facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Martin Víta

Martin Víta

Zakladatel portálu ResearchJobs.cz a doktorský student na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Portál ResearchJobs.cz byl spuštěn v srpnu 2016 s myšlenkou sjednotit na jednom místě pracovní pozice v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a na akademické půdě. Kromě toho je také organizátorem každoročních Martinských slavností klavíru a je zakládajícím členem iniciativy Stop grantokracii, která si klade za cíl upozorňovat na rizika masivního využívání či zneužívání grantových podpor nejen v oblasti kultury a propagovat drobné mecenášství.

Z různých důvodů Česká republika nepatří mezi potenciálními doktorandy a postdoktorandy mezi nejatraktivnější destinace. Abychom to změnili, musíme být zkrátka více aktivní a snažit se k nám mladé talenty nalákat. Skupinou, která nám zatím protéká mezi prsty, jsou studenti přijíždějící k nám v rámci programu Erasmus+. Proč bychom se měli pokusit je získat, a jaké cesty k tomuto účelu můžeme využít?

23. 3. 2020
Martin Víta
Array
(
)

Jaké nedostatky se pravidelně objevují v nabídkách pracovních pozic na akademické pracovníky? A co by měl každý pracovní inzerát splňovat, aby oslovil co nejvíce potenciálních kandidátů? V následujícím blogu najdete jednoduché tipy.

11. 3. 2020
Martin Víta
Array
(
)

V rámci rozvíjení ResearchJobs.cz se setkávám s řadou představitelů vysokých škol a ústavů Akademie věd. Téměř při každém setkání s proděkany různých fakult a zástupci ústavů AV ČR dojde na téma získávání kvalitních doktorandů ze zahraničí. Je to pochopitelné, neboť toto téma se dotýká řady klíčových oblastí rozvoje výzkumu v ČR. Je ale současný systém výběrových řízení skutečně efektivní?

27. 2. 2020
Martin Víta
Array
(
)

Na nedostatek kandidátů si v ČR dnes stěžuje kde kdo, zejména ze strany zaměstnavatelů z oblasti průmyslu zní v tomto směru silný hlas. I když akademická sféra a oblast výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) má v mnoha směrech zcela jiný charakter, nedostatek vhodných kandidátů se projevuje i zde. Je pravděpodobné, že netriviální podíl na tomto stavu má demografický vývoj a další faktory.

19. 8. 2018
Martin Víta
Array
(
)