facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

RVVI zveřejnila indikativní škálování výzkumných organizací

16. 4. 2020
RVVI zveřejnila indikativní škálování výzkumných organizací

V rámci hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky 2017+ bylo mezi výsledky doplněno indikativní škálování výzkumných organizací po dvou letech implementace hodnocení, schválené Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Dělí výzkumné organizace do čtyř skupin podle kvality jejich vybraných výsledků v národním měřítku.

Indikativní škálování výzkumných organizací, jež jsou institucionálně financovány, je výsledkem společného jednání – tzv. tripartit (zástupců poskytovatele, RVVI & odboru Rady, odborných panelů a přizvaných odborníků). Má sloužit zejména výzkumným organizacím k zjištění kvality jejich vybraných výsledků v národním měřítku.

Protokoly z jednání zveřejněné na webu RVVI podrobně popisují průběh jednání i na místě vznesené argumenty jeho účastníků, představují základ odůvodnění navrženého škálování. Podstatou odůvodnění jsou závěry vyplývající ze zpráv za obory a výzkumné organizace podle Modulu 1 a 2, respektive odůvodnění výsledků vstupního a průběžného hodnocení VO provedeného z úrovně poskytovatele.

„Hodnocení 18“ zahrnulo pouze výsledky uplatněné ve dvou letech, proto bylo na národní úrovni navrženo škálování indikativní A´, B´, C´, D´, (N/A). Škálování v plném rozsahu proběhne po náběhu modulů M1 a M2 a nárůstu robustnosti informace v dalších letech.

Souhrny indikativního škálování za Akademii věd ČR, vysoké školyrezortní výzkumné organizace jsou dostupné zde. Protokoly z jednání tripartit obsahující odůvodnění jsou k dispozici zde.

 

Odůvodnění škály:

A‘ – Vynikající (excellent)

  • Ve výzkumných parametrech globálních oborů mezinárodně kompetitivní instituce a/nebo instituce se silným inovačním potenciálem a vynikajícími výsledky aplikovaného výzkumu a/nebo instituce naplňující vynikajícím způsobem svěřenou misi.

B‘ – Velmi dobrá (very good)

  • Instituce vyrovnané kvality s výbornými výsledky výzkumu, dostatečným inovačním potenciálem a/nebo významnými výsledky aplikovaného výzkumu, výsledky VaVaI odpovídají účelu zřízení.

C‘ – Průměrná (average)

  • Instituce nevyrovnané kvality, v parametrech základního a/nebo aplikovaného výzkumu dosahující v převážné míře dobrých nebo průměrných výsledků a/nebo instituce, která průměrně naplňuje účel zřízení.
  • VO se strategií a snahou odstraňovat slabé stránky a nedostatky.

D‘ – Podprůměrná (below average)

  • Instituce v převážné většině parametrů základního a/nebo aplikovaného výzkumu podprůměrná.
  • VO s řadou slabých stránek a nedostatků a omezenou snahou je odstraňovat.

N/A

  • Výzkumné organizace, u nichž nebyla informace dostatečně robustní a nemohl být tak pro návrh indikativního škálování posouzen reprezentativní vzorek výsledků.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: RVVI


Přečtěte si, jak dopadlo škálování v segmentu vysokých škol.