facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Portál Vědavýzkum.cz jsme spustili k 1. září 2016. Našim cílem bylo vytvořit nezávislý prostor, kde se budou na jednom místě koncentrovat mnohdy roztříštěné informace o politice vědy, výzkumu, vývoji a inovacích. Dosavadní ohlasy svědčí o tom, že se nám to snad podařilo.

3. 1. 2017

Vědavýzkum.cz

Upozorňujeme všechny zadavatele veřejných zakázek, že Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo na rok 2017 vzdělávací program, jehož cílem je posílit odbornost a informovanost mezi uživateli zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. 1. 2017

Vědavýzkum.cz

Od 2. ledna 2017 se mohou technologické firmy z Jižní Moravy ucházet o prostředky na spolupráci s kreativními profesionály. Prostřednictvím Jihomoravského inovačního centra jim město Brno dá na projekt až 100 tisíc korun. Výstupem může být například efektivnější marketingová strategie, nebo svižné prezentační video.

3. 1. 2017

JIC

Všechny noviny nyní bilancují události roku 2016 a vyhlíží události roku 2017. O pokroku v hodnocení české vědy jsem tam ale nenašel nic. Tak si zabilancuji sám zde. Pokud jde o hodnocení VaV byl rok 2016 rokem zklamaných nadějí. A v roce nadcházejícím tomu bohužel velmi pravděpodobně nebude jinak.

2. 1. 2017
Daniel Münich
Array
(
)

Grantová agentura České republiky obdržela od Rakouské agentury pro vědu (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, FWF) výsledky hodnocení LA grantů s počátkem řešení v roce 2017.

2. 1. 2017

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zprovoznilo od 1. 1. 2017 v souladu s §93a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů. 

2. 1. 2017

Vědavýzkum.cz

Vybraná čtveřice českých start-upů, které uspěly v hodnocení projektu CzechDemo agentury CzechInvest, se začátkem ledna 2017 vydá sbírat kontakty a příležitosti na prestižní několikadenní konferenci CES 2017 do Las Vegas.

1. 1. 2017

CzechInvest

Možná jsme si v Česku zvykli až moc fňukat. Měli bychom tedy vědět, jak vypadá skutečný průšvih – třeba i ve financování vědy. Není to tak dávno, co byla Brazílie jako součást uskupení BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína) považována za rychle se rozvíjející ekonomiku, jakéhosi jihoamerického jaguára. Jenže přišla rána: těžká recese.

31. 12. 2016
Martin Rychlík
Array
(
)

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy vydává již po patnácté publikaci Survival Kit pro Jižní Moravu. Za dobu své existence se stala užitečným a žádaným nástrojem asistenční pomoci zahraničním investorům a důležitým pomocníkem při propagaci Jihomoravského kraje. Současně je inspirací pro další regiony a subjekty v České republice i v zahraničí.

31. 12. 2016

Vědavýzkum.cz

Míra úspěšnosti programu HORIZONT 2020 se za první dva roky své existence pohybuje kolem 10,7 procent ve srovnání s cca 20 procenty, kterých žadatelé dosahovali v 7. rámcovém programu EU v období 2007-2013.

30. 12. 2016

Vědavýzkum.cz