facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Evropská výzkumná rada (ERC) vyhlásila výsledky výzvy ERC Synergy Grants na podporu spolupráce mezi výzkumnými týmy, pracovišti a vědními disciplínami. Mezi sedmadvaceti multilaterálními projekty uspěl také jeden s českou účastí.

25. 10. 2018

Vědavýzkum.cz

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil výsledky každoročního šetření o výzkumu a vývoji. Celkové výdaje na výzkum a vývoj v České republice dosáhly v roce 2017 rekordní výše 90,4 miliardy korun. Hlavní podíl na výrazném růstu výdajů měl podnikatelský sektor. České výdaje na výzkum a vývoj ve výši 1,79 % HDP jsou ale stále nižší než v letech 2013-2015, kdy jsme se přiblížili průměru EU.

24. 10. 2018

Vědavýzkum.cz

Ne, není. Obě tvrzení v nadpisu jsou stejně nepravdivá! V reakci na příspěvek Dalibora Štyse Zastavme Metodiku 17+, vzkazuje nám Nature Index tu stručně porovnám tři metodiky hodnocení vědy a výzkumu: starší, ryze český a spíš neblaze proslulý Kafemlejnek 2010-2 a 2013-5, právě nabíhající světem inspirovanou novou národní Metodiku 17+ a nový zahraniční Nature Index.

24. 10. 2018
Michael Šebek
Array
(
)

Grantová agentura České republiky zveřejnila výsledky společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů v základním výzkumu s počátkem řešení v roce 2019.

24. 10. 2018

Grantová agentura ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1. Podpořeno bude celkem třináct projektů.

24. 10. 2018

Vědavýzkum.cz

Společnost Times Higher Education postupně zveřejňuje žebříčky hodnocení vysokých škol podle jednotlivých oborů. V prvních čtyřech se zaměřila na obchodní a ekonomické obory, pedagogiku, právo a sociální vědy. Nejvíce českých škol se umístilo v žebříčku zaměřeném na obchod a ekonomii. Univerzita Karlova dosáhla také solidního umístění v sociálních vědách. Právnickým a pedagogickým oborům celosvětově vládne Stanford University.

23. 10. 2018

Vědavýzkum.cz

Před časem byl na Vědavýzkum.cz publikován článek Česko-inovační kočka Míca. Švédsko v něm bylo označeno za inovačního leadera. Přesto se ještě nedávno (2014) mluvilo o švédském paradoxu, který měl spočívat v tom, že ačkoliv Švédsko vydává velkou část svého státního rozpočtu na výzkum, uplatnění jeho výsledků v praxi je minimální.

23. 10. 2018
Dalibor Štys
Array
(
)

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Návrhy mohou podávat významní odborníci, kteří dosáhli přesvědčivých výsledků v základním výzkumu. Důležitým požadavkem je schopnost s nadhledem posoudit širší úsek oboru.

23. 10. 2018

Grantová agentura ČR

Středoevropská univerzita (CEU) se sídlem v Budapešti přijímá žádosti o stipendia pro magisterské a doktorské studenty na akademický rok 2019 / 2020.

23. 10. 2018

Vědavýzkum.cz

Světové ekonomické fórum vydalo zprávu o konkurenceschopnosti za rok 2018, v níž Česká republika obsadila celkově 29. místo. V rámci hodnocení výzkumu a vývoje (VaV), se Česko dostalo na 24. pozici - mezi zeměmi EU je podle zprávy 12. nejlepší. Lídrem v oblasti VaV je Japonsko, Spojené státy americké jsou až třetí.

22. 10. 2018

Vědavýzkum.cz