facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Financování life sciences v ČR: PhD studenti

27. 10. 2020
Financování life sciences v ČR: PhD studenti

Třetí díl seriálu o financování vědecké kariéry v life sciences v ČR shrnuje příležitosti doktorských studentů. Zcela zásadní je správně si vybrat téma, instituci a školitele. Nedílnou součástí profesního rozvoje PhD studentů jsou krátkodobé a dlouhodobé zahraniční výzkumné stáže. K dispozici je také celá řada stipendijních programů.

laboratory 2815641 640

Rozhodně nepodceňujte výběr vašeho PhD školitele. Neváhejte si zjistit reference od stávajících či bývalých studentů. Školitelé si zjišťují reference na vás. Doporučujeme si jako mentora vybrat vědce, který řeší vlastní výzkumné granty, studenty zaměstnává na hlavní pracovní poměr, věnuje se svým studentů, má s nimi pravidelné schůzky a konzultace, studentům pomáhá utvářet silný životopis, motivuje studenty žádat o stipendia a granty, má zahraniční spolupráce, podporuje zahraniční mobilitu studentů a jejich účast na workshopech a konferencích, může se pochlubit úspěchem svých bývalých studentů.

S hledáním vhodného mentora a instituce pro vaše PhD studium vám pomůže internet. Zkuste si najít „PhD school“ nebo „PhD program“ v life sciences. Taková škola či program garantují vědeckou excelenci výběrem nejlepších studentů, usilují o profesní rozvoj studentů a férový vztah mezi studenty a školiteli. Studenti každoročně dostávají zpětnou vazbu od komise odborníků, nejsou odkázáni na (z)vůli jednoho člověka. PhD školy jsou běžné v zahraničí, např. International Max Planck Research Schools (IMPRS), Vienna Biocenter PhD Programme, Life Sciences PhD School Geneva, Life Science Zurich Graduate School, Graduate School of Life Sciences (GSLS) Würzburg, přehled dostupných PhD škol je také zde. V České republice existuje pouze CEITEC PhD School - Life Sciences and Molecular Medicine nebo PhD program UOCHB.

Z hlediska kariérního rozvoje je důležité soustředit se v průběhu doktorského studia na individuální stipendia, mobilitní granty a soutěže. Ke konci doktorského studia začněte hledat postdoktorské pozice mimo svou alma mater (viz následující díl seriálu).

Stipendia

Zkuste doktorské studium v zahraničí. Nabídku otevřených PhD pozic najdete na www.findaphd.com nebo www.phdportal.com. Velmi aktivní v prezentaci PhD studia jsou Francie, Německo, Velká Británie, Nizozemí, Dánsko, ŠvédskoNový Zéland. Průvodce PhD studiem v Německu najdete zde. Atraktivní pozice financované akcemi Marie-Skłodowska Curie (MSCA) – MSCA Innovative Training Networks (do budoucna Doctoral Networks) a MSCA COFUND jsou vždy inzerovány na portálu EURAXESS Jobs. MSCA ITN indikuje doktorský projekt integrovaný do mezinárodní sítě spolupracujících školitelů s bohatým programem na rozvoj vědeckých dovedností napříč obory i nejrůznějších soft skills důležitých pro kariéru v akademickém i průmyslovém výzkumu. Doktorské pozice v MSCA projektech jsou tříleté a předpokládají zaměstnání na plný úvazek s „hrubou” mzdou a příspěvkem na mobilitu přibližně 3800 EUR měsíčně (liší se podle cílové země). Podobné podmínky jsou v doktorských programech financovaných MSCA COFUND.

Studenti zapsaní na českých vysokých školách mohou žádat o stipendium francouzské vlády na doktorské studium pod dvojím vedením: Barrande Fellowship Program. Doktorské studium probíhá současně na české a francouzské vysoké škole či univerzitě. Stipendium ve výši 1060 EUR měsíčně se uděluje na maximálně 3 roky a student musí každý rok strávit ve Francii minimálně 5 měsíců. Po ukončení studia obdrží student diplom z obou zúčastněných institucí. Předpokládaný termín uzávěrky žádostí pro akademický rok 2021/22 je na konci února 2021. Žádosti zpracovává Francouzský institut v Praze.

Na 12měsíční doktorský výzkumný pobyt ve Francii lze využít Eiffel Scholarhip Program of Excellence. Uzávěrka žádostí na akademický rok 2021/22 je už 8. 1. 2021. Zapojit se mohou doktorandi mladší třiceti let. Výše stipendia je 1400 EUR měsíčně. Francouzská vláda financuje také krátkodobé 1–3měsíční výzkumné stáže doktorských studentů. Nejbližší uzávěrka žádostí bude na konci února 2021, měsíční výše stipendia je 1060 EUR.

