facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Vladislav Čadil

Vladislav Čadil

Pracuje v Technologickém centru AV ČR, kde se specializuje na problematiku evaluací politik a programů výzkumu, vývoje a inovací. Podílí se na evaluacích národních a regionálních nástrojů VaVaI i na vývoji a aplikacích nových metod a přístupů. Vystudoval doktorské studium v oboru regionální a politická geografie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Před příchodem do TC AV ČR v září 2005 pracoval v letech 2003-2005 na Krajském úřadu Středočeského kraje, kde se podílel na přípravě kraje na vstup do EU a využívání prostředků strukturálních fondů.

Evaluace programů výzkumu, vývoje a inovací stále vzbuzují obavy mnohých pracovníků poskytovatelů účelové podpory a dalších členů systému řízení VaVaI. Proč není nutné se bát negativních zjištění? A jak nakládat s výsledky tak, aby přispěly ke zkvalitnění a zefektivnění nástrojů podpory VaVaI?

3. 4. 2020
Vladislav Čadil
Array
(
)

Evaluace programů výzkumu, vývoje a inovací stále vzbuzují obavy mnohých pracovníků poskytovatelů účelové podpory a dalších členů systému řízení VaVaI. Co jsou evaluace, proč a kdo je má provádět? Co je jejich výsledkem a jak s ním nakládat?

27. 3. 2020
Vladislav Čadil
Array
(
)