facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Seznámení se světovými vědeckými esy, stáže na renomovaných univerzitách a vědeckých pracovištích, možnost uvést v život svůj vlastní vědecký projekt a naučit se popularizovat vědu, to vše nabízí studentům Nadační fond UP. Právě nyní vyhlásil novou, už pátou výzvu, do níž mohou zájemci až do 1. dubna přihlašovat své projekty.

27. 2. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci

Studie, která zkoumala platy postdoktorálních výzkumníků pracujících na 52 institucích v USA, objevila značné rozdíly. Platy postdoktorandů jsou napříč celými Spojenými státy velmi nevyrovnané. Žen se tento problém dotýká ještě více. A podobně je na tom také Evropa.

27. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR vyhlásila výsledky druhé výzvy v programu ZÉTA. Ten se zaměřuje na zapojení mladých vědců a výzkumníků do aplikovaného výzkumu. Úspěšných projektů bylo v této výzvě celkem 121.

27. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

Už druhý rok obstarává Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib klíčové elektronické časopisy, knihy a databáze pro české výzkumné a vzdělávací instituce. Po mnohaleté snaze o zřízení jednoho silného národního střediska otevřelo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy možnost podat projekt v rámci OP VVV a od 1. 1. 2017 funguje CzechELib jako součást Národní technické knihovny (NTK).

26. 2. 2019

CzechELib

Inspirací pro téma tohoto blogu se stala diskuse, která proběhla 7. ledna 2019 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v rámci tradiční Tříkrálové konference zaměřené na setkávání mladých českých a slovenských fyziků. Téma Má ešte zmysel písať texty o fyzike česky alebo slovensky? navrhnul kolega Jaroslav Bielčík a pozval mě jako jednoho z diskutujících.

26. 2. 2019
Jan Valenta
Array
(
)

Úřad vlády ČR zve zájemce na semináře k IS VaVaI 2.7.0 a k aplikaci VaVER (editační rozhraní), kde se účastníkům představí nově realizované změny v IS VaVaI, které jsou platné pro rok 2019.

26. 2. 2019

Evropská komise spustila novou službu s názvem "IP Booster", jejímž cílem je poskytování odborného poradenství v oblasti duševního vlastnictví (IP). Služba je bezplatná pro evropské vysoké školy a veřejné výzkumné organizace.

26. 2. 2019

Evropská komise

Grantová agentura České republiky dne 22. 2. 2019 vyhlásila hned čtyři veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu juniorských, mezinárodních, standardních projektů a projektů EXPRO. Přihlášky je možné podávat do 8. 4. 2019.

25. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

Akademie věd ČR začíná vytvářet pro zákonodárce stručné svodky podkladů ke složitým problémům, jako jsou Big Data, sucho nebo pokroky v genetické modifikaci. Vzorem jsou slavné POSTnotes, které užívají britští poslanci.

25. 2. 2019
Martin Rychlík
Array
(
)

Kromě svého vědeckého programu nabízí Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) i řadu kariérních příležitostí a stáží. Od 25. února do 5. března 2019 se na českých vysokých školách uskuteční série seminářů ke kariérním příležitostem v CERN s jejími českými zaměstnanci.

25. 2. 2019

Vědavýzkum.cz