. Obhájil tak svůj post na další čtyři roky. Jeho druhé funkční období by mělo trvat od 1. února 2022 až do roku 2026. Petr Sklenička se odborně zabývá tématy, jako je adaptace krajiny na sucho a povodně či otázkami spojenými s ochranou krajiny a půdy, a to jak z pohledu krajinné ekologie a architektury, tak i ekonomie. Působil také jako děkan Fakulty životního prostředí ČZU v Praze, v jejímž čele stál od založení fakulty v roce 2007 až do roku 2014. V roce 2018 založil při ČZU Centrum pro vodu, půdu a krajinu. Od srpna 2019 do července 2021 také předsedal České konferenci rektorů.

Petr Sklenička chce během dalších čtyřech let svého působení mimo jiné posilovat potenciál pro zásadní rozvoj vědních a studijních oblastí, které reagují na nové globální i lokální výzvy. Jde například o veterinární disciplíny, infekční biologii zvířat, potravinářství, bioekonomiku, kyberbezpečnost nebo robotiku. To jsou také cíle školy podle nového Strategického záměru České zemědělské univerzity v Praze na období od roku 2021, které byly schváleny letos na jaře.

Jedním z klíčových témat nové strategie je udržitelnost, a to jak v kontextu přírody, tak i společnosti a hospodářství. Své další aktivity tak chce Sklenička zaměřit na témata, jako je potravinová soběstačnost, ochrana životního prostředí, snižování dopadů klimatické změny nebo pomoc při zvládání přírodních katastrof, jako jsou povodně, sucha a podobně. Udržitelnost je přitom podle Skleničky zásadní i pro samotný provoz školy. „Nechali jsme zpracovat generel kampusu, u nových staveb dbáme na princip udržitelnosti a jsme hodnoceni jako jedna z nejlepších univerzit v oblasti udržitelnosti – v rámci České republiky jako vůbec nejlepší, ve světových žebříčcích figurujeme jako 30. až 50. nejudržitelnější kampus,“ připomíná úspěchy ČZU Petr Sklenička. „Musím také zmínit první místo v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost 2020, důraz na kvalitní výzkum a inovace a podporu schopných studentů.“

Nově zvolený kandidát na rektora bude namísto nové výstavby podle svých slov preferovat investice do lidí a špičkových přístrojů. „ČZU jde správným směrem, a ten se budeme snažit do budoucna udržet. Základem naší strategie je a bude nutnost reagovat na nové výzvy,“ dodává. Jeho dalším cílem na příští čtyři roky je udržet stav studentů kolem 18 tisíc, zavádět nové programy a rozšířit studijní programy budoucnosti.

Rektorem v Liberci bude i nadále Miroslav Brzezina

Rektorské volby na Technické univerzitě v Liberci (TUL) obhájil dosavadní úřadující rektor Miroslav Brzezina. Volby přitom byly poměrně těsné. Rozhodnutí, kdo povede v dalších čtyřech letech univerzitu, padlo až během čtvrtého z pěti možných hlasovacích kol. V posledním kole získal Brzezina 11 hlasů z 21 možných. Jeho protikandidát Josef Šedlbauer jich získal osm, přičemž jeden hlas byl neplatný a jeden z akademických senátorů se v tomto kole zdržel hlasování.

Miroslav Brzezina odpovídá na dotazy senátorů před volbami 1

Miroslav Brzezina 

Miroslav Brzezina, je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na Technické univerzitě v Liberci pracuje už od roku 1993. Mezi lety 2008 a 2015 byl děkanem Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL a před zvolením do funkce rektora byl jejím proděkanem. Libereckou univerzitu tak Brzezina vede již od 31. ledna 2018 a pokud jeho volbu schválí prezident republiky, povede školu až do 31. ledna 2026.

Plánů má Brzezina na další čtyři roky celou řadu. „Dobudování areálu kampusu na Univerzitním náměstí a další důležitý úkol je, abychom se zlepšili nebo alespoň udrželi v hodnocení vědy a výzkumu, které bude ke konci mého druhého období zase velmi aktuální,“ vyjmenoval nově zvolený rektor úkoly, na které se v dalším funkčním období chce zaměřit. „Chtěl bych se také zasadit o to, aby na škole fungovaly dobré vztahy, a budu usilovat ve spolupráci s krajem a městem o stavbu parkovacího domu,“ dodal vítěz voleb Miroslav Brzezina.

