facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jak je to s ERC granty podle národnosti jejich držitelů v zemích mimo EU13?

22. 2. 2018
Jak je to s ERC granty podle národnosti jejich držitelů v zemích mimo EU13?

minulém blogu jsem shrnul přehled grantů Evropské výzkumné rady (ERC) v zemích střední a východní Evropy. Řadu z vás překvapilo, že v regionu EU13 se řeší pouze 159 ERC grantů a že občané tohoto regionu řeší 173 ERC grantů mimo střední a východní Evropu. Jaké je tedy rozdělení ostatních více než 7,5 tisíce ERC grantů podle národnosti držitelů a zemí?

Z celkového počtu 7 754 udělených ERC grantů do září 2017 se podle ERC databáze eCorda, výborně vizualizované Technologickým centrem Akademie věd, v EU13 řeší jen 2 % celkového počtu grantů a další 2,2 % ERC grantů vykonávají občané EU13 v západní Evropě. Kde se teda nachází všech těch 98 % ERC grantů, co jim 2,2 % přispívají občané EU13? A jaké je jejich rozdělení podle národnosti držitelů a zemí, kde je ERC grant umístěn?

Celkový přehled jsem rozdělil na 3 skupiny: šest nejsilnějších zemí (Spojené království, Německo, Francie, Nizozemsko, Itálie a Španělsko), které celkově mají 68,7 % všech ERC grantů na svém území; zbývajících devět zemí staré EU15, které na svém území mají 15,8 % všech ERC grantů, a pak přidružené země, které nejsou členy EU, ale na ERC programu se plně podílejí. Přidružené země mají na svém území 13,5 % všech ERC grantů. ERC granty mohou získávat i výzkumníci z ostatních zemí, jakou jsou Spojené státy, Rusko, Kanada, Austrálie, Japonsko, Indie, Čína, Nový Zéland, Ukrajina, Bělorusko nebo Makedonie. Všechny tyto země přispívají téměř 7,4 % podílu všech udělených ERC grantů (celkem 573 ERC grantů), ale jejich občané tyto granty zkoumají v západní Evropě (až na dva, co jsou v České republice a v Srbsku). Co o jednotlivých skupinách můžeme říct?

Šest nejsilnějších zemí

V těchto zemích se celkově studuje 5.325 ERC grantů a téměř každý třetí výzkumník pochází z jiné země, než ve které řeší svůj grant. Nejvíc ERC grantů se nachází ve Spojeném království (1.643) a současně je v této zemi nejvíc držitelů ERC grantů z jiných zemí (766). Ukazuje to na kvalitu a otevřenost britského výzkumného prostředí, které láká vědce z celého světa. Druhou nejsilnější vědeckou zemí podle ERC grantů je Německo s 1.139 ERC granty. Následují Francie (961), Nizozemsko (693), Španělsko (462) a Itálie (427). Do Spojeného království, Francie a Nizozemska přicházejí ERC držitelé jiné státní příslušnosti více, než jejich vlastní ERC držitelé odcházejí do zahraničí. U Španělska jsou příchody a odchody ERC grantů vyvážené. Do Německa přišlo 318 ERC grantů a z Německa odešlo 438. Největší odchody ERC držitelů jsou vidět v Itálii. Pouze 28 ERC držitelů přišlo se svým grantem ze zahraničí, ale 313 Italů s ERC dalo přednost řešení svého grantu v zahraničí.

Clip A

Zbývajících devět zemí staré EU15

Státy v této skupině nemají tolik ERC grantů jako předchozích šest nejsilnějších, ale přesto všechny kromě Lucemburska předčí i tu nejúspěšnější zemi z EU13 v počtu ERC grantů. Dohromady tyto země spravují 1.225 ERC grantů. V sestupné posloupnosti podle počtu ERC grantů řešených v zemi jsou to: Švédsko (272), Belgie (265), Rakousko (200), Dánsko (148), Finsko (125), Irsko (82), Portugalsko (73), Řecko (53) a Lucembursko (7). Do Švédska a Rakouska přijelo víc ERC grantů ze zahraničí, než odešlo jejich vlastních ERC grantů. Některé země mají tento poměr vyvážený (Finsko, Dánsko, Irsko, Lucembursko). Z některých zemí je brain drain ERC držitelů výrazný (Belgie, Řecko a Portugalsko). Celkově, víc státních příslušníků s ERC grantem z těchto devíti zemí odešlo, než do nich podle národnosti držitelů přišlo, ale brain drain není tak výrazný jako v případě zemí EU13.

Clip B

Přidružené země

S celkovým počtem 1.048 řešených ERC grantů mezi tyto země patří Švýcarsko (536), Izrael (434), Norsko (71), Island (5) a Srbsko (2). V případě Izraele je zajímavé, že zahraniční ERC držitelé tam příliš nepřijíždějí (12 ERC grantů) a většina držitelů ERC jsou Izraelští občané (422 ERC grantů). Stejně tak ani příliš mnoho Izraelců neřeší ERC granty v jiných zemích (pouze 35 ERC grantů). To v případě Švýcarska je většina jejich ERC grantů díky občanům z jiných zemí (377) a jen 159 ERC grantů řeší švýcarští občané doma ve Švýcarsku a 57 jich řeší Švýcaři v jiných zemích, především v Německu, Spojeném království, Francii a Rakousku. Norsko přitáhlo 29 zahraničních držitelů s ERC granty, 42 norských občanů řeší ERC grant doma a pouze 10 norských občanů využívá ERC granty v zahraničí.

Clip C

Pohled na ERC granty jen podle národnosti držitele a země, kde se grant zkoumá, je značně zjednodušující. Především v západní Evropě je klidně možné, že současný držitel ERC grantu se narodil v jedné zemi, ale s rodiči se už v dětství odstěhoval do jiné země, pak se rozhodl studovat bakalářská a magisterská studia v zemi třetí, v zemi čtvrté dodělal své Ph. D., v zemi páté začal svou vědeckou kariéru, pak pokračoval jako post doktorand v zemi šesté a teprve v zemi sedmé uspěl s ERC grantem. A ještě se třeba rozhodl přejít do lepší laboratoře do země osmé. Uvedená tabulka zachycuje pouze začátek a konec celé této cesty, teda státní příslušnost v pase a zemi působení vědce s ERC grantem. Přesto doufám, že údaje jsou zajímavé a poučné.

Celá přehledová tabulka v pdf formátu ke stažení zde.

 

Autor: Otakar Fojt