facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Pod záštitou Evropského regionu Dunaj Vltava se uskuteční již 9. Workshop Znalostní platformy „Kooperace vysokých škol“. Workshop proběhne v úterý 28. března na Odborné vysoké škole Horní Rakousko, Fakultě techniky a aplikovaných přírodních věd, v rakouském Welsu.

22. 2. 2017

JCTT

Tuzemské i zahraniční podniky hodlají investovat v České republice přes 64 miliard korun na základě jednání uzavřených s Agenturou CzechInvest v roce 2016. V 84 případech ze sta expandují firmy, které již v ČR působí, 16 investičních projektů je zcela nových. Každý čtvrtý je zároveň tzv. high-tech projektem s vyšší přidanou hodnotou. Oproti loňskému roku hodlají podniky investovat o 20 miliard korun více.

22. 2. 2017

Agentura CzechInvest

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 15. března 2017 v rámci Týdne ERC konferenci k 10. výročí založení Evropské rady pro výzkum (ERC).

21. 2. 2017

TC AV ČR

V kterém oboru lidské činnosti Česko vyprodukuje něčeho více než celé Spojené státy? V ekonomickém výzkumu. Co do počtu článků v konferenčních sbornících registrovaných ve Web of Science jich naši ekonomové na obyvatele publikují skoro 60x více než jejich američtí kolegové. Čtenáři znalí devastačních dopadů kafemlejnku na společenské vědy už tuší, že hrdost zde nebude na místě.

21. 2. 2017
Daniel Münich
Array
(
)

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo dne 17. února aktualizovaný harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) na rok 2017.

21. 2. 2017

API

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády o zápisu do seznamu výzkumných organizací. Navrhovaný předpis souvisí s novelou zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, která od 1. 7. 2017 pověřuje MŠMT vedením seznamu výzkumných organizací dle nového paragrafu 33a.

20. 2. 2017

Vědavýzkum.cz

Po třech letech účinnosti rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 Nikolas Floratos vydal dvě analýzy nejúspěšnějších žadatelů podle počtu realizovaných projektů a podle výše přidělených peněz. Analýzy pokrývají období od počátku programu do 20. 12. 2016. Autor také v patnácti bodech shrnuje doporučení, jak napsat úspěšnou žádost.

20. 2. 2017

Vědavýzkum.cz

Dne 16. 2. 2017 se konalo 139. zasedání Pléna České konference rektorů (ČKR). Jednalo se o Metodice 17+, institucionální podpoře i navýšení alokace na excelentní výzkum.

20. 2. 2017

Vědavýzkum.cz

Jak zajistit optimální fungování systému v libovolném, třeba i nepřátelském prostředí, to je velmi zjednodušený popis problému, kterým se zabývá teorie her. Věnuje se mu také Antonín Kučera z Fakulty informatiky MU, který za svou vědeckou a pedagogickou práci získal koncem minulého roku prestižní cenu udělovanou Humboldtovou nadací – Friedrich Wilhelm Bessel Research Award.

19. 2. 2017

MUNI

Důležitou součástí každé smlouvy o společném výzkumu je také právní doložka. V právní doložce jde o určení orgánu, který bude spor rozhodovat, a uplatnitelného hmotného a procesního práva, které by bylo případně užito při řízení o vzniklém sporu. Přichází dále v úvahu dohoda o jazyku sporného řízení a místě, kde bude řízení probíhat.

19. 2. 2017

Karel Čada