Podle volební programu Miroslav Brzezina plánuje usilovat také o větší transparentnost finančních toků uvnitř TUL, zejména při přípravě a schvalování univerzitního rozpočtu. Usilovat chce také například o to, aby se studentského hodnocení výuky zúčastňoval co největší počet studentů a aby výsledky hodnocení byly zveřejněny – a to včetně provedených opatření, která na jejich základě povedou ke zkvalitnění výuky. Brzezina také chce intenzivně podporovat spolupráci s průmyslem, která je pro Technickou univerzitu v Liberci zcela zásadní. „Spolupráce s aplikační sférou je silná. Stále ji rozvíjíme, například Ústav pro nanomateriály má mnoho zakázek. V nano máme také hodně patentů v oblasti léčiv. Tam vidíme velký potenciál i v transferu technologií,“ vysvětlil v roce 2019 Miroslav Brzezina v rozhovoru pro Vědavýzkum.cz.

Pevné vazby školy na průmyslový segment ostatně potvrzuje i dosavadní prorektor pro vědu a výzkum, Pavel Mokrý: „TUL je univerzita, která má úzké vztahy s průmyslovými partnery a je zaměřená na aplikovaný výzkum. Podle mého názoru jsme v tom poměrně úspěšní, respektive úspěšnější než v základním výzkumu,“ vysvětlil v rozhovoru pro Vědavýzkum.cz Pavel Mokrý. Spolupráce se soukromým sektorem patří také k jedné z klíčových priorit Strategického záměru a Strategie internacionalizace Technické univerzity v Liberci na období 2021 – 2025, s výhledem do roku 2030, který byla schválena letos na jaře. Škola si v ní předsevzala cíle, jako je příprava nových akreditací, zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, zlepšení kvality doktorského studia i zvýšení vědeckého výkonu školy.

Staronový rektor i na Veterinární univerzitě v Brně

Další českou vysokou školou, která si během posledních týdnů zvolila nového rektora, je Veterinární univerzita Brno. Zde svůj post obhájil dosavadní rektor školy Alois Nečas. Byl jediným navrženým kandidátem a ve volbách 7. října 2021 obdržel 17 hlasů od 17 přítomných senátorů.

Nečas vystudoval na své alma mater obor všeobecné veterinární lékařství, doktorský titul získal studium v oboru chirurgie a ortopedie. Profesorem se Nečas stal v roce 2004, a to v oboru choroby zvířat zájmových chovů. V letech 2006 až 2010 působil jako prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy na Veterinární univerzitě v Brně. V letech 2010–2018 byl děkanem tamější Fakulty veterinárního lékařství. V čele školy Nečas stojí od 1. února 2018 a po jmenováním do svého druhého funkčního období jí povede až do roku 2026.

Podle nového Strategického záměru Veterinární univerzity Brno na období let 2021 až 2030 si škola osm hlavních strategických cílů, které chce v následujících letech plnit. Mezi ty pak patří například rozvoj relevantních kompetencí pro praxi v 21. století, zvýšení kvality doktorského studia či efektivnější využívání výzkumných kapacit a infrastruktur. Podle Vladimíra Celera, tamější prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy, chce škola v budoucnu pracovat i na zlepšení svých akademických výsledků. „Chceme se soustředit na posílení excelentního výzkumu univerzity,“ řekl Celer v rozhovoru pro Vědavýzkum.cz.

Mezi další české vysoké školy, které během následujících týdnů čeká volba nových kandidátů na rektora, je například Univerzita Karlova, Mendelova univerzita v Brně, Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze či Vysoká škola ekonomická v Praze. Na Univerzitě Pardubice se rektora zvolit nepodařilo a volby se budou opakovat.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Česká zemědělská univerzita, Technická univerzita v Liberci, Veterinární univerzita Brno