facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vědci z Akademie věd ČR a doktorandi z univerzit spolupracují již mnoho let. Kvůli akreditacím, financování projektů či podobnosti studijních programů, na nichž by se podíleli odborníci z obou institucí, je třeba, aby spolupráce získávala i formální rozměr.

6. 5. 2018
Akademie věd ČR
Array
(
)

Po několika letech vlastního vývoje v oblasti využití alternativních zdrojů tepla zahájila jihomoravská firma Kornfeil výrobu inovovaných kotlů a pecí. Do nových výrobních strojů investovala rodinná společnost přes 24 miliony korun. S více než třetinou nákladů, 8,5 milionu korun, jí pomohla dotace z programu OP PIK.

6. 5. 2018

API

Excelence je ve vědě klíčová, státy přistoupivší do Evropské unie po roce 2004 (EU13) mají ale s dosahováním excelentních výsledků stále problém. Jaké jsou klíčové důvody stále přetrvávající zaostalosti tohoto regionu? Proč si oblast bývalého východního Německa vede o poznání lépe? Nejen o tom už delší dobu debatují odborníci v oblasti výzkumu a vývoje a vysokého školství - naposledy i na nedávném summitu Times Higher Education v Olomouci.

5. 5. 2018

Vědavýzkum.cz

Nizozemské asociaci univerzit (VSNU) se daří vyjednávat kontrakty s nakladateli, které zaručují publikování na bázi otevřeného přístupu. Přestože tzv. publish-and-read modelu za nižší ceny se některé větší nakladatelské domy stále brání, VSNU úspěšně dotáhla do konce vyjednávání například se Springer Nature, Wiley nebo Oxford University Press.

5. 5. 2018

Vědavýzkum.cz

Společnost enovation zve na setkání s odborníky na dotační příležitosti určené na podporu inovací v rámci Týdne inovací 2018. Seminář se bude konat 17. 5. 2018.

5. 5. 2018

enovation

Časopis Times Higher Education zveřejnil 19. dubna 2018 statistiku citací vědních disciplín. Klade si především otázku, kolik z publikací není nikdy nikým citováno. Závěry mohou být zásadní jak pro hodnocení vědy na úrovni státu či poskytovatelů, tak uvnitř výzkumných organizací.

4. 5. 2018

Václav Velčovský

V návaznosti na novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a novelu zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, obě účinné od 1. 1. 2018, přistupuje Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŘO OP VVV) ke změně dosavadních postupů při administraci žádostí o podporu a žádostí o změnu rozhodnutí, podaných od 1. 1. 2018.

4. 5. 2018
MŠMT
Array
(
)

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Smíšená obchodní komora Česko-tichomořská aliance si Vás dovolují pozvat na seminář o česko-chilské technologické spolupráci, který proběhne dne 14. května v rámci Týdne inovací. Akce je připravována ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Solek Group, Direct People a zastoupením agentury CzechTrade v Santiagu.

4. 5. 2018

CzechInvest

Technologický skaut Direct People Jiří Navrátil vystoupil jako hlavní řečník na konferenci v Chile. Cílem akce bylo nastavit v zemi funkční systém propojování vědců a investorů. Jaké zajímavé zkušenosti a poznatky si přivezl?

3. 5. 2018

Direct People

Dne 30. 4. 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-VECTOR (LTV19) pro podání návrhů projektů mezinárodní spolupráce. Uzávěrka pro odevzdávání návrhů projektů je 22. června 2018.

3. 5. 2018

MŠMT