facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Společnost Clarivate Analytics zveřejnila ostře sledovaný žebříček Highly Cited Researchers pro rok 2019. Mezi více než šesti tisíci vědci se letos umístilo také 14 výzkumníků, kteří jako svou primární nebo sekundární afiliaci udali českou výzkumnou instituci.

22. 11. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky (TA ČR) ve spolupráci s agenturou Research Council of Norway (RCN) vyhlásila dne 20. listopadu 2019 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA financovaného z Fondů EHP a Norska.

21. 11. 2019

Technologická agentura ČR

Moderní univerzita nemůže být pouhou dílnou lidskosti. Musí být inhibitorem demagogického bujení. Myslí si to prorektor pro vědeckou činnost Univerzity Karlovy Jan Konvalinka a v rozsáhlém rozhovoru pro časopis Forum se vyjádřil i k mnoha dalším zajímavým tématům.

21. 11. 2019

Univerzita Karlova

Evropská komise vyhlásila další výzvu v programu European Universities, který financuje aliance evropských univerzit za účelem vytvoření prostupnějšího evropského vysokoškolského systému, který nebude tolik omezován hranicemi národních států.

21. 11. 2019

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pořádá dne 5. prosince 2019 v Praze seminář, jehož účelem je seznámit potenciální uchazeče o dotaci v 1. veřejné soutěži programu The Country for the Future, Podprogramu 3 „Inovace do praxe“, s podmínkami soutěže a způsobem podávání žádosti. 

21. 11. 2019

MPO

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pořádalo v úterý 19. listopadu 2019 v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy již čtvrtý Národní den velkých výzkumných infrastruktur, na kterém se sešli mimo jiných také zástupci zainteresovaných ministerstev, aby projednali budoucí směřování velkých výzkumných infrastruktur.

20. 11. 2019

Vědavýzkum.cz

Experimenty se zobrazováním mozku pomocí magnetické rezonance ukazují, že v různých jazycích jsou složité problém řešeny různými částmi mozku. S každým jazykem, v němž se věda dělá, zaniká podstatná část lidského poznání. A co když angličtina není pro poznávání skutečnosti vhodným jazykem?

20. 11. 2019
Dalibor Štys
Array
(
)

V průběhu listopadu a prosince letošního roku bude Technologická agentura (TA ČR) vyhlašovat ERA-NET cofundové výzvy, ve kterých je podmínkou účasti vytvoření mezinárodního projektového konsorcia. Jak nalézt zahraniční partnery pro tyto výzvy?

20. 11. 2019

Technologická agentura ČR

Japonsko má zájem více spolupracovat s Evropskou unií, a to nejen na novém vědeckém programu Horizon Europe. Podle tamního náměstka ministra pro inovace Koiči Akašiho by počáteční příspěvek do evropského rozpočtu mohl tvořit přibližně 10 milionů eur. Podmínky pro vstup do programu však stále nejsou jasné. Japonsko tudíž netuší, na jaké části programu by se jako nečlenský stát EU mohlo podílet.

19. 11. 2019

Vědavýzkum.cz

V oblasti transferu znalostí se pohybují již řadu let. Díky umělé inteligenci a zpracování velkého množství dat se snaží vzájemnou spolupráci mezi výzkumnou a podnikatelskou sférou zlepšit. Jejich snahou je, aby se všichni mohli věnovat obsahu a neřešili věci, které je možné vyřešit automaticky.

19. 11. 2019

Vědavýzkum.cz