facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Dne 8. března 2017 proběhne v Bruselu vyhlášení čtvrtého ročníku Ceny Evropské unie pro ženy inovátorky (EU Prize for Women Innovators), která odměňuje ženy za úspěšné uvádění inovací na trh. Oceněny budou ženy, které založily vlastní firmu s ročním obratem nad 100 000 eur.

18. 2. 2017

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_013 (Výzkumné infrastruktury) v prioritní ose 1 OP VVV konané ve dnech 25. 11. 2016, 21. 12. 2016, 10. 1. 2017 a 2. 2.2017. Ve výzvě za 4 miliardy korun bylo doporučeno k financování 50 projektů.

17. 2. 2017

Vědavýzkum.cz

Jak v České republice vzrůstá zájem o problematiku veřejné podpory (ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie), přibývá v oblasti výzkumu a vývoje („VaV“) odborníků, kteří se této oblasti soustavně věnují a kteří se k ní veřejně vyjadřují. Byť jde z našeho pohledu o vítaný jev, nutno upozornit, že přes upřímnou snahu celé řady těchto osob seznámit se s relevantními dokumenty a pomoci v této oblasti se občas projevují zásadní mezery v jejich erudici.

17. 2. 2017

Matej Kliman

Od 16. února 2017 je možné opět předkládat žádosti o podporu na koordinaci výzkumu v rámci Akce COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research).

17. 2. 2017

CZELO

Z údajů Centra transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), které se zabývá průmyslově-právní ochranou výsledků výzkumu a vývoje, vyplývá, že zaměstnanci UTB podali za rok 2016 celkem 20 přihlášek patentů a užitných vzorů na výsledky své práce. Zároveň to bylo poprvé, kdy se jim podařilo uspět s přihláškou průmyslových práv i mimo Evropu.

17. 2. 2017

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace zve na dva semináře IS VaVaI 2.0, které se budou vztahovat k práci s aplikací VaVeR. Aplikace je určena pro uživatele, kteří připravují vkládací či změnové dávky pro Centrální evidenci projektů (CEP) a Rejstřík informací o výsledcích (RIV).

16. 2. 2017

Úřad vlády

Kvalita vysokého školství bývá posuzována počtem institucí terciárního vzdělávání, především univerzit, jejich umístěním v kvalitativních žebříčcích nebo úrovní výdajů na činnost vysokých škol. Tyto ukazatele svědčí o vyspělosti státu a jsou jedním ze základních předpokladů pro konkurenceschopnost jeho ekonomiky. Jaké jsou současné zdroje financování českých veřejných vysokých škol, jaká je pozice Česka v mezinárodním srovnání a jak financovat vysoké školy po skončení evropských dotací?

16. 2. 2017

Vlastimil Růžička, Vladimír Majer

Trumpova rázná antiimigrační a údajně protiteroristická opatření dosti zastínila – alespoň mediálně – další sporný krok nové americké administrativy. Šéfové Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) nebo ministerstva zemědělství USA rozeslali svým zaměstnancům emaily, v nichž zakazují debaty o (hlavně environmentálním) výzkumu mimo úřad. Vědci placení státem tak nesmějí o své práci blogovat, tweetovat, natož mluvit do médií.

16. 2. 2017
Martin Rychlík
Array
(
)

Letos se v dubnu v Budapešti uskuteční už třetí ročník konference CEHEC (Central European Higher Education Cooperation). Tentokrát s názvem Worry or Not - Higher Education in Central and Eastern Europe. Current Trends and Scenarios for the Near Future.

16. 2. 2017

Budapest Corvinus University

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 15. února 2017 vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, 2. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE217 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.

15. 2. 2017

MŠMT