facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Král je nahý II

4. 6. 2018
Král je nahý II

Děkuji panu doktoru Chýlovi za to, že mi dal za pravdu. Ano, právní rámec Akademie věd je špatný a neumožnuje ani do budoucna, aby se stala institucí srovnatelnou se Společností Maxe Plancka. Proto jí samozřejmě žádné hodnocení nepomůže.

Přesto si pan doktor Chýla nedá pokoj a hodnocení těchto dvou institucí dále porovnává.

1) Ano, je pravda, že jednotlivé ústavy MPG procházejí hodnocením každé dva nebo tři roky. A že každý ústav má svůj vlastní poradní panel, který jen hodnocením na místě stráví týden. Nikoho na MPG by nenapadlo honit malou skupinu hodnotitelů 52 geograficky vzdálenými pracovišti různých ústavů za 4 dny. Ano, vyplnili pak podobné dotazníky.

2) Zcela opomenuta byla metoda, jíž MPG hledá nové vedoucí pracovníky, potenciální ředitele ústavů. Trvá to 4-6 let a současně se hodnotí celá náplň ústavu. Může to vést až k jeho výrazné redukci nebo zavření. To měl na mysli ve svém příspěvku Pavel Hobza.

Pokud jde o vysoké školy, jednoduše pokud někdo, kdo je placen z RVO nebo z grantu, vyučuje, využívá tyto prostředky na výuku. Nahlédněte do příslušných výročních zpráv, a snadno zjistíte, jak tomu je. Pokud jim nerozumíte, ptejte se kteréhokoliv z děkanů technických nebo přírodovědných fakult. Sčítání různých grantových prostředků administrovaných MŠMT (z nichž čerpají i ústavy AV) s RVO, a porovnávání výsledků v absolutních číslech, bez ohledu na počet výsledků nebo vědeckých pracovníků, je skutečný výraz zoufalství.

Neuniverzitní vědecké instituce mají smysl, pokud jsou na špičce oboru ve světovém srovnání. I ze stavu českých vysokých škol v průměru jejich kvality mne jímá hrůza. Tím, že se budeme vymlouvat na právní rámec, ničemu nepomůžeme. Má ho fatálně špatně Akademie věd i vysoké školy. Právní rámec našich výzkumných institucí se musí radikálně změnit. A je vcelku zřejmé jak. Až se toho někdo odváží, Věda žije !!! bude zase v ulicích. Bude jim Akademie věd zas poskytovat zázemí, nebo se bude chtít změnit na českou Společnost Maxe Plancka?

 

Autor: Dalibor Štys