facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Hodně drhnoucí kafemlejnek

8. 11. 2016
Hodně drhnoucí kafemlejnek

Očekávání zbrusu nové metodiky hodnocení výzkumných organizací zvané Metodika 2017+ zastínilo skutečnost, že stále ještě probíhá hodnocení kafemlejnkové. Konkrétně Hodnocení'15 a Hodnocení'16. Poslední schválené je Hodnocení'14 zahrnující vědecké výsledky z dávných let 2009-2013. Pokud se nestane zázrak, bude i v roce 2017 ministerstvo školství našich cca 25 miliard veřejné podpory vysokým školám rozdělovat podle 3-7 let starých výsledků zatížených absurditami zavádění kafemlejnku.

Poslední schválené je tedy Hodnocení'14. Obsahuje obodované vědecké i pseudovědecké výsledky za roky 2009-2013. Ano, jde o výsledky staré již tři až sedm let. Již výsledky Hodnocení'14 byly schváleny a zveřejněny s ročním zpožděním způsobeným polofunkční státní administrativou. I proto se v řádném termínu nespustilo Hodnocení'15. Aby nedošlo k flagrantnímu porušení zákona, bylo Hodnocení'15 spojeno s agendou Hodnocení'16 a obě stále probíhají. Nenechte se plést tím, že Hodnocení'16 nemá vlastní sekci na webu.

Hádání ve hvězdách

Kdy budou zpracovány, schváleny a zveřejněny výsledky Hodnocení'15 zůstává ve hvězdách. Podle původního, ale už o rok posunutého harmonogramu, by k tomu mělo dojít teď v listopadu'16. To se ale nestane. Ještě totiž ani neproběhla III. fáze - tedy zpětná kontrola předběžných výsledků a stále asi probíhá tzv. konsolidace výsledků. To znamená propojení informací o výsledcích předložených více organizacemi, zjištění a ověření počtu domácích autorů, přidělení bodů a identifikace neexistujících výsledků nebo těch, co se vydávají za něco jiného než jsou ve skutečnosti.

Před pár dny byly ke kontrole zveřejněny výsledky druhého pilíře a je zřejmě, že jen v nich je chyb požehnaně. A Hodnocení'16? Tam ještě zřejmě ani nedoběhly práce expertních panelů, takže je příliš brzy i na spekulace.

Vadí, nevadí, vadí

Vadí současná situace někomu? Akademii věd může být celkem lhostejná. Myšlenku kafemlejnku kritizovala od počátku, od jeho používání se distancovala a má za sebou své vlastní velmi solidní hodnocení, které je tomu kafemlejnkovému na hony vzdáleno.

V prekérní situaci je však ministerstvo školství. To vlastní hodnocení vědy na vysokých školách nemá. Je tak už léta odkázáno na body z kafemlejnku. Pro ministerstvo to ale jinak představuje velmi komfortní situaci. Vždy jen v klidu vyčká na zveřejnění kafemlejnkových bodů, trojčlenkou je převede na peníze (na rozvoj výzkumných organizací), vyzve školy ať si o peníze požádají a má vystaráno. Tuhle zásadní agendu řízení výzkumných organizací by zvládl průměrný maturant během polední přestávky na oběd. Vysoké školy podle bodů následně rozdělují peníze mezi fakulty a fakulty mezi své katedry a mnohde se jde v dělení ještě níže. Ale to zdaleka není jediný účel kafemlejnkových bodů na vysokých školách.

Body jsou také významným ukazatelem určujícím kolik peněz z tzv. normativů dá ministerstvo škole na studenta (studium). Body také spoluurčují počty státem financovaných studií. A to stále není vše. Ministerstvo podle bodů rozděluje také miliardovou podporu doktorandů na tzv. specifický výzkum. Takže bratru 25 miliard korun i v roce 2017 ministerstvo rozdělí podle Hodnocení'14, tedy i výsledků z roku 2009.

Vědecký párek nevalné chuti

Kafemlejnek je plný absurdit. Stačí si vzpomenout na nezáměrně náhodné rozdělení peněz mezi základní oborové skupiny [1 | 2]. Zpoždění, se kterým se budou aplikovat body bude jen další v řadě zvláštností. Body za výsledky z let 2009 - 2012 jsou v řadě ohledů ještě problematičtější než ty za výsledky z roku 2013. Tehdy sice proběhly verifikace výsledků a velký objem jich verifikační komise navrhly vyřadit. Obzvlášť ve společenských, humanitních a technických vědách. Jenomže k jejich vyřazení nakonec nedošlo. Psal jsem o tom už v prastarém blogu Co je rozemleto ve vědeckém párku a potom ještě mnohokrát. Ve financování podle bodů za pseudo- a nevědecké výsledky se tak na vysokých školách bude pokračovat i v roce 2017. Asi jediný rozdíl oproti předchozím letům je ten, že si už na tyto podivné výsledky nemůžeme ani posvítit. Počátkem léta 2016 totiž státu přestal fungovat on-line informační systém a hledání v databázích Hodnocení dosud nebylo obnoveno.

 

Článek byl publikován na webu http://metodikahodnoceni.blogspot.cz