facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Czexpats in Science

Czexpats in Science

Stovky talentovaných českých vědců během své kariéry vycestují sbírat zkušenosti na nejkvalitnější světové univerzity. Následný návrat do ČR pro ně ovšem není jednoduchý, ti nejtalentovanější často zůstanou v cizině natrvalo a dochází tak k významnému odlivu lidského kapitálu. Tři mladé české vědkyně se proto rozhodly založit iniciativu Czexpats in Science s cílem propojit české vědce pracující v zahraničí, usnadnit předávání zkušeností jak s výjezdem, tak s návratem, a zprostředkovat kontakt s českým vědeckým prostředím i těm, kteří se do Česka vracet neplánují. Jedná se o vůbec první platformu v ČR, která pomáhá českým vědcům v zahraničí.

Mikuláš Klenor je magisterský student, který pod vedením Martina Lepšíka na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR zkoumá chemické vlastnosti potenciálních léčiv pomocí počítačového modelování. Trpí silnou slabozrakostí, ale i přes to se vypravil na výzkumnou stáž do Vídně. O tom, že vyjet na stáž se dá i s handicapem, píše v tomto blogu, aby inspiroval další studenty a studentky.

4. 6. 2023

Květnová akce ze série #CzexpatsOnline se zaměřila na Duševní zdraví v akademické sféře. To, že je o téma zájem, bylo zřejmé i z počtu připojených posluchaček a posluchačů, kterých bylo téměř sedmdesát. Co z webináře vyplynulo jako nejdůležitější? Nenechat se pohltit projektem a dělat si drobné radosti.

24. 5. 2023

Společné projekty i věda v mediálním prostoru byly ústředními tématy druhého ročníku setkání českých vědců a vědkyň působících ve Švédsku. Na Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu se jich ve čtvrtek 4. května sešlo přes dvacet.

13. 5. 2023

S podporou Japanese Society for the Promotion of Science, jež spravuje rozsáhlé globální programy akademických výměn, mohl Radim Hladík v letech 2017 – 2019 absolvovat postdoktorskou stáž na National Institute of Informatics v Japonsku. Svoje zkušenosti s tamním akademickým prostředím, jazykovou bariérou či byrokracií popsal v blogu pro Czexpats in Science.

13. 4. 2023

Kristýna Blažková, molekulární bioložka a později spíše imunoložka, se na postdoka v oboru mikrobiologie vydala z pražských Dejvic do slunného Stanfordu v Kalifornii. Jak se jí tam zkoumá a poznatky o tom, jak objevuje americký životní styl, sdílí na svém osobním blogu. Výběr z těchto postřehů poskytla jako inspiraci pro další české vědkyně a vědce, kteří by se chtěli vydat na vědeckou zkušenou právě do Spojených států.

21. 3. 2023

Spolek Czexpats in Science odeslal předsednictvu Grantové agentury ČR otevřený dopis ohledně změn v zadávací dokumentaci grantového schématu JUNIOR STAR. Do soutěže vypsané v letošním roce se nově nemohou hlásit uchazeči, kteří již získali granty zaměřené na vědecké osamostatnění nebo založení vlastní vědecké skupiny.

1. 3. 2023

„Je báječné, že se zase můžeme potkat!“ nejčastější věta, která zaznívala z úst vědců a vědkyň se zahraniční zkušeností u kávy v pražském CIIRC ČVUT, ale i prostřednictvím online avatarů. Ve středu 21. prosince se konala tradiční czexpats Konference pod stromeček, letos poprvé v hybridním formátu.

25. 12. 2022

Iniciativa Czexpats in Science spojující české vědce a vědkyně se zahraniční zkušeností do nového roku vykročí s novým ředitelem. Molekulární biolog Matouš Glanc se nové role naplno ujme od dubna 2023.

22. 12. 2022

Na konci srpna 2022 uspořádala inciativa Czexpats in Science networkingové setkání vědců, kteří mají zkušenosti s novými začátky v nových zemích a na nových pracovištích. Jaké byly zkušenosti různých vědců a vědkyň? A co v takových situacích radí ostatním?

20. 9. 2022

Jak skloubit vědeckou kariéru v zahraničí s partnerským životem? Lze najít ideální místo pro oba? O kolik složitější je cestovat s dětmi? To je jen několik z mnoha témat, o kterých se mluvilo na další debatě ze série #Czexpatsonline, jež pořádá iniciativa Czexpats in Science.

23. 6. 2022