facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

V pondělí 29. dubna 2019 vláda schválila nový Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017-2020. Připravený materiál vytyčuje úkoly pro jednotlivé instituce, které by měly zajistit přechod české vědy na systém otevřeného přístupu.

16. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Regionální kanceláře Agentury pro podnikání a inovace (API), agentury CzechInvest a Technologické agentury ČR zvou na seminář, který účastníky seznámí s aktuální podporou a dotacemi pro výzkum a vývoj. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 23. května 2019 v Jihlavě.

15. 5. 2019

API

Výzkumu Afriky a výuce tamních jazyků i dějin se experti Univerzity Karlovy věnovali v letech 1960 až 2006, kdy přímo fungoval obor afrikanistika. Nyní se objevuje úsilí o založení Centra afrických studií FF UK, které by nabízelo přednášky o historii, ale i o aktuální problematice.

15. 5. 2019
Martin Rychlík
Array
(
)

Německé výzkumné organizace s nadšením přijaly rozhodnutí, které oznámili spolkoví a zemští ministři – pro následujících 10 let se zvýší rozpočet na výzkum, vývoj a inovace o 3 % ročně. Celkově se jedná o nárůst, jenž činí 17 miliard EUR.

15. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Začátkem května byl odstartován sběr nominací do soutěže Česká hlava. Nominovat lze české vědce, konstruktéry a nadané vysokoškolské studenty. I letos na laureáty čeká odměna ve výši 1 350 000 Kč. Lhůta pro podávání přihlášek je 30. června 2019. Nejprestižnější české ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout, vyhlašuje každoročně společnost Česká hlava spolu s Úřadem vlády České republiky.

14. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Nedá mi to, abych nezareagoval na nedávný článek Filipa Husníka Výběrová řízení na vedoucí vědeckých skupin a zejména na jeho tvrzení: „Přestože nyní existuje pro české prostředí webová stránka ResearchJobs, inzerování pozic ‚odborných asistentů‘ (‚assistant professor‘) v ČR je bohužel stále často pouze na oko a pozice jsou navržené na míru pro interní uchazeče. Hlavním cílem inzerce je pak bohužel to, aby se především nepřihlásili nějací kompetitivní kandidáti ze zahraničí.“

14. 5. 2019

Už více než dvacet let se při léčbě leukémií a lymfomů pocházejících z B-lymfocytů využívá látka rituximab, která cílí na molekulu s názvem CD20. Stále se ale neví, jakou funkci vlastně tato molekula má. Změnit se to snaží Gabriela Pavlasová, která pracuje v institutu CEITEC Masarykovy univerzity a na Interní hematonkologické klinice Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice Brno.

14. 5. 2019

Masarykova univerzita

Ve dnech 16. a 17. 5. 2019 se bude pod záštitou Akademie věd ČR konat konference s názvem Výsledky Strategie AV21. Prezentovat výsledky interdisciplinárních výzkumných programů, které reagují na aktuální společenské výzvy, přijdou na konferenci jejich koordinátoři.

14. 5. 2019

Akademie věd ČR

Fyzikální ústav AV ČR nebo také Ostravská univerzita rozšířily skupinu vědeckých a univerzitních pracovišť oceněných významným evropským certifikátem HR Excellence in Research Award. Evropská komise tuto cenu uděluje pracovištím, která se výrazně zasazují o zlepšování strategie lidských zdrojů a zaručování profesionálních a etických pracovních podmínek.

13. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Nová studie ukazuje, že odborné posudky často píše někdo jiný, než kdo je pod nimi podepsaný. Výzkum se zaměřil na zkušenosti skoro 500 mladých výzkumníků s psaním odborných posudků pro vědecké časopisy. Z jeho závěrů vyplynulo, že téměř polovina respondentů někdy psala odborný posudek za svého nadřízeného.

13. 5. 2019

Vědavýzkum.cz