Německo prostřednictvím DAAD financuje dvouletá stipendia ve výši 1200 EUR měsíčně na doktorské studium pod dvojím vedením na české a německé univerzitě. DAAD podporuje také krátkodobé (1–6 měsíců) a dlouhodobé (7–12 měsíců) pobyty. Stipendium pokrývá životní náklady ve formě kapesného, příspěvek na zpáteční letenku, základní zdravotní pojištění a v případě dlouhodobých pobytů i příspěvek na výzkum. Online přihlášku je nutné podat do 16. 11. 2020 (u krátkodobých pobytů také do 30. 4. 2021), podporu zajišťuje Dům zahraniční spolupráce – Academic Information Agency.

Kangnam University Scholarship Program lze využít k tříletému doktorskému studiu v Jižní Koreji. Termín nejbližší uzávěrky bude zveřejněn na webových stránkách velvyslanectví na podzim 2020.

Jeden akademický rok (4–9 měsíců) lze strávit na výzkumné stáži v USA díky Fulbright stipendiu pro postgraduální studium. Stipendium pokrývá životní náklady ve formě kapesného, příspěvek na zpáteční letenku, základní zdravotní pojištění a školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů. Online přihláška do kategorie Visiting student researcher se může každoročně podat ve dvou termínech: 1. února a 1. září.

Nejsnazší cestou vycestování na zkušenou do Evropy je program Erasmus+. Do programu jsou zapojeny všechny české vysoké školy. Každá škola vyhlašuje vlastní termíny uzávěrky žádostí. Vycestovat můžete na 2–12 měsíců. Student od své univerzity dostává finanční prostředky na pokrytí pobytových nákladů ve výši 480–660 EUR měsíčně podle příslušné země. Úspěšnost žadatelů je téměř stoprocentní.

Doktorští studenti biochemie a molekulární biologie mohou prostřednictvím FEBS Summer stipendia strávit až čtyři měsíce (červenec–říjen) na stáži ve výzkumné instituci v některé z FEBS zemí. Doktorandi v life sciences mohou během celého roku žádat také o EMBO Short-Term Fellowship na krátkodobou 7–90denní výzkumnou stáž. Úspěšnost žadatelů je kolem 50 %, výsledky hodnocení projektu dostane žadatel do tří měsíců od podání žádosti.

JSPS Postdoctoral Short-Term Fellowship (PE) financuje 1–12měsíční výzkumné stáže doktorandů v Japonsku. Každý akademický rok jsou tři uzávěrky žádostí, aktuálně 2. 10. 2020, 15. 1. 2021 a 4. 6. 2021. V každém kole se udělí 20 stipendií ve výši 200 tisíc jenů měsíčně na studenta. Úspěšnost žádostí je 20–25 %.

Granty

Doktorští studenti mohou získat první zkušenost s přípravou a podáním vlastní grantové žádosti. Všechny české univerzity v life sciences mají interní grantové agentury a každoročně vyhlašují grantové soutěže: Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita, Ostravská univerzita, Univerzita Hradec Králové, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, program Start Univerzity KarlovyUniverzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Velký zájem doktorských studentů byl v uplynulých letech také o TAČR Program ZÉTA na podporu začínajících výzkumnic a výzkumníků v inovačních aktivitách. Jedním z úspěšných řešitelů TAČR projektu je Zdeněk Farka z Masarykovy univerzity (svou zkušenost popisuje zde). Návrhy projektů musí přispět k zapojení studentek a studentů a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi a zvýšit jejich zájem o projekty s konkrétním praktickým dopadem. Zatím se uskutečnily 4 soutěže, poslední uzávěrka byla v listopadu 2019. Do budoucna budou podobné výzvy vyhlašované jako program TAČR SIGMA (aktuálně je ve fázi přípravy).

Soutěže

Cena Wernera von Siemense za Nejlepší disertační práci v oblasti IT, techniky, medicíny nebo přírodovědných věd. Hlavním kritériem hodnocení přihlášených prací je zejména odborná kvalita přihlášené práce a přínos současnému stavu poznání. Tři nejlepší projekty obdrží finanční odměnu ve výši 100 000 Kč, 60 000 Kč a 40 000 Kč. Nejbližší uzávěrka soutěžních přihlášek je již 30. 11. 2020.

