facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Českou konferenci rektorů povede Petr Sklenička

6. 6. 2019
Českou konferenci rektorů povede Petr Sklenička

Ve čtvrtek 6. června 2019 bylo na 151. zasedání Pléna České konference rektorů v Hradci Králové zvoleno nové předsednictvo ČKR na příští funkční období. Do jeho čela usedne rektor České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička, na postu vystřídá dosavadního rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimu.

Za rektory bude mluvit krajinný ekolog

Šestičlenné předsednictvo ČKR je výkonným orgánem reprezentace vysokých škol České republiky. Předseda a místopředsedové jsou voleni z členů ČKR na dvouleté funkční období začínající 1. srpnem a končící 31. červencem. Novým předsedou byl celkovým počtem 20 hlasů zvolen současný rektor České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička. Dosavadní předseda Tomáš Zima získal ve volbě 15 hlasů.

Petr Sklenička (55) se odborně zabývá ochranou krajiny a půdy z pohledu krajinně-ekologického, krajinně-architektonického, ekonomického i plánovacího. V letech 2007 až 2014 byl děkanem Fakulty životního prostředí ČZU, od února 2018 je jedenáctým rektorem České zemědělské univerzity v Praze. Od léta 2018 je také koordinátorem nově vzniklého Centra pro vodu, půdu a krajinu ČZU.

Novými členy předsednictva ČKR byli zvoleni rektoři Jiří Málek z Univerzity Pardubice, Jaroslav Miller z Univerzity Palackého v Olomouci a Petr Štěpánek z Vysokého učení technického v Brně. Jan Hančil z Akademie múzických umění v Praze a Jitka Němcová z Vysoké školy zdravotnické obhájili své členství z minulého funkčního období.

57676

Petr Sklenička (Foto: ČZU v Praze)

Česká konference rektorů (ČKR) sdružuje představitele vysokých škol České republiky a zajišťuje jejich společný postup v zásadních záležitostech týkajících se rozvoje vzdělanosti, vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti, dále pak vysokých škol a jejich studentů, akademických pracovníků a dalších zaměstnanců.

ČKR pečuje o prosazování zájmů vysokých škol ve veřejném životě a při jednání se státními i nestátními orgány, zejména s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a s Radou vysokých škol. Udržuje styky se zahraničními Konferencemi rektorů a s mezinárodními organizacemi vysokých škol, zejména s Evropskou univerzitní asociací (EUA).

Členem ČKR se může stát každý rektor vysoké školy v České republice nebo představitel soukromé vysoké školy působící v České republice, jehož pravomoc odpovídá funkci rektora.

 

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)