facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Doktorandská mince má dvě strany: Student, nebo vědec?

1. 8. 2023
Doktorandská mince má dvě strany: Student, nebo vědec?

Začněme jednoduchou otázkou: Čím je v akademickém prostředí doktorand? Odpověď na tuto otázku už ale tak jednoduchá není. Obvykle považujeme za doktoranda člověka, který je zapsán do doktorského studijního programu na vysoké škole. V takovém případě by doktorand měl být považován za studenta, tzv. Ph. D. studenta. Ale co když převážnou náplň jeho studia tvoří výzkum?

20230731Doktorand OndrejHavelka

Výzkum je na univerzitách náplní práce akademických a vědeckých pracovníků, kterými se však doktorandi stávají v okamžik obhájení své doktorské (disertační) práce. Po jejím dokončení však přejdou přechodem do pracovního poměru, v rámci něhož však navazují na svoji dosavadní práci. Rozdílem mezi doktorandy a řadovými vědeckými pracovníky je míra odpovědnosti, kterou za výzkum nesou. Doktorand by měl mít v procesu svého zkoumání „přítele na telefonu“ (školitele), který mu díky svým zkušenostem může pomáhat směřovat jeho výzkum a učit uplatnění ve vědecké komunitě. Nicméně samotnou vědeckou práci za doktoranda neudělá a tím mu umožní být vědeckým pracovníkem, jako je on sám.

Na druhou stranu studentem je doktorand v tom smyslu, že absolvuje studijní program, který mu ideálně přinese další znalosti a dovednosti – od čistě oborového zaměření, které získá díky nabídce malé skupiny předmětů, až po rozvoj měkkých dovedností, jako je týmové řešení problémů, schopnost prezentovat vědecké výsledky, projektový management a efektivní využívání času atd. Samostudium hraje také důležitou roli, protože mnozí doktorandi se musí naučit pracovat samostatně, což bude klíčové i pro jejich budoucí kariéru ve vědě.

Nicméně, i když je doktorand očekáván a podporován k tomu, aby byl výzkumně samostatný, školitel by měl věnovat pozornost tomu, že bude doktoranda vést a případně poskytnout jistý dohled a mentoring. Úspěšný mentoring by měl zahrnovat mnoho aktivit, které jsou definovány například ve standardu školitele vypracovaném zástupci SK RVŠ (Studentská komora Rady vysokých škol) a ČAD (Česká asociace doktorandek a doktorandů) [1]. Tyto aktivity mohou zahrnovat pravidelné konzultace, zpětnou vazbu k práci doktoranda, podporu v rozvoji odborných dovedností, nápomoc při plánování výzkumných aktivit a další formy profesionálního a osobního růstu.

Důležité je, aby doktorand cítil, že má podporu a prostředí, které mu umožní úspěšně dokončit svůj výzkum a dosáhnout kvalitního výsledku. Kromě toho je také užitečné prozkoumat další zdroje, které se věnují tématu doktorandského studia a mentoringu, aby byl doktorand co nejlépe připraven na svou budoucí vědeckou kariéru.

Doktorand je tedy jak studentem, tak i vědeckým pracovníkem zároveň.

Problém celé situace je, že termín „student doktorátu“ není přesný a vně akademického prostředí může vést k nedorozumění, proto se v Evropě i jinde v anglofonních zemích často používá termín „Ph. D. candidate“ [2], což by se dalo volně přeložit jako „kandidát na titul Ph. D.“ (Poznámka: Zde lze nalézt analogii s dříve udělovaným titulem „kandidát věd CSc.“, který byl předchůdcem Ph. D. u nás.). Kromě tohoto označení mají doktorandi v několika zemích (např. Švédsku, Nizozemsku či Švýcarsku) často i dvojí status – status studenta i zaměstnance, který jim pomáhá při cestě doktorátem a lépe je připravuje na pozici postdoka.

V Česku tomu tak není, což vede k různým problémům v oblasti sociálního zabezpečení doktorandů, např. v otázkách příjmů, mateřství, zdravotního pojištění a důchodů. V posledních dvou letech bylo sice uděláno několik kroků ke zlepšení situace [3, 4], ale doktorand v Česku nadále zůstává v podstatě pouze studentem. Změna je komplikovaná především kvůli historickým zvyklostem a nedostatku finančních prostředků v akademickém prostředí, nikoliv kvůli ideovému rozporu [5, 6].

Zlepšení situace pro doktorandy je důležité nejenom pro ně samotné, ale také pro rozvoj vědy a akademického prostředí v České republice. Investování do jejich vzdělání a kariérního růstu přispěje k budování kvalitních a inovativních výzkumných týmů a zvýšení konkurenceschopnosti českých univerzit na mezinárodní úrovni.

 

Autor: Ondřej Havelka

Foto: Vytvořeno autorem za pomoci umělé intelegence Bing (AI).

Příspěvky v rubrice Blogy a komentáře nijak nevyjadřují názory a postoje redakce.