facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Top 10 vědeckých objevů za únor: Muži investují do akcií o 91 % častěji než ženy

27. 2. 2024
Top 10 vědeckých objevů za únor: Muži investují do akcií o 91 % častěji než ženy

Jak koreluje klimaskepse s očkováním? Jak násilí variuje mezi rasami? Eduard Petiška přináší již tradiční přehled TOP 10 nejsdílenějších vědeckých článků na sociálních sítích, tentokrát za měsíc únor.

markus spiske jgOkEjVw KM unsplash1. HPV a rakovina

U skotských žen, které dostaly plnou vakcínu proti HPV ve věku 12–13 let, nebyl zjištěn ani jeden případ rakoviny děložního čípku.

2. Klimaskepse koreluje s nízkou proočkovaností

Téměř 15 % Američanů popírá, že změna klimatu je skutečná. Vědci viděli silnou souvislost mezi klimatickým popíráním a nízkou proočkovaností na covid-19.

3. Černé ženy jsou častěji oběťmi

Černé ženy v USA byly za posledních 20 let vražděny šestkrát častěji než bílé ženy. Rasová nespravedlnost byla největší ve Wisconsinu, kde v letech 2019–20 měly černé ženy ve věku 25–44 let 20krát vyšší pravděpodobnost, že zemřou zabitím, než bílé ženy.

4. Silné hurikány

Studie říká, že hurikány jsou tak silné, že je potřeba nová kategorie.

5. Ženy cvičí výhodněji

Ženy získají stejné výhody při cvičení jako muži, ale s menší námahou. Muži dosáhnou maximálního přínosu pro přežití, když provádějí střední až intenzivní aktivity 300 minut týdně, zatímco ženy získají stejný přínos ze 140 minut týdně.

6. Muži investují častěji do akcií

Studie pracujících dospělých zjistila, že muži mají o 91 % vyšší pravděpodobnost než ženy, že budou investovat na akciovém trhu. S každým rokem věku se šance na investování na akciovém trhu zvyšovaly o 3 %.

7. Časový krystal

Týmu fyziků v Německu se podařilo vytvořit časový krystal, který prokazatelně trvá 40 minut – 10miliónkrát déle než jiné známé krystaly – a mohl by přetrvávat ještě déle.

8. Barevní umírají častěji

Barevní lidé nejenomže častěji umírají v důsledku násilí v USA, umírají na toto násilí v mladším věku, zjistil nový výzkum.

9. Identifikace vyhoření

Pro identifikaci časných varovných příznaků syndromu vyhoření v důsledku pracovního stresu byl vyvinut nový nástroj: 1. V práci se cítíte psychicky vyčerpaní. 2. Snažíte se cítit nadšení ze své práce. 3. Máte potíže se soustředěním při práci. 4. Někdy v práci reagujete přehnaně, aniž byste to tak mysleli.

10. Přenos Alzheimera

Vědci dokumentují historicky první přenesené případy Alzheimerovy choroby spojené s již nepoužívaným lékařským postupem.

 

Autor: Eduard Petiška

Autor působí ve společnosti Sciencecom Agency, která se zabývá komunikační a analytickou činností pro české a zahraniční univerzity a výzkumné organizace.

Články v rubrice Blogy a komentáře nijak neodrážejí názory redakce.


Články jsou sumarizovány do čtivé podoby, jejich závěry, stejně jako použité metody, mohou být problematizovány a zjednodušená deskripce ve formě popularizačního sdělení nepřesná, zájemce pro bližší informace proto odkazujeme na studie. Nemusí se také jednat o top vědecké objevy ve smyslu přelomových poznatků v oborech, ty často nevzbuzují takovou pozornost na sítích, ale pro aplikační či teoretickou rovinu mohou být důležitější.

Analýza je vyhotovena na základě nejlépe hodnocených příspěvků na největším vědeckém fóru na americké sociální síti Reddit. V některých případech je žebříček modifikován a vybrán jiný výzkum. Odkazy na studie a redditové žebříčky zde.

Přehled zpracován ke dni: 25. 2. 2024.