facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Dvoudenní workshop (MODUL 3) s názvem Duševní vlastnictví a jeho ochrana I. se koná v Pardubicích 13. a 14. 6. 2017 v rámci komplexního dvouletého vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který pořádá společnost alevia ve spolupráci se svými partnery.

4. 4. 2017

alevia

Členové britského parlamentního výboru pro vědu a technologii volají po nových nástrojích, které by umožnily lepší komunikaci vědeckých informací veřejnosti i férovějši využívání vědeckých poznatků v politickém rozhodování.

3. 4. 2017

Vědavýzkum.cz

Podle závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nepodporovala Grantová agentura České republiky (GA ČR) v letech 2011-2015 oblasti výzkumu s největším potenciálem pro praktické využití a větší propojení základního a aplikovaného výzkumu. Chybovala prý i ve veřejných soutěžích pro grantové projekty. Reakce GA ČR: Sledujeme kvalitu výsledků základního výzkumu, nepřísluší nám určovat vědní politiku!

3. 4. 2017

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zveřejnilo třetí aktualizovanou verzi Harmonogramu výzev na rok 2017.

3. 4. 2017

MŠMT

Od 21. března 2017 jsou známy konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací za rok 2015. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nyní provedlo přepočet výše institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v r. 2017 podle výsledků tohoto hodnocení a stanovilo výši 2. splátky.

3. 4. 2017

MŠMT

16. ročník Mezinárodní konference Economy and Business se bude konat od 1. do 5. září 2017 v bulharském Elenite. Cílem konference je poskytnout prostor pro výzkumníky, kteří se věnují ekonomickým a finančním tématům.

2. 4. 2017

Vědavýzkum.cz

Ve třetím díle seriálu Úřadu průmyslového vlastnictví se zaměříme na dva základní druhy právní ochrany technických řešení – patent a užitný vzor a jejich hlavní rozdíly.

2. 4. 2017

ÚPV

Technologická agentura ČR připravuje pro dodavatele nového Průvodce podáním nabídky, který bude představen 11. dubna 2017.

2. 4. 2017

TA ČR

Nejdůležitější akce v oboru informačních a komunikačních technologií, veletrh CeBIT, se konala ve dnech 20. až 24. března 2017 v Hannoveru. Nejmodernější ICT řešení pro systémy soukromého a veřejného sektoru představilo přes tři tisíce firem ze sedmdesáti zemí světa a zhlédlo dvě stě tisíc návštěvníků.

1. 4. 2017

Agentura CzechInvest

Brněnští výzkumníci vyvíjí unikátní nové léky, které pomohou pacientům s nejrůznějšími nemocemi. K jejich výrobě potřebují pupeční šňůry odebrané těsně po porodu - ty jsou dnes vlastně biologickým „odpadem“. Výzkumný projekt podpořený Technologickou agenturou ČR a Korejským institutem pro rozvoj technologií je příkladem úspěšné česko - korejské spolupráce v rámci programu DELTA, ve kterém se chystá vyhlášení další veřejné soutěže již 30. května 2017.

1. 4. 2017

TA ČR