facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Umí vaše instituce řešit bossing či mobbing? Má vědec zastání ve své instituci? Napište nám.

1. 6. 2023
Umí vaše instituce řešit bossing či mobbing? Má vědec zastání ve své instituci? Napište nám.

I v akademickém prostředí šikana existuje. Výzkum mezi britskými akademiky ukázal, že 28,5 % žen a 19,8 % mužů se stalo terčem šikany. Zajímavé je, že ve třech čtvrtinách nahlášených případů nebyla podniknuta žádná nápravná akce. Jak je na tom akademické prostředí v ČR? Zapojte se do ankety.

anketa sikana

Pokud se objeví šikana na kterémkoliv pracovišti, jedná se o velký problém. Podle Julie Růžičkové z Nadačního fondu Filantia, která se vyjádřila pro Vědavýzkum.cz, je typickým projevem násilí bossing nebo mobbing. Obvykle se oba projevy pojmenují jako šikana, ale je mezi nimi podstatný rozdíl. „Bossing je násilí ze strany nadřízeného, mobbing pak útok, kterého se dopouští zaměstnanec, nebo spíše zaměstnanci vůči svým kolegům,“ dodává Růžičková, která Nadační fond Filantia založila po vlastních zkušenostech z velké korporace. Jejím cílem je vzdělávání a osvěta v oblasti pracovních vztahů a pozitivní změny v prostředí firem, akademické sféry a vzdělávacích institucí.

Ukazuje se, že někteří lidé si ani neuvědomí, že jsou šikanováni, a o pomoc si neřeknou, což může mít dalekosáhlé psychické následky. Šikana neničí jenom jedince, ale také veškeré zdravé pracovní prostředí. A produktivita pochopitelně klesá.

Dopady však mohou být i daleko větší – psychické problémy jako vyhoření či trauma, odchod ze zaměstnání až po dopady do rodinného života.

Co české akademické prostředí? Jakou reálnou zkušenost mají vědci a vědkyně v České republice? Mají instituce nastavené funkční procesy, jak těmto škodlivým praktikám předcházet a umí již vzniklé situace uspokojivě řešit?

V rámci ankety tak můžete odpovědět na níže uvedené otázky:

Pokud jste se s takovou situací již setkali:

    1. Setkal/a jste se situacemi, v nichž docházelo ke zneužívání moci v profestním vztahu jako jsou bossing, mobbing, sexuální obtěžování či jiné generové potíže aj. ve své profesní praxi? Pokud ano, jak zareagovala vaše domovská instituce? Byla vám oporou?
    2. Pokud Vám domovská instituce pomoc neposkytla, jakou podporu byste z její strany potřebovali/očekávali?
    3. Jakou radu byste dali lidem, kteří se nachází v podobné situaci?

Pokud jste se s takovou situací dosud nesetkali:

4. Pokud jste se s takovou situací ve své práci nesetkali, víte, jaké mechanismy má Vaše instituce zavedené pro řešení takových situací? Považujete je za dostatečné?

Odpovídat můžete ve formuláři zde.

Jak to funguje?

Svoje názory a příspěvky nám můžete zaslat prostřednictvím tohoto formuláře. Ze zaslaných odpovědí následně připravíme krátké redakční shrnutí a zveřejníme výběr těch nejzajímavějších komentářů v článku na portálu Vědavýzkum.cz. Přispívat můžete pod vlastním jménem či anonymně.

Své odpovědi můžete do ankety zasílat až do 18. 6. 2023.

Zároveň prosíme, abyste vzali na vědomí, že příspěvky před zveřejněním procházejí editací, zejména za účelem gramatické a stylistické správnosti. Delší příspěvky bude redakce v případě nutnosti zkracovat, samozřejmostí je zachování maximální jasnosti a přesnosti původního sdělení.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (MK, JT)


Podívejte se také na předchozí anketu čtenářů, která se týkala podpory specifických vědních oborů, smysluplnosti sestavování žebříčků hodnocení vysokých škol či honby za excelencí ve vědeckém prostředí. Další ankety byly věnovány spravedlivému ohodnocení vědecké práce (díl první a díl druhý)role a fungování RVVI  či  rodičovství a vědě.