Francouzské velvyslanectví v Praze každý rok oceňuje nejlepší mladé vědce do 33 let z českých univerzit a výzkumných institucí. Uděluje se Cena Alberta Schweitzera za lékařství, Cena Jean-Marie Lehna za chemii, Cena Sanofi za farmacii a Cena Make our planet great again za environmentální a klimatický výzkum. Tři nejlepší uchazeči dostávají finanční odměnu ve výši 65 000 Kč, 40 000 Kč a 25 000 Kč v podobě šeku věnovaného příslušnou sponzorskou společností. První dva výherci navíc od Francouzského velvyslanectví v ČR získávají stipendium na měsíční stáž ve francouzské laboratoři dle vlastního výběru. Studenty do soutěže nominují výzkumné instituce během března 2021.

Česká hlava Cena Doctorandus za přírodní vědy je cena za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studenta doktorského studijního programu v matematice, fyzice, chemii, biologii a medicíně. Podmínkou je státní příslušnost ČR a ukončení PhD studia nejvýše 18 měsíců před datem uzávěrky přihlášek (červen 2021). Laureát získává finanční odměnu ve výši 50 000 Kč.

Rektoři českých veřejných vysokých škol pražských, rektor brněnské techniky, předseda Akademie věd ČR a ředitel IKEM Praha nominují talentované studenty v doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a mladé vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let věku na Cenu Josefa Hlávky. Každý nositel ceny získává nadační příspěvek ve výši 25 000 Kč.

Cena Shimadzu pro mladé chemiky a biology je soutěž o nejlepší přihlášenou práci v chemii zahrnující použití instrumentální analýzy. Cenou je finanční prémie pro první tři nejlepší práce ve výši 1000 EUR, 600 EUR a 300 EUR. Soutěžit mohou mladí výzkumníci mladší 34 let. Předpokládaná uzávěrka žádostí je v květnu 2021.

Vysokoškolští studenti se vědou baví. FameLab - bavme se vědou je dnes jednou z nejvýznamnějších soutěží v popularizaci vědy na světě. FameLab se snaží objevit nové vědce, kteří dokáží ostatní lidi přimět k tomu, aby vnímali svět z jiné perspektivy. Dokážete vysvětlit matematické, přírodovědné nebo technické téma během tří minut pouze s pomůckami, které si sami přinesete? Soutěž je určena pro vysokoškolské studenty vědeckých oborů, matematiky či technických oborů (starší 21 let) a výzkumné pracovníky v základním i aplikovaném výzkumu. Soutěž v ČR organizuje British Council. Přihlásit se můžete během února 2021. České národní finále FameLab se uskuteční v květnu 2021, mezinárodní finále o měsíc později v Cheltenham ve Velké Británii.

Jedinečnou příležitost k nahlédnutí pod pokličku současné vědy a výzkumu nabízí Science slam. Jde o unikátní formát popularizace vědy, v rámci kterého vědci mluví o sobě a své práci jednoduše a zábavně. Účastníci mezi sebou soutěží o přízeň diváků a snaží se získat jejich hlasy jednoduchou myšlenkou, nadšením pro vědu, originalitou a zábavným zpracováním projevu. Výzkumníci se na chvíli stávají herci a v krátkém čase publiku zprostředkovávají to nejzajímavější ze svého výzkumu. Cílem představení je především pobavit, informovat a ukázat vědu v jiném světle. Soutěžit mohou studenti, zaměstnanci a absolventi kterékoli brněnské univerzity.

 

Na seriálu se podílejí:

Pavla Růžková, Botanický ústav AV ČRPavla. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ladislav Čoček, Masarykova univerzitaTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Michal Hojdekr, Jihočeská univerzita v Českých BudějovicíchTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tomáš Mozga, Biologické centrum AV ČR, v.v.i.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Veronika Palečková, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Martina Pokorná, CEITEC MUTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Hana Štěpánková, Vysoká škola chemicko-technologická v PrazeTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jakub Zeman, Masarykova univerzitaTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Přečtěte si také dva předchozí díly seriálu věnované školákům a středoškolákůmbakalářským a magisterským studentům. Ve čtvrtém díle se budeme věnovat juniorským postdokům.

Jak stipendium na studium v zahraničí ovlivní život a profesní dráhu studenta life sciences? Na tyto a další otázky odpovídala Kateřina Vacková, Eva Brichtová nebo Jan Blaha

Vaše podněty k seriálu můžete zasílat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..