facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Podnikatelé neumějí využívat systém ochrany průmyslových práv - přicházejí tím o peníze

23. 9. 2018
Podnikatelé neumějí využívat systém ochrany průmyslových práv - přicházejí tím o peníze

Právní úprava autorských práv a průmyslových práv, jakož i mezinárodní smlouvy a směrnice Evropské unie jsou účinným prostředkem proti padělání, pirátství a porušování práv k duševnímu vlastnictví. Tato práva brání narušování hospodářské soutěže a pomáhají vytvářet férové podnikatelské prostředí, přičemž podporují jak inovace, tak investice a konkurenceschopnost podniků.

V této souvislosti je ochrana duševního vlastnictví vnímána jako základní předpoklad úspěchu každého podniku, a proto je důležité zahrnout ochranu duševního vlastnictví do trvalých strategických plánů každého malého a středního podniku. Publikace Průmyslová práva a licence se proto věnuje všem základním právním prostředkům průmyslově právní ochrany nápadů a technických řešení, které mají obchodní nebo výrobní potenciál a předpoklady následného uvedení na tuzemský nebo zahraniční trh.

O poskytování právní ochrany zejména formou uděleného patentu na vynález, osvědčení o udělení užitného vzoru, průmyslového vzoru nebo ochranné známky rozhoduje v České republice Úřad průmyslového vlastnictví, v zahraničí pak příslušné mezinárodní patentové úřady a organizace, které vedou mimo jiné rejstříky o těchto předmětech průmyslových práv a udělených licencích, jakož i řeší případné spory související s těmito právy. Publikace obsahuje i přehled základních právních předpisů a mezinárodních smluv.

Podstatná část publikace je pak věnována problematice licencí, tedy souhlasu majitele k využívání předmětu chráněného průmyslovým právem formou licenční smlouvy. Na jejím základě nabyvatel získává oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a zavazuje se za to zaplatit poskytovateli odměnu. Přílohou publikace je i vzor licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví.

Pozornost je věnována také prostředkům vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví. Vlastník nebo majitel průmyslového práva, jakož i nabyvatel licence jsou oprávněni vymáhat dodržování průmyslového práva prostřednictvím celé řady právních prostředků, včetně podání žaloby k soudu, a chránit tak svoje investice do inovací a konkurenceschopnosti.

Posláním této publikace je poskytnout malým a středním podnikům, jakož i veřejným výzkumným institucím, vysokým školám i široké veřejnosti základní informace o možnostech ochrany průmyslových práv a licencí při podnikání včetně transferu poznatků a technologií do praxe. Publikace obsahuje i praktické zkušenosti některých malých a středních podniků s využitím průmyslových práv při jejich podnikatelské činnosti. Publikaci je možné bezplatně stáhnout zde.

 

Autor: JUDr. David Karabec

Článek vyšel v autorově blogu zde.