facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Uzávěrka mezinárodní vědecké soutěže Falling Walls Lab, kterou pořádá DAAD Praha společně s Goethe Institutem je již 23. května. Soutěž je určena studentům, vědeckým pracovníkům, zaměstnancům i podnikatelům, kteří během tří minut představí svůj nápad, výzkumný projekt nebo model v libovolném oboru. Výherci pražského kola se utkají ve finále v Berlíně.

7. 5. 2017

Vědavýzkum.cz

S ohledem na změny, které plánuje Evropská komise představit v období 2018 - 2020 u schématu pro malé a střední podniky (MSP) a v souvislosti s pilotní fází činnosti Evropské rady pro inovace (EIC), je nutné rozšířit řady hodnotitelů projektů, především expertů v oblasti investic a rizikového kapitálu, kteří jsou schopni zhodnotit potenciál inovace pro tržní uplatnění.

7. 5. 2017

TC AV ČR

Spolkové ministerstvo pro vědu a vzdělání vypisuje soutěž pro mladé výzkumníky v oblasti udržitelného rozvoje - Green Talents 2017, letos na téma Udržitelná produkce a spotřeba. Patronkou ceny je německá spolková ministryně pro vzdělávání a výzkum Johanna Wanka.

6. 5. 2017

Vědavýzkum.cz

Mezinárodnímu týmu vědců se po mnohaletém úsilí podařilo získat celou dědičnou informaci ječmene, významné obiloviny, která se využívá především jako krmivo pro hospodářská zvířata a také pro výrobu piva a whisky. O úspěchu informovalo Mezinárodní konsorcium pro sekvenování genomu ječmene (IBSC) a vyšel o něm článek v prestižním časopise Nature.

6. 5. 2017

ÚEB AV ČR

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy si Vás dovoluje pozvat na veletrh příležitostí ke spolupráci Via Carolina, který se bude konat 23. - 24. 5. 2017. Univerzita Karlova interaktivní formou nabízí příležitosti využít výsledky výzkumu, expertní i přístrojové kapacity externím partnerům.

5. 5. 2017

CPPT UK

Přinášíme projev Dalibora Štyse na Akademickém sněmu AV ČR z prosince roku 2013. Co se od té doby změnilo a co zůstalo stejné? Jak využíváme příležitost, kterou nabízejí výzkumné infrastruktury a strukturální fondy?

5. 5. 2017
Dalibor Štys
Array
(
)

Technologické centrum AV ČR zveřejnilo přehled aktuálně otevřených veřejných konzultací Evropské komise. Oblasti VVI se momentálně týká průzkum k Otevřené vědě a veřejná konzultace k FinTech.

5. 5. 2017

TC AV ČR

Akademická rada a Vědecká rada Akademie věd České republiky přijaly dne 3. 5. 2017 stanovisko ke kontrolnímu závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) č. 16/19 ze 3. dubna, který se týkal rozpočtové kapitoly Grantové agentury České republiky (GAČR). Kritika NKÚ je věcně nesprávná, píše se v něm.

4. 5. 2017

Vědavýzkum.cz

Hon za počtem publikací je jedním z mnoha společných rysů české a slovenské vědy. Jozef Hvorecký píše o tom, jak snahy tamní Akreditační komise a tlak na publikování vede k zanedbávání vzdělávací činnosti. Není divu, že studenti pak často odcházejí do zemí, kde se hodnocení kvality řídí jinými kritérii.

4. 5. 2017
Jozef Hvorecký
Array
(
)

Obecně prospěšná společnost Česká Hlava vyhlašuje letos již 16.ročník stejnojmenné soutěže pro české vědce, Česká hlava. Příjem nominací na nejprestižnější české ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout byl právě zahájen!

4. 5. 2017

Česká hlava