facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Pavel Doleček

Pavel Doleček

V současnosti působí na pozici prorektora pro strategickou spolupráci a rozvoj Univerzity Karlovy. Od roku 2017 do konce ledna 2022 působil jako náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT. Na MŠMT předtím zastával pozici vedoucího oddělení koncepčního odboru vysokých škol. Posléze působil na pozici zástupce náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu. V rámci předchozích pozic se podílel na koncepci a realizaci vysokoškolské a vědní politiky státu v gesci ministerstva včetně mezinárodní bilaterální a multilaterální spolupráce, legislativy a financování. Současně mezi hlavní odpovědnosti patří spolupráce univerzity mj. se státní správou a v rámci Asociace výzkumných univerzit a koordinace investičních a rozvojových projektů. Je členem řady odborných poradních orgánů, rad a výborů.

V současnosti projednávaná dohoda The Agreement on Reforming Research Assessment (ARRA) má za cíl transformovat styl hodnocení vědy a posunout jej k více kvalitativním měřítkům. Názor na tuto reformu vyjandřuje bývalý náměstek MŠMT a současný prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj Univerzity Karlovy Pavel Doleček. Byl členem komise, která o dokumentu jednala.

16. 8. 2022
Pavel Doleček
Array
(
)

Pavel Doleček na konci ledna po čtyřech letech skončil v pozici náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu na MŠMT. Od 1. února nastoupil jako prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj na Univerzitu Karlovu. Jeho angažmá na nejstarší české vysoké škole potvrdil v pátek 4.2. akademický senát. Bývalý náměstek s námi zbilancoval uplynulé čtyřleté období a také prozradil, před jakými výzvami podle něj český výzkum stojí.

7. 2. 2022

Vědavýzkum.cz

S Pavlem Dolečkem, náměstkem pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, jsme si povídali o dopadech aktuální pandemie na oblast vědy, o financování a hodnocení výzkumu vysokých škol a také neefektivitě doktorského vzdělávání.

12. 2. 2021

Vědavýzkum.cz

Jak probíhá implementace Metodiky 2017+? Jaká témata se řeší v kontextu příprav nového Operačního programu Jan Amos Komenský? A co se chystá v souvislosti se strategickým záměrem pro oblast vysokého školství? O těchto i dalších aktuálních tématech národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR jsme mluvili s náměstkem pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu na MŠMT Pavlem Dolečkem.

29. 10. 2019

Vědavýzkum.cz

Ve druhé části rozhovoru s Pavlem Dolečkem, pověřeným náměstkem pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, jsme mluvili o chystaném 9. rámcovém programu Evropské unie a jeho významu pro Českou republiku, spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu na agendě RIS3 strategie i o přípravě dalšího programovacího období Evropských strukturálních a investičních fondů.

4. 9. 2018

Vědavýzkum.cz

S Pavlem Dolečkem, pověřeným náměstkem pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, jsme mluvili o aktuální agendě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vědy a výzkumu. Přinášíme první část rozhovoru, kde jsme se ptali například na Metodiku 2017+ nebo seznam výzkumných organizací.

28. 8. 2018

Vědavýzkum.cz