facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ve výzkumných organizacích vznikají tisíce nápadů, které mají potenciál zlepšit životy nás všech. Představte si vědce, který je na dobré cestě k vyvinutí léku. Umí o něm napsat články do odborných publikací, ale už si neví rady, jak o svém objevu dát vědět světu, získat investory a uvést lék do praxe. Přesně proto existují centra transferu technologií.

28. 2. 2022

Transfera.cz

Politoložka Petra Gümplová vystudovala sociologii na FSV UK, během studia pracovala v médiích, a to ji přivedlo k politologii. Titul Ph. D. získala na New School for Social Research v New Yorku. Působí v Německu, nyní na Univerzitě Jena, kde se zabývá tématy jako přírodní zdroje a globální spravedlnost.

27. 2. 2022

Univerzita Karlova

Antonín Hlaváček z Ústavu analytické chemie AV ČR, Zdeněk Farka z výzkumného centra CEITEC Masarykovy univerzity (MU), Hans-Heiner Gorris z Přírodovědecké fakulty MU a jejich vědečtí kolegové vyvinuli novou diagnostickou metodiku, při které využívají foton-upkonverzní nanočástice pro přípravu speciálních značek k přesnější a rychlejší detekci rakovinných biomarkerů.

27. 2. 2022

CEITEC

Naše aktivity vedle dalších partnerů podpoří také výzkumné centrum RICE při Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni a společnost MANGROW project, s.r.o. Spolupracovat s redakcí Vědavýzkum.cz začal také Novinářský inkubátor. Všem zmíněným moc děkujeme a těšíme se na spolupráci!

27. 2. 2022

Vědavýzkum.cz

České vysoké školy a výzkumné instituce ostře odsoudily ruský vpád a invazi na Ukrajinu. Vyjádřily nejen solidaritu, ale jsou připraveny konkrétně pomáhat. Učená společnost ČR žádá ruské vědce, aby se ohradili proti válce a agresi vlastní země. RVVI doporučuje, aby se české výzkumné instituce začaly aktivně bránit vůči digitálním hrozbám. Protestují ale i ruští vědci.

26. 2. 2022

Vědavýzkum.cz

Investiční fond i&i Biotech Fund (i&i Bio) oznámil investici ve výši jeden milionu eur do společnosti Celeris Therapeutics (CelerisTx), americko-rakouského startupu, který využívá umělou inteligenci k vývoji nových léčiv v oblasti onkologie a neurologie. Získané finanční prostředky CelerisTx použije především na rozšíření svých výzkumných a vývojových aktivit.

26. 2. 2022

i&i Bio

Výzkum a vývoj nanovlákenných materiálů a biotechnologií má za úkol nové centrum, které otevřela Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Centrum nanomateriálů a biotechnologií (CENAB) se zabývá například vývojem technologií využitelných v onkologii nebo v medicínské diagnostice.

26. 2. 2022

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Na 360 vědeckých týmů, 34 oborů, 7033 výstupů a téměř dva tisíce zahraničních expertů. Akademie věd ČR absolvovala další rozsáhlé hodnocení svých pracovišť. Obstála kvalitou výsledků ve srovnání se světovými badatelskými institucemi?

25. 2. 2022

Akademie věd ČR

Najít řešení, ukázat příklady dobré praxe, ale i limity, implementace principů Smart Cities s pomocí 5G technologií na území ČR. To bylo hlavním posláním akce zvané 5Gthon. Chytrá řešení pro města s využitím připojení k sítím nové generace byla předmětem předcházející víkendové soutěže, tzv. ideathonu, který vyvrcholil 22. 2. 2022 na 5Gthonu, kde vítězné týmy představily inovativní návrhy pro zlepšení života v českých městech.

25. 2. 2022

5Gthon

Vybudování unikátního centra nové generace CEETe, jehož úkolem je pomoci průmyslovým subjektům s přechodem na energetiku s využitím nízkouhlíkových zdrojů v souladu s Evropskou zelenou dohodou, nedávno zahájili zástupci Centra energetických a environmentálních studií (CEET) VŠB-TUO.

25. 2. 2022

VŠB-TUO