facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Financování life sciences v ČR: juniorští postdoci

3. 11. 2020
Financování life sciences v ČR: juniorští postdoci

Čtvrtý díl seriálu o financování vědecké kariéry v life sciences v ČR se zaměří na juniorské postdoky. Aby začínající vědec v dnešní vědě uspěl, je vědecká mobilita nezbytná. Bez dlouhodobé zahraniční zkušenosti je dnes téměř nemožné získat výzkumný grant. Následující článek proto přináší shrnutí toho, o jaká zahraniční stipendia a granty si můžete v prvních letech od ukončení PhD studia žádat.

science in hd CtAc yDpB78 unsplash

Obhajoba doktorské práce a den získání akademického titulu PhD je zásadním milníkem v profesní kariéře každého výzkumníka. Ode dne D neúprosně běží čas, který odměřuje dny, měsíce a roky od ukončení PhD studia. Získáním titulu PhD se na omezenou dobu otevírá časové okno, ve kterém můžete žádat o vědecká stipendia a granty. Pokud nestihnete podat žádost ve vymezeném termínu, přicházíte navždy o možnost žádat a získat finanční podporu daného programu.

Ještě před koncem doktorského studia je nutné mít jasno, co chcete dělat dál. Pokud chcete pokračovat ve vědecké kariéře, je potřeba si začít v dostatečném předstihu hledat a domlouvat excelentní výzkumnou skupinu a mentora pro svůj zahraniční postdok. Potřebujete získat vědeckou nezávislost na svém PhD školiteli. Potřebujete zažít pracovní prostředí jiné výzkumné instituce. Potřebujete si rozšířit zkušenosti a znalosti. Potřebujete proniknout do mezinárodní vědecké komunity. Potřebujete si vytvořit kontakty a spolupráce. Potřebujete mít dostatek času na dokončení výzkumných projektů a formulování vlastního výzkumného tématu. Čas neuvěřitelně letí. Půl rok je nic. To se jen rozkoukáte v novém prostředí. Na rozeběhnutí a dokončení výzkumného projektu počítejte alespoň 2 až 5 let. Své pracovní nasazení zúročíte jen kvalitními publikacemi. Výstupy a zkušenosti z vaší práce vás posunou dál.

Neustále je velká poptávka po šikovných postdocích. Nabídku volných pozic můžete sledovat na Euraxess, ResearchGate, Nature Jobs, GERiT, NIH, Academic Positions, University Positions. Inzerované pozice jsou zpravidla okamžitě dostupné.

Nemusíte čekat na vypsání pozice s vhodným tématem, kterému se chcete věnovat. Mnohem lepší je najít si mentora po vlastní ose a aktivně ho/ji oslovit s žádostí o pozici postdoka v jeho/jejím týmu. S vytipováním vhodné laboratoře a mentora vám může pomoci váš PhD školitel či starší kolega v oboru. Počítejte s tím, že pro vysněné místo postdoka si budete muset sehnat nějaké stipendium.

Stipendia

Ty nejkvalitnější a silné žádosti vznikají vždy v úzké spolupráci postdoka a mentora. Čím dříve začnete domlouvat postdoktorskou stáž a formulovat výzkumný projekt, tím kvalitnější, promyšlenější, čtivější a atraktivnější bude vaše žádost a tím máte vyšší šanci uspět v tvrdé mezinárodní soutěži. Úspěšnost žadatelů o postdoktorská stipendia se pohybuje mezi 3–25 %. Je běžné, že projektová žádost se připravuje a zraje třeba celý rok. Nepodceňujte přípravu žádosti. Konkurence je obrovská. Klíčem úspěchu je začít včas s velkým předstihem.

Nejprestižnějším a nejlépe placeným evropským stipendiem je MSCA Individual Fellowship (MSCA IF v Horizon 2020 v letech 2014–2020, přejmenováno na MSCA Postdoctoral Fellowship v Horizon Europe v letech 2021–2027). V rámci profesního rozvoje si určitě vyzkoušejte připravit a podat MSCA projekt. European Fellowship umožňuje 1 až 2letý pobyt kdekoli po Evropě. Global Fellowship financuje dvouleté stáže mimo EU s jednoroční návratovou fází na vysílající instituci. Dosud nebylo omezeno věkem, v Horizon Europe se očekává nastavení limitu na maximálně 6 let od získání PhD. Stipendium MSCA hradí personální náklady (mzdy a odvody) ve výši 4880 EUR měsíčně (liší se podle cílové země; z důvodu péče o dítě je možné mít zkrácený úvazek), 600 EUR měsíčně příspěvek na mobilitu, 500 EUR měsíčně příspěvek na rodinu, 800 EUR měsíčně dotace na výzkum a 650 EUR měsíčně dotace na administrativu a nepřímé náklady. Úspěšnost žadatelů je 13 %. Poslední uzávěrka žádostí byla 9. 9. 2020. Další uzávěrku žádostí očekáváme v září 2021. Projekty budou moci začít mezi 1. 3. 2022 a 1. 9. 2022.

Postdokům v life sciences do 4 let od získání PhD, kteří chtějí realizovat vysoce inovativní výzkum, doporučujeme žádat o HFSP Postdoctoral Fellowship. Program financuje 2 až 3leté high-risk projekty. Poslední uzávěrka žádostí byla 13. 8. 2020, další kolo výběru projektů bude mít uzávěrku v srpnu 2021. Ročně se udělí 80 stipendií, úspěšnost je kolem 16 %.

S ročním odkladem chystá Grantová agentura České republiky (GAČR) na jaře 2021 vyhlásit nový program GAČR POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Program je určen postdokům do 4 let od získání PhD na realizaci dvouletých zahraničních vědeckých stáží nebo na realizaci tříletých pobytů postdoků se zahraniční zkušeností na českých výzkumných institucích. Tříleté projekty mají mít rozpočet až přibližně 3 mil. Kč ročně. Předpokládá se financování až 40 projektů ročně. Nový program podrobně představíme v samostatném článku pro zveřejnění pravidel v roce 2021.

Postdokům biochemie a molekulární biologie do 2 let od získání PhD je k dispozici EMBO Postdoctoral Fellowship na 1–2letý výzkumný projekt. Uzávěrka žádostí je dvakrát ročně: druhý pátek v únoru (12. 2. 2021) se začátkem stáže 1. 7. 2021 a druhý pátek v srpnu (13. 8. 2021) se začátkem stáže 1. 1. 2022. Ročně se udělí 140 stipendií, úspěšnost žadatelů je 15 %. Díky EMBO Postdoctoral Fellowshipu strávila Iva Mozgová 2 roky v laboratoři Larse Henniga ve švédské Uppsale, své zkušenosti popisuje zde.

FEBS Long-Term Fellowship je určený postdokům biochemie a molekulární biologie do 3 let od získání PhD, kteří jsou členy odborných společností sdružených ve FEBS. Stipendium se uděluje na 1 rok s možností prodloužení na 2 roky. Poslední uzávěrka žádostí byla 1. 9. 2020, příští kolo se uskuteční během léta 2021.

Stipendia na zahraniční stáže Nadace Experientia podporují roční pobyty českých výzkumníků mladších 35 let v oblasti organické, bioorganické a medicinální chemie. Každoroční uzávěrka žádostí je 15. 3., vybraní stipendisté jsou zveřejněni do konce června daného roku.

Belgie nabízí Wallonie Long-Term Scholarship pro postdoky v life sciences do 9 let od získání PhD. Stipendium ve výši 2120 EUR na měsíc se uděluje na 1 rok s možností prodloužení na 2 roky. Stipendium pokrývá životní náklady, ubytování a cestovné po Belgii. Uzávěrka přihlášek je 1. 3. 2021, výsledky hodnocení budou zveřejněny do 15. 7. 2021. Stáž se musí zahájit k 1. 10. 2021.

Německo je dostupné zahraničním postdokům do 4 let od získání PhD prostřednictvím Humboldt Research Fellowship. Měsíční stipendium ve výši 2670 EUR se uděluje po dobu 6–24 měsíců. Žádosti je možné podávat v průběhu celého roku, hodnotí se třikrát do roka – v březnu, červenci a listopadu. Úspěšnost žadatelů je 25 %. Všichni stipendisté jsou následně zapojeni do celoživotního programu Humboldtians.

Švýcarsko se otevírá pro postdoky do 2 let od získání PhD prostřednictvím ETH Zurich Postdoctoral Fellowship. Žadatelé o stipendium ve výši 207 200 CHF na 2 roky mají úspěšnost 25–30 %. Každoročně jsou dvě uzávěrky žádostí, ty nejbližší jsou 1. 3. 2021 a 1. 9. 2021. V roce 2021 se očekává 28 nových ETH stipendistů.

Velká Británie láká postdoky do 7 let od získání PhD na Newton International Fellowship. Stipendium ve výši 99 000 GBP je určeno na 2letou výzkumnou stáž. Nové kolo bude otevřeno v lednu 2021. Uzávěrku žádostí očekávejte na konci března 2021.

Za pozornost stojí také další země. Kanada každoročně uděluje 70 stipendií Banting Postdoctoral Fellowship zahraničním postdokům do 3 let od získání PhD. Stipendia jsou dvouletá ve výši 70 000 CAD za rok. Poslední uzávěrka žádostí byla 1. 10. 2020, další očekáváme na podzim 2021.

Japonsko má hned několik programů pro zahraniční postdoky. JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan Standard Program (P) je určen zahraničním postdokům do 6 let od získání PhD na 1–2letý výzkumný pobyt. Každoročně jsou dvě uzávěrky žádostí: v září a květnu. Dne 4. 9. 2020 se uzavřely žádosti pro stáže začínající v období 1. 4. – 30. 9. 2021, v pátek 7. 5. 2021 je uzávěrka pro stáže se začátkem mezi 1. 9. a 30. 11. 2021. Další uzávěrka bude v září 2021 pro stáže 2022. V každém kole uspěje 115 nejlepších žadatelů, úspěšnost je 10 %.

JSPS Postdoctoral Short-Term Fellowship (PE) financuje 1–12 měsíční výzkumné stáže postdoků a PhD studentů. Každý akademický rok jsou tři uzávěrky žádostí, aktuálně 2. 10. 2020, 15. 1. 2021 a 4. 6. 2021. V každém kole se udělí 20 stipendií ve výši 362 tisíc jenů měsíčně na postdoka. Úspěšnost žádostí je 20–25 %.

Canon Research Fellowship každoročně podpoří 3–12měsíční stáže 15 stipendistů. Žádat mohou postdoci do 10 let od získání PhD. Nejbližší uzávěrka žádostí je 15. 2. 2021. Úspěšnost žadatelů je 10 %.

Matsumae Fellowship umožňuje pokrýt 3–6měsíční stáž postdoka a výzkumníka do věku 49 let v Japonsku. Poslední uzávěrka žádostí byla 30. 6. 2020, příští uzávěrku očekáváme v červnu 2021.

Velký zájem je o stáže na výzkumných institucích v USA. Jeden akademický rok (3–10 měsíců) lze strávit na výzkumné stáži v USA díky Fulbright stipendiu pro vědce a přednášející nebo díky Fulbright-Masarykovu stipendiu. Stipendium pokrývá životní náklady ve formě kapesného, příspěvek na zpáteční letenku, základní zdravotní pojištění a příspěvek na výzkum a další profesní rozvoj. Grant zahrnuje i menší příspěvky pro rodinné příslušníky. Online přihlášky se každoročně podávají do 1. listopadu. Uzávěrka 1. 11. 2020 je určena na stáže v akademickém roce 2021/2022. Úspěšnost českých žadatelů je 25 %.

Velice kompetitivní (úspěšnost 3 %) je Life Sciences Research Foundation Fellowship. Žadatelem o 3letou podporu ve výši 186 000 USD může být postdok v life sciences do 5 let od získání PhD. Poslední uzávěrka žádostí skončila 10. 10. 2020. Každoročně se udělí 18–25 stipendií.

Charles A. King Trust Postdoctoral Research Fellowship Program podporuje medicínské projekty přinášející porozumění a zlepšení léčby lidských chorob. Jedná se o dvouletý grant ve výši 102 000 USD pro postdoky mezi třemi a pěti lety od získání PhD, kteří pracují na výzkumných institucích ve státě Massechusetts. Uzávěrka bývá každoročně na začátku března. Úspěšnost je 12–16 %.

The Helen Hay Whitney Foundation podporuje tříletý postdoktorský biomedicínský výzkum. O stipendium se mohou ucházet postdoci 1–2 roky od získání PhD. Poslední uzávěrka žádostí byla 15. 6. 2020, příští uzávěrka bude pravděpodobně v červnu 2021.

Výzkum rakoviny financují Damon Runyon Cancer Research Foundation: čtyřleté stipendium ve výši 231 000 USD pro výzkumníky do 18 měsíců od získání PhD k datu uzávěrky žádostí: 15. 3. 2021 a 15. 8. 2021; nebo Jane Cofin Child Fellowship: tříleté stipendium ve výši 165 000 USD pro výzkumníky do 18 měsíců od získání PhD k datu uzávěrky žádostí: 1. 2. 2021.

Přední světové výzkumné univerzity jako Cambridge University (UK), ETH Zurich (Švýcarsko), Harvard University (USA), Johns Hopkins University (USA), Massachusetts Institute of Technology (USA), Princeton University (USA), Stanford University (USA), University of British Columbia (Kanada), University of Pennsylvania (USA), University of Toronto (Kanada), University of Washington (USA), Yale University (USA) každoročně nominují postdoky na Schmidt Science Fellowship. Stipendisté obdrží na 1 rok 100 000 USD.

Postdoci mají k dispozici také několik programů podporujících krátkodobé výzkumné stáže. EMBO Short-Term Fellowship pokryje 7–90denní výzkumnou stáž, úspěšnost žadatelů je kolem 50 %, výsledky hodnocení projektu dostane žadatel do tří měsíců od podání žádosti, lze podat během celého roku.

FEBS Short-Term Fellowship financuje 2–3měsíční stáže postdoků do 6 let od získání PhD, stipendista dostává cca 70 EUR na den, žádost je možné podat v průběhu celého roku.

Wallonie Short-Term Scholarship pro postdoky v life sciences do 9 let od získání PhD na 1–3měsíční stáže, stipendium ve výši 2 120 EUR na měsíc, ročně jsou tři uzávěrky: 1. 10. 2020 pro stáže únor–květen 2021, 1. 2. 2021 pro stáže červen–září 2021 a 1. 5. 2021 pro stáže říjen 2021–leden 2022.

DAAD Short-Term Scholarship zpřístupňuje německé instituce pro postdoky do 4 let od získání PhD na 1–6měsíční stáže. Stipendium je ve výši 1 200 EUR na měsíc plus cestovní náklady. Uzávěrky jsou 16. 11. 2020 a 30. 4. 2021.

Postdok v České republice

Dlouhodobé postdoktorské stáže v České republice (zpravidla zahraničních postdoků) je možné financovat:

  1. AVČR Program podpory perspektivních lidských zdrojů (PPLZ) pro postdoky do 2 let od získání PhD, finanční podpora na 1–2 roky ve výši 0,6 mil. Kč ročně pokrývá pouze mzdu postdoka, každoročně jsou dvě uzávěrky 30. 4. a 30. 9.
  2. AVČR Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků (MSM) pro postdoky do 3 let od získání PhD, finanční dotace na 1–2 letý projekt činí 1 mil. Kč, uzávěrka je v srpnu.
  3. EMBO Postdoctoral Fellowship (viz výše).
  4. FEBS Long-Term Fellowship (viz výše).
  5. Feodor Lynen Research Fellowship pro německé postdoky do 4 let od získání PhD, délka stáže na české výzkumné instituci je 6–24 měsíců, úspěšnost žadatelů kolem 40 %.
  6. GAČR POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (viz výše).
  7. HFSP Postdoctoral Fellowship (viz výše).
  8. MSCA Individual Fellowship (viz výše). Pro zájemce ze zahraničí o postdoktorskou stáž na českých výzkumných institucích připadají na jednu MSCA IF přihlášku hned tři zdroje možného financování. Česká republika patří mezi tzv. „widening countries“. Pokud žadatelé o stáže na českých výzkumných institucích ve své přihlášce kladně odpoví na otázku „Do you wish to participate to the Widening Fellowships and thus increase your chances of being funded?“, zvyšují si šanci získat financování z extra rozpočtu 7 mil. EUR ročně z pracovního programu „Spreading Excellence and Widening Participation". MSCA IF žadatelé spojení s českými výzkumnými institucemi, jejichž projekt byl vysoce hodnocen, ale skončili pod čarou kvůli nedostatku financí, mají ještě šanci být financováni z národních zdrojů. MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání opakovaně vyhlašuje výzvy na MSCA IF mobilitu. Poslední výzva č. 02_20_079 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF IV pro žadatele o MSCA IF 2019 měla uzávěrku 31. 8. 2020. Mezinárodní mobilita MSCA IF bude podporovaná i v nadcházejících letech Operačním programem Jan Amos Komenský (OP JAK). Nejbližší výzva je naplánována na jaro 2022 pro žadatele o MSCA IF 2020 a 2021.

Během postdoktorské stáže musíte vymyslet své vlastní výzkumné téma, najít si svou vlastní výzkumnou niku a formulovat svůj vlastní inovativní výzkumný projekt nezávislý na vašich dosavadních školitelích a mentorech. Grantovým žádostem se budeme věnovat v příštím díle.

 

Na seriálu se podílejí:

Pavla Růžková, Botanický ústav AV ČRPavla. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ladislav Čoček, Masarykova univerzitaTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Michal Hojdekr, Jihočeská univerzita v Českých BudějovicíchTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tomáš Mozga, Biologické centrum AV ČR, v.v.i.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Veronika Palečková, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Martina Pokorná, CEITEC MUTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Hana Štěpánková, Vysoká škola chemicko-technologická v PrazeTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jakub Zeman, Masarykova univerzitaTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Přečtěte si také tři předchozí díly seriálu věnované školákům a středoškolákůmbakalářským a magisterským studentům a PhD studentům.  V pátém díle se budeme věnovat seniorním postdokům.

Jak stipendium na studium v zahraničí ovlivní život a profesní dráhu studenta life sciences? Na tyto a další otázky odpovídala Kateřina Vacková, Eva Brichtová nebo Jan Blaha. O své zahraniční stáži vyprávěla doktorandka Šárka Boháčová, Zdeněk Farka pak mluvil o svém prvním grantu, o nějž si zažádal ještě jako PhD student. V zatím nejnovějším rozhovoru se o stipendiu EMBO Postdoctoral Fellowship rozpovídala Iva Mozgová. Těšit se můžete na další rozhovory. 

Vaše podněty k seriálu můžete zasílat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..