facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Bilancování po 4 letech: I. díl: Hodnocení výzkumných organizací

11. 9. 2017
Bilancování po 4 letech: I. díl: Hodnocení výzkumných organizací

Vládě končí funkční období. Je čas bilancovat, co se během těch dlouhých 4 let v oblasti hodnocení české vědy podařilo. Na rozdíl od předchozích vlád měla tato vláda výhodu relativního politického klidu a dostatku času na práci po celé čtyři roky. Vládě navíc spadla do klína rostoucí ekonomika generující solidní přírůstky peněz ve státní kase. Bilance je to bohužel velmi hubená a někdy až smutná.

První díl rekapituluje pokrok na straně institucionálního hodnocení výzkumných organizací.

Institucionálního hodnocení výzkumných organizací

Pravda, výsledky dosavadních každoročních Hodnocení slouží hlavně k absurdnímu kafemlejnkovému rozdělování peněz mezi výzkumné organizace a na vysokých školách mezi jejich součásti, ale samotná data z hodnocení obsahují také velmi cenné informace pro efektivní řízení vědy od úrovně vlády až na jednotlivé katedry a výzkumné týmy. Málokdo si však uvědomuje, že data z Hodnocení jsou na rozdíl od dat z RIVu verifikovaná a konsolidovaná, což je zásadní rozdíl. Informační potenciál těchto dat však bohužel zůstává státem dlouhodobě nevytěžován.

Hodnocení 2014 čekalo na podzim roku 2014 na novou vládu již téměř dokončené. Byť šlo jen o doladění a schválení výsledků, veřejnost se toho dočkala s obrovským zpožděním až na samém konci roku 2015.

Hodnocení 2015 nová vláda zapomněla spustit. Když se konečně probudila a hrozilo nenaplnění zákona, musely se zásadně posunout termíny a agenda Hodnocení 2015 byla propojena s agendou Hodnocení 2016. Zpracování výsledků Hodnocení 2015 se opět táhlo. Podle již posunutého harmonogramu (str. 58 Metodiky) měly být výsledky Hodnocení 2015 schváleny Radou v prosinci 2016, což se nestalo. Hodnocení 2015 bylo opět schváleno a zveřejněno s obrovským zpožděním až první jarní den roku 2017. Navíc při verifikacích výsledků vládl neskutečný chaos. V původní verzi výsledků bylo neskutečné množství chyb, opravy zabraly hodnoceným pracovištím obrovské množství času a řada chyb není napravena dodnes.

Hodnocení 2015 bylo nakonec schváleno pod velkým tlakem reprezentace vysokých škol i s chybami, protože by MŠMT jinak muselo i v roce 2017 rozdělovat miliardy veřejné podpory mezi VŠ podle dávných výsledků z let 2009-2013.

Výsledky Hodnocení 2015 byly zveřejněny v technologicky předpotopní podobě formou XLS tabulek vyvěšených na webu. Možnosti analytického vhledu pro početné uživatele jsou nulové. Neschopnost úřadu pro VaV se stomilionovým ročním rozpočtem tak supluje osobní nadšení jednoho schopného programátora, Pavla Šmerka z FI MU. Ten sám vytvořil uživatelské rozhraní pro výsledky Hodnocení 20152014 podobné původnímu, ale zhroucenému systému vytvořenému za vlád předchozích. A také tu jsou analytické nástroje a analýzy IDEA (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7).

Hodnocení 2016 už celkem jako samozřejmost běží s obrovským zpožděním. Schvalování výsledků a zveřejnění už skončí na bedrech vlády nové po volbách, což může zpoždění ještě prohloubit.

Hodnocení 2017 se začalo rozbíhat až teď během letních dovolených v roce 2017, ale už podle Metodiky 2017+. Verze pro hodnocení v roce 2017 však má hodně osekanou podobu, mnohem jednodušší než co probíhalo v letech předtím. Hodnocení 2017 je více méně stále před námi a jak proběhne se uvidí až za nové vlády.

Za připomenutí stojí, že během funkčního období této vlády proběhlo hodnocení Akademie věd ČR. Šlo o jediného poskytovatele veřejné institucionální podpory, který reálně naplnil svou zákonnou zodpovědnost a zveřejněním podrobných výsledků i nepřímou morální zodpovědnost vůči daňovým poplatníkům a veřejnosti. Naopak MŠMT během funkčního období končící vlády spíše uletěly včely.

Metodika 2017+ (hodnocení výzkumných organizací)

Vláda se více než dva roky odhodlávala k nahrazení dosavadního způsobu hodnocení něčím z gruntu novým. Posléze se z toho vyklubala tzv. Metodika 2017+. Na toto téma se toho už napsalo hodně [0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]. Dlužno říci, že vláda v tomto ohledu první polovinu volebního období promrhala. Na přípravě nové Metodiky 2017+ se totiž začalo intenzivně, a proto hekticky, pracovat až v létě roku 2016.

Na poslední chvíli koncem roku 2016 schválená Metodika 2017+ tak je spíše koncept. Ten je navíc kvůli přechodným obdobím dosti nepřehledný, nic z nově navrženého systému nebylo předem pilotně ověřeno a prováděcí dokumentace vzniká až teď za pochodu. Kudy se bude reálně ubírat realizace hodnocení dle Metodiky 2017+ a zda se podaří překodrcat přes současné přechodné období je ve hvězdách.

Suma sumárum

Z celkem 4 každoročně naplánovaných hodnocení (revize a konsolidace výsledků VaV) se od konce roku 2013 dokončila hodnocení pouze dvě, z nichž jedno bylo téměř hotové už na začátku a dvě nová byla spuštěna. Informace z dat dvou zveřejněných hodnocení nebyly vytěženy a data samotná jsou pro uživatele přístupná přehledně asi jako sláma na hromadě. Jako výsledek dlouhých čtyř let vládnutí to určitě není velká sláva.

Příště:

II. díl: Hodnocení programů účelové podpory
III. díl: Informační systém VaV

 

Autor: Daniel Münich

Text byl publikován 11. 9. 2017 na webu metodikahodnoceni.blogspot.cz