instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle

Českou konferenci rektorů povede Petr Sklenička

6. 6. 2019
Českou konferenci rektorů povede Petr Sklenička

Ve čtvrtek 6. června 2019 bylo na 151. zasedání Pléna České konference rektorů v Hradci Králové zvoleno nové předsednictvo ČKR na příští funkční období. Do jeho čela usedne rektor České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička, na postu vystřídá dosavadního rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimu.

Za rektory bude mluvit krajinný ekolog

Šestičlenné předsednictvo ČKR je výkonným orgánem reprezentace vysokých škol České republiky. Předseda a místopředsedové jsou voleni z členů ČKR na dvouleté funkční období začínající 1. srpnem a končící 31. červencem. Novým předsedou byl celkovým počtem 20 hlasů zvolen současný rektor České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička. Dosavadní předseda Tomáš Zima získal ve volbě 15 hlasů.

Petr Sklenička (55) se odborně zabývá ochranou krajiny a půdy z pohledu krajinně-ekologického, krajinně-architektonického, ekonomického i plánovacího. V letech 2007 až 2014 byl děkanem Fakulty životního prostředí ČZU, od února 2018 je jedenáctým rektorem České zemědělské univerzity v Praze. Od léta 2018 je také koordinátorem nově vzniklého Centra pro vodu, půdu a krajinu ČZU.

Novými členy předsednictva ČKR byli zvoleni rektoři Jiří Málek z Univerzity Pardubice, Jaroslav Miller z Univerzity Palackého v Olomouci a Petr Štěpánek z Vysokého učení technického v Brně. Jan Hančil z Akademie múzických umění v Praze a Jitka Němcová z Vysoké školy zdravotnické obhájili své členství z minulého funkčního období.

57676

Petr Sklenička (Foto: ČZU v Praze)

Česká konference rektorů (ČKR) sdružuje představitele vysokých škol České republiky a zajišťuje jejich společný postup v zásadních záležitostech týkajících se rozvoje vzdělanosti, vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti, dále pak vysokých škol a jejich studentů, akademických pracovníků a dalších zaměstnanců.

ČKR pečuje o prosazování zájmů vysokých škol ve veřejném životě a při jednání se státními i nestátními orgány, zejména s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a s Radou vysokých škol. Udržuje styky se zahraničními Konferencemi rektorů a s mezinárodními organizacemi vysokých škol, zejména s Evropskou univerzitní asociací (EUA).

Členem ČKR se může stát každý rektor vysoké školy v České republice nebo představitel soukromé vysoké školy působící v České republice, jehož pravomoc odpovídá funkci rektora.

 

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)