facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nová kapitola vědecké spolupráce s Velkou Británií v roce 2021

12. 1. 2021
Nová kapitola vědecké spolupráce s Velkou Británií v roce 2021

S opatrným optimismem je možné prohlásit, že spolupráci českých a britských vědců v rámci programu Horizon Europe, Euratom R&T a kosmického programu Copernicus nic nebrání a výborná česko-britská vědecká spolupráce může i nadále pokračovat.

Jednání o budoucí obchodní spolupráci mezi Evropskou unií a Velkou Británií úspěšně pokročila a na Štědrý den loňského roku jsme pod imaginární vánoční stromeček dostali dokončenou Dohodu o společném obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Velkou Británií (dál jen Dohoda) o rozsahu 1246 stran a k ní stručnější EU-UK Deklaraci o rozsahu 26 stran. Dohoda v oblasti vědy stanovuje obecný rámec, kterým se Velká Británie přidruží do evropských programů. Zájemci, které by zajímalo, kde najít odkazy na vědu, musí zamířit do Sekce pět Dohody na strany 365 až 382. EU-UK Deklarace obsahuje detaily, které nejsou uvedeny v hlavní Dohodě. Vědeckou spolupráci v EU-UK Deklaraci konkrétně upřesňuje Protokol I na stranách 16 až 23. Proč takhle složitě? Dohoda je platná trvale i po roce 2027, zatímco Protokol I platí jen pro současný víceletý finanční rámec EU 2021-27 a pro další rámce se může měnit.

V oblasti vědy se Velká Británie a Evropská unie dohodly, že se Velká Británie bude účastnit programů Horizon Europe, Euratom R&T a Copernicus. Dohoda i EU-UK Deklarace jsou prozatím předběžné. Proč? Napřed musí být ratifikovány a vstoupit v platnost. Dokončeny a schváleny musí být také Evropské nařízení (regulation) výzkumného programu Horizon Europe a celý víceletý finanční rámec EU na léta 2021-27, což se očekává během února. Velká Británie se může přidružit teprve k schválenému programu Horizon Europe, podmínky přidružení jsou už oběma stranami dohodnuty v Protokolu I.

U projektů současného programu Horizon 2020 platí, že britské týmy v projektech jsou financovány a v souladu s Dohodou o odchodu Velké Británie z EU pokračují za stejných podmínek až do konce jednotlivých projektů, ať už tento konec nastane kdykoliv, detaily zde.

Pro program Horizon Europe platí, že když vše půjde dobře a všechny schvalovací procesy proběhnou, jak jsou nyní naplánovány, Odborná rada pro Evropské programy schválí Protokol I dojednaný v EU-UK Deklaraci a Velká Británie se oficiálně stane asociovanou zemí v programu Horizon Europe, podobně jako Švýcarsko. Z toho vyplývá, že britští vědci budou mít stejné podmínky účasti jako vědci z EU a budou se moci účastnit výzev programu Horizon Europe včetně ERC, MCSA a většiny EIC s výjimkou Equity fondu. Britští vědci se budou moci účastnit také výzev v Joint Research Centre, partnerství podle článku 185/187 a projektů Evropského inovačního a technologického institutu. Britské organizace budou i nadále moci koordinovat projekty a britští výzkumníci budou i nadále moci hodnotit projekty. Vyloučení ze způsobilosti budou pro britské vědce jen ve výjimečných a oprávněných případech, například z důvodu bezpečnosti EU, a takové výjimky budou oznámeny před otevřením jednotlivých výzev.

Hodnocení projektů v Horizon Europe bude probíhat obdobně jako v Horizon 2020 a britská vláda ani britské grantové agentury nebudou do tohoto procesu jakkoliv zapojeny. Britský finanční příspěvek do Horizon Europe se skládá ze dvou částí: účastnického poplatku a operačních příspěvků. Účastnický poplatek je příspěvkem za přípravu a organizaci fungování Horizonu Europe. Účastnický poplatek Velké Británie se bude postupně navyšovat z 1 % operačního příspěvku Velké Británie na 4 %, kterých účastnický příspěvek dosáhne v roce 2027. Roční operační příspěvky na vědecký výzkum pokryjí operační a podpůrné náklady a budou založeny na poměru velikosti britského HDP k ročnímu rozpočtu EU a velikosti rozpočtu Horizon Europe. Schválen je regulační korekční mechanismus, který v následujících letech porovná skutečné náklady na britské vědecké týmy s operačními příspěvky a v případě nesouladu dojde k úpravě platby pro následující roky. To je ale věc přímé komunikace mezi britskou vládou a Evropskou komisí a vědce ani jejich projekty to nijak přímo neovlivní.

Čeští a britští vědci v současném programu Horizon 2020 úspěšně spolupracují společně s vědci z řady dalších zemí na více než 400 výzkumných projektech. Britští vědci se podílejí na dvou třetinách všech projektů s českou účastí. Z pohledu společné publikační činnosti je Velká Británie pro Českou republiku třetí nejvýznamnější zemí po Německu a Spojených státech a čeští vědci společně s britskými ročně publikují kolem 1500 děl uvedených v databázi Web of Science.

Doufám, že se tato výborná spolupráce bude v tomto i následujících letech rozvíjet a posilovat a všem českým i britským vědkyním a vědcům přeji do nového roku 2021 mnoho osobních i vědeckých úspěchů.

 

Autor: Otakar Fojt