facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

V kterém oboru lidské činnosti Česko vyprodukuje něčeho více než celé Spojené státy? V ekonomickém výzkumu. Co do počtu článků v konferenčních sbornících registrovaných ve Web of Science jich naši ekonomové na obyvatele publikují skoro 60x více než jejich američtí kolegové. Čtenáři znalí devastačních dopadů kafemlejnku na společenské vědy už tuší, že hrdost zde nebude na místě.

21. 2. 2017
Daniel Münich
Array
(
)

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo dne 17. února aktualizovaný harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) na rok 2017.

21. 2. 2017

API

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády o zápisu do seznamu výzkumných organizací. Navrhovaný předpis souvisí s novelou zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, která od 1. 7. 2017 pověřuje MŠMT vedením seznamu výzkumných organizací dle nového paragrafu 33a.

20. 2. 2017

Vědavýzkum.cz

Po třech letech účinnosti rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 Nikolas Floratos vydal dvě analýzy nejúspěšnějších žadatelů podle počtu realizovaných projektů a podle výše přidělených peněz. Analýzy pokrývají období od počátku programu do 20. 12. 2016. Autor také v patnácti bodech shrnuje doporučení, jak napsat úspěšnou žádost.

20. 2. 2017

Vědavýzkum.cz

Dne 16. 2. 2017 se konalo 139. zasedání Pléna České konference rektorů (ČKR). Jednalo se o Metodice 17+, institucionální podpoře i navýšení alokace na excelentní výzkum.

20. 2. 2017

Vědavýzkum.cz

Jak zajistit optimální fungování systému v libovolném, třeba i nepřátelském prostředí, to je velmi zjednodušený popis problému, kterým se zabývá teorie her. Věnuje se mu také Antonín Kučera z Fakulty informatiky MU, který za svou vědeckou a pedagogickou práci získal koncem minulého roku prestižní cenu udělovanou Humboldtovou nadací – Friedrich Wilhelm Bessel Research Award.

19. 2. 2017

MUNI

Důležitou součástí každé smlouvy o společném výzkumu je také právní doložka. V právní doložce jde o určení orgánu, který bude spor rozhodovat, a uplatnitelného hmotného a procesního práva, které by bylo případně užito při řízení o vzniklém sporu. Přichází dále v úvahu dohoda o jazyku sporného řízení a místě, kde bude řízení probíhat.

19. 2. 2017

Karel Čada

Ve dnech 21.-23. června 2017 se bude konat 8. ročník mezinárodní konference EuroNanoForum 2017. Konference se koná v rámci maltského předsednictví EU v hlavním městě Valletta.

18. 2. 2017

TC AV ČR

Dne 8. března 2017 proběhne v Bruselu vyhlášení čtvrtého ročníku Ceny Evropské unie pro ženy inovátorky (EU Prize for Women Innovators), která odměňuje ženy za úspěšné uvádění inovací na trh. Oceněny budou ženy, které založily vlastní firmu s ročním obratem nad 100 000 eur.

18. 2. 2017

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_013 (Výzkumné infrastruktury) v prioritní ose 1 OP VVV konané ve dnech 25. 11. 2016, 21. 12. 2016, 10. 1. 2017 a 2. 2.2017. Ve výzvě za 4 miliardy korun bylo doporučeno k financování 50 projektů.

17. 2. 2017

Vědavýzkum.cz