facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nové laboratoře a biobanku pro uchovávání environmentálních i lidských vzorků vybuduje Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (MU) v bohunickém kampusu. Zařízení umožní studovat komplexně vliv životního prostředí na člověka a odhalit jeho roli v rozvoji stále častěji se vyskytujících chronických onemocnění. Na projekt RECETOX RI získala univerzita téměř čtvrt miliardy korun z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

11. 5. 2017

Masarykova univerzita

Čínští autoři drží prvenství co do absolutního počtu článků, které byly staženy kvůli skandálům v hodnotícím procesu peer-review. Podle statistiky Retraction Watch pocházela z Číny více než polovina všech příspěvků odhalených mezi lety 2012 a 2016.

10. 5. 2017

Vědavýzkum.cz

Národní kontaktní centrum  - gender a věda a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze zvou na mezinárodní konferenci s názvem „Structural Change for Gender Equality in Research and Innovation: Contextual Factors“, která se bude konat 19. 5. 2017 v Praze.

10. 5. 2017

NKC - gender a věda

Studentská komora Rady vysokých škol (SKRVŠ) má od minulého týdne zastoupení v předsednictvu Evropské Rady pro doktorandy a mladé výzkumné pracovníky (EURODOC). Současně vyzývá doktorandy a mladé vědecké pracovníky k vyplnění Evropského průzkumu informovanosti o tzv. Otevřené vědě.

10. 5. 2017

SKRVŠ

Vzhledem k tomu, že Technologická agentura ČR (TA ČR) v letošním roce vyhlašuje šest veřejných soutěží a v souvislosti s rozmanitostí a počtem návrhů projektů, které v příštích měsících TA ČR očekává, je nutné neustále rozšiřovat databázi oponentů o další kvalifikované odbornice a odborníky disponující patřičným vzděláním a zkušenostmi.

10. 5. 2017

TA ČR

Jedno téma - proof of concept - viděné očima zástupců z různých sfér. Jak se s projekty typu proof-of-concept vypořádaly výzkumné instituce? Jak tyto projekty řeší ve firmách? A co na to investoři, jak soukromí, tak institucionální? Právě „proof-of-concept“ je hlavním tématem konference, na kterou se ve čtvrtek 1. června 2017 do Olomouce sjedou zástupci center pro transfer technologií.

9. 5. 2017

VTP UPOL

„Pro další rok připravujeme vyhlášení nových grantových projektů pro skutečně vynikající vědce – s podporou asi 550 milionů korun,“ říká nová předsedkyně Grantové agentury Alice Valkárová.

9. 5. 2017
Martin Rychlík
Array
(
)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo začátkem dubna druhou veřejnou soutěž projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v podprogramech INTER-VECTOR (LTV18) a INTER TRANSFER (LTT18). Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena do 16. 5. 2017.

9. 5. 2017

MŠMT

Efektivní výběr vhodných projektů, jejich správné vedení, prodejní argumentace jejich výstupů. Tři témata pokrývající celý životní cyklus proof-of-concept projektů, každé z nich rozděleno do tří sekcí. Mnoho teorie od workshopu neočekávejte. Spíše řešení praktických příkladů. Workshop, který se uskuteční 31. 5. 2017 v Olomouci, provede účastníky a manažery PoC projektů fázemi od efektivního výběru vhodných projektů, přes jejich správné vedení až po prodejní argumentaci jejich výstupů.

9. 5. 2017

VTP UPOL

Řadu důležitých výzkumů umožnil v posledních třech letech uskutečnit Česko-norský výzkumný program. České vzdělávací a výzkumné organizace v něm uspěly v celkem 55 případech. Dvanáct úspěšných projektů pocházelo z Masarykovy univerzity.

8. 5. 2017

Masarykova univerzita