facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Sorbonna se sbližuje s Karlovkou

1. 8. 2018
Sorbonna se sbližuje s Karlovkou

Výměny studentů, vědců, znalostí, ale i nové společné studijní programy. Velké plány má univerzitní aliance 4EU, k níž náleží Univerzita Karlova, Varšava, Heidelberg a pařížská Sorbonna. „Máme společnou zodpovědnost za budoucnost Evropy,“ říká Jean Chambaz, rektor „znovuoživené“ Sorbonny.

Je to jedno z nejslavnějších univerzitních jmen na světě. Aby také ne: Collége de Sorbonne vznikla již v roce 1257 jako jedna z kolejí Pařížské univerzity, ale na rozdíl od své pražské mladší sestřenice, Univerzity Karlovy vzniklé roku 1348, nefunguje dodnes bez přerušení.

Školy byly rozděleny. Před několika lety se dvě pařížské univerzity – nástupnická Université Paris-Sorbonne (Paris IV) a Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) rozhodly, že přeslavné jméno naplno oživí. A spojí své síly.

Stalo se tak letos 1. ledna. Co je dnes tedy Sorbonna? „V zásadě je to velmi mladá univerzita, ovšem s pamětí osmi století,“ řekl Lidovým novinám rektor Jean Chambaz, jenž v minulých letech šéfoval univerzitě se jménem Curieových. Ta byla zaměřena na přírodní vědu, technické obory a medicínu, kdežto ta druhá – tedy Paris IV – na humanitní a společenské vědy. „Abychom nalézali odpovědi na aktuální otázky, musíme být interdisciplinární. Proto jsme se rozhodli obnovit a oživit veleslavnou značku Sorbonna,“ říká vystudovaný biolog, jenž před pár dny prvně navštívil Prahu.

Stmelování univerzit je ve Francii tak trochu trendem, který dává dohromady školy, jež se rozdělily na specializované univerzity v sedmdesátých letech 20. století.

„Ve Štrasburku byly dokonce tři. Dnes potřebujeme být silnější a nabízet různé mezioborové kombinace: přírodní vědy s historií, muzikologií, čínštinou nebo germanistikou,“ doplňuje Chambaz. A silné partnery hledá od března i v Praze, Varšavě a německém Heidelbergu. Tehdy čtveřice prestižních škol založila alianci 4EU – platformu pro výuku, bádání a řešení velkých výzev doby. 

„Aliance prohlubuje stávající spolupráci a vytváří kreativní prostředí pro výuku, učení, vědu, výzkum a inovace,“ tvrdí Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, která nedávno hostila přední zastupitele partnerské čtyřky.

„Debatovali jsme tu o synergiích i rozvoji excelentního výzkumu. Osobně jsem v Praze poprvé, ale řada mých kolegů a vědců ze Sorbonny už kontakty s Karlovou univerzitou má. My máme skvělou matematiku, v Praze je také výborná. Nabízí se i úzká spolupráce ve fyzice spolu s UK a Heidelbergem a v dalších oborech,“ říká pětašedesátiletý Chambaz. Vědci by se mohli zaměřit na klimatologii, problematiku stárnutí anebo takzvaná Smart Cities.

„Praha i Varšava jsou přední výzkumné univerzity, potřebujeme partnery ve střední Evropě,“ dodává. Konkrétní projekty mají vznikat od září. V budoucnu by bylo možné, aby studenti, kteří si zapíší daný obor v Praze, mohli klidně tři měsíce studovat v Paříži, Heidelbergu či Varšavě a přenést si studijní výsledky. „Důvěřujeme si navzájem. Je to pro studenty, vědce i zaměstnance,“ vysvětluje muž, jenž si mohl v Karolinu prohlédnout objevenou papežskou zakládací listinu UK z roku 1347.

Tradice ctí. A co říká medializovaným rankigům škol? „Mezinárodními žebříčky nejsem posedlý, každý má své slabiny. Některý až moc zohledňuje výsledky výzkumu, uplatnitelnost absolventů, jiný reputaci... Ale je to dnes potřebné – musí se o nás ve světě vědět,“ vyzývá Jean Chambaz.

„Aliance 4EU umožní všem čtyřem zúčastněným univerzitám společně rozvíjet své silné stránky výměnou zkušeností s partnery. Jak ve vědecké, tak především ve vzdělávací činnosti vytvoříme moderní, nové a zajímavé projekty včetně inovativní studijní nabídky – od nových letních škol až po společné studijní programy,“ řekla Lidovým novinám Milena Králíčková, prorektorka Univerzity Karlovy.

 

Autor: Martin Rychlík

Článek vyšel 10. 7. 2018 v Lidových novinách