facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Laboratoř biomechaniky extrémních zátěží se zaměřuje na otázky funkční a strukturální odezvy pojivových tkání, orgánů a systémů na dynamické zátěžové pole. Dále je školicím centrem biomechaniky Ph.D. pro celou UK s osmi školicími pracovišti UK a AV ČR, s akreditací habilitačního a jmenovacího řízení oboru biomechanika a  také znaleckým ústavem pro obor biomechanika.

5. 2. 2017

Univerzita Karlova

Ve středu 8.2. 2017 v 10 hodin v Rytířském sále Nové radnice předá náměstek primátora města Brna Jaroslav Kacer dvaceti nadějným mladým vědcům, kteří uspěli v soutěži Brno Ph.D. Talent, stipendijní šeky v hodnotě 6 milionů korun.

4. 2. 2017

Vědavýzkum.cz

Dne 21. 2. 2017 se v Českých Budějovicích uskuteční Veletrh dotačních příležitostí. V jeden čas na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice

4. 2. 2017

Agentura CzechInvest

Strukturu několika včelích virů, které ohrožují populace tohoto hmyzu, popsal tým vědců z institutu CEITEC Masarykovy univerzity vedený Pavlem Plevkou. Odborníkům se jako prvním podařilo popsat viry až na úroveň atomů a sledovali také změny ve struktuře virů při infikování buněk. Jejich práci publikoval prestižní časopis PNAS.

4. 2. 2017

CEITEC

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídicí orgán OP VVV zvěřejnilo dne 2. února 2017 výzvu č. 02_16_025  Předaplikační výzkum v prioritní ose 1.

3. 2. 2017

MŠMT

Pokud se Jiří Drahoš, končící předseda Akademie věd, 24. března přihlásí ke své vážně zvažované kandidatuře na prezidenta, může počítat se širší podporou. Jsou jí nakloněni lidovci, Starostové nebo přední intelektuálové.

3. 2. 2017
Martin Rychlík
Array
(
)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo aktualizovaná Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám a Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2017. Celková suma činí 20,1 mld. Kč

3. 2. 2017

Vědavýzkum.cz

Byl vyhlášen 7. ročník mezinárodní soutěže v popularizaci vědy FameLab. Hlavním organizátorem soutěže pro mladé vědce a vědkyně je British Council. Česká centra jsou partnerem české části soutěže, udílejí cenu za rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce a prezentují nejúspěšnější účastníky v zahraničí.

3. 2. 2017

MŠMT

Evropská komise zveřejnila výsledky vyhodnocení poslední uzávěrky pilotní výzvy Fast Track to Innovation. Celkově bylo podpořeno 17 inovačních projektů a zapojeno 80 subjektů z 19 zemí. Mezi podpořenými bohužel není žádný subjekt z České republiky.

3. 2. 2017

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR otevírá v programu GAMA možnost podpořit excelentní projekty malých a středních firem (MSP) podané v rámci nástroje SME Instrument, které z důvodu nedostatku prostředků v programu Horizont 2020 nemohly být financovány. Díky garanci kvality od Evropské komise se zrychlí proces hodnocení.

2. 2. 2017

TA ČR