facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Akademie věd ČR a Univerzita Karlova spolu v pondělí 18. prosince 2017 uzavřely memorandum o spolupráci. Dohoda, kterou vedení obou institucí podepsalo v prostorách Akademie věd v Praze, se může stát základem pro další spolupráci, již vědeckým institucím ukládá nový vysokoškolský zákon.

21. 12. 2017

Vědavýzkum.cz

Poslanecká sněmovna  Parlamentu ČR dne 19. prosince 2017 schválila ve třetím čtení návrh státního rozpočtu na rok 2018. Pozměňovací návrhy pro oblast vědy, výzkumu a vysokých škol nebyly přijaty. Prezident hned druhý den rozpočet podepsal.

20. 12. 2017

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) finální seznam projektů doporučených k financování  ve výzvě č. 02_16_019 Excelentní výzkum.

20. 12. 2017

Vědavýzkum.cz

V redakčním článku o konferenci Youthful Science, Useful Science byl zmíněn Leidenský manifest jako cosi, co by mělo učinit vědu užitečnější pro společnost. Přečetl jsem si tedy, co se v něm píše.

20. 12. 2017
Dalibor Štys
Array
(
)

V roce 2018 Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlásí veřejnou soutěž v rámci nové skupiny grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO. 

20. 12. 2017

GA ČR

Centrum podpory inovací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava zve na seminář „Bezpečnostní výzkum pro 21. století“, který se uskuteční dne 16. ledna 2018.

20. 12. 2017

VŠB - TU Ostrava

Možná pouze zimní vláda zveřejnila 18.12.'17 návrh svého programového prohlášení. Na 25 stránkách však o záměrech v oblasti VaV najdeme všeho všudy čtyři rozvité věty. Jsou v nich banality a pár parciálních věcí, u kterých si člověk láme hlavu, proč tam vlastně jsou. A to nejdůležitější se mnohoznačně skrývá mezi řádky.

19. 12. 2017
Daniel Münich
Array
(
)

Vláda na svém zasedání 18. 12. 2017 schválila Návrh programového prohlášení vlády. Obsahuje i pasáže, které se týkají vědy a výzkumu - činnost Rady pro výzkum, vývoj a inovace, hodnocení vědy a výzkumu, priority orientovaného výzkumu a institucionální financování.

19. 12. 2017

Vědavýzkum.cz

S Michalem Pazourem, manažerem projektu VATES - Věda a technologie pro společnost, jsme mluvili o využití dat pro strategické rozhodování při tvorbě politiky výzkumu a vývoje. Spolu se svými kolegy se snaží propojovat data z různých informačních zdrojů a následně tato data v uživatelsky přívětivé formě vizualizovat.

19. 12. 2017

Vědavýzkum.cz

Správný vědecký časopis by měl přitahovat autory z co nejširšího okruhu, ideálně z celého světa. V Česku ale vychází mnoho časopisů, kde publikují hlavně místní – především čeští, případně slovenští vědci. Mezinárodní srovnání ukazuje, že pro státy s excelentním výzkumem jsou takové časopisy spíše výjimkami. Ptejme se, k čemu tyto časopisy slouží a hlavně, jestli by v tom čeští výzkumníci měli pokračovat, říkají autoři nové studie.

19. 12. 2017

IDEA