facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Michal Kolář v nedávném rozhovoru hovořil o českých vysokých školách a neradostných perspektivách mladých navrátilců z postdoktorálních pobytů v zahraničí. Na tento rozhovor zareagoval Václav Hořejší, který tvrdí, že situace zdaleka není všude stejně špatná. Další příspěvek do diskuse nyní přidává Dalibor Štys. Problém podle něj tkví spíše v systémové rovině než v objemu finačních prostředků v české vědě.

29. 3. 2019
Dalibor Štys
Array
(
)

Skandál s falešnými výsledky výzkumu vyjde prestižní americkou Duke University na více než 100 milionů dolarů. Bioložka, kterou škola zaměstnávala, si měla vymýšlet výsledky svých výzkumů. Z důkazů přitom vyplývá, že univerzita o jejích praktikách věděla.

29. 3. 2019

Vědavýzkum.cz

Zdravá, konkurenceschopná a trvale udržitelná Evropa. To je téma a cíl, k němuž chce v následujících letech upínat pozornost mezinárodní tým univerzit v rámci společného výzkumu, sdílení know-how i kapacit. „Univerzitní koalici“ se rozhodly utvořit Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita v Mariboru (Slovinsko), Univerzita v Rouen (Francie), Univerzita Rovira i Virgili (Španělsko) a Ferrarská univerzita (Itálie).

29. 3. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci

Brazilský vědec hledal po dokončení doktorátu pozici v Evropě. Nakonec našel uplatnění na brněnském CEITEC VUT ve výzkumné skupině Magneto-Optická a ThZ Spektroskopie. Ve výzkumu se zaměřuje na zkoumání magnetických materiálů za použití vysokofrekvenční elektronové paramagnetické rezonance a mimo to plánuje posílit spolupráci mezi českými a brazilskými odborníky.

28. 3. 2019

CEITEC

Tým expertů Univerzity Palackého v Olomouci se zaměřuje na čím dál zjevnější vliv Číny – nejen na sousední země, ale rovněž na státy střední Evropy. „Pro Čínu nejsme tak daleko,“ říkají autoři záměru Sinofon, projektu za zhruba 175 milionů korun.

28. 3. 2019
Martin Rychlík
Array
(
)

Ani stříbrnou, ani zlatou, ale přímo platinovou službu nabízí nově Středočeský kraj. Program PLATINN (PLATform for INNovation) pomáhá malým a středním podnikům odhalit skryté příležitosti a navrhovat změny, které povedou k růstu firmy a rozvoji regionu. Program bude realizován skrze Středočeské inovační centrum (SIC).

28. 3. 2019

SIC

Podle autorů publikace The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems hrají vysoké školy klíčovou roli v utváření takzvaných regionálních inovačních ekosystémů. Způsoby interakce mezi školami, firmami, státní správou a veřejnými organizacemi se proměňují a spolu s tím i pojetí celého inovačního procesu, v němž však univerzity nadále představují významného hráče.

27. 3. 2019

Vědavýzkum.cz

Jaké jsou administrativní úkony spojené s vyjížděním našich akademických pracovníků do zahraničí a zaměstnáváním zahraničních akademických pracovníků? A kolik potíží působí současná administrativní zátěž, která vyplývá z evropské legislativy? Anna Mittnerová z VŠCHT v Praze se ve svém příspěvku zabývá právě těmito problémy.

27. 3. 2019

Anna Mittnerová

Evropská komise vyhlásila první dvě výzvy v pilotním programu Evropské inovační rady (EIC) Pathfinder. Výzvy se zaměřují na výsledky výzkumu, které mají výrazný inovativní potenciál, a mají podpořit jejich transfer. Alokace na obě výzvy je 68 milionů eur.

27. 3. 2019

Vědavýzkum.cz

Na jednání v pondělí 25. 3. 2019 schválila vláda návrh nového programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND a také dva programy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblastech dopravy a životního prostředí. Programy budou zaštiťovat příslušné rezorty a administrovat Technologická agentura ČR.

26. 3. 2019

Vědavýzkum